Terug naar de hoofdpagina van de Newsroom

Uitnodiging tot inschrijving: verlenen van onafhankelijke interne auditdiensten

20 October 2020

By Calvin Bartolo, Company Secretary

Aankondiging

Izola Bank p.l.c. heeft een aanbesteding uitgeschreven voor het verlenen van onafhankelijke interne auditdiensten.

Dienstverleners die wensen deel te nemen aan de aanbestedingsprocedure, dienen Izola Bank hun kandidaatstelling en de ontvangstbevestiging van de offerteaanvraag toe te sturen tegen uiterlijk 23 november 2020.

Meer informatie over de omvang van de opdracht en het gedetailleerde aanbestedingsproces vindt u hier.

 

Contacteer ons voor pers- of andere  aanvragen.