Terug naar de hoofdpagina van de Newsroom

Uitnodiging tot inschrijving: Verlenen van onafhankelijke externe auditdiensten

07 July 2020

By Calvin Bartolo, Company Secretary

Aankondiging

Izola Bank p.l.c. heeft een aanbesteding uitgeschreven voor het verlenen van onafhankelijke externe auditdiensten voor de boekjaren 2021-2025.

Auditkantoren die wensen deel te nemen aan de aanbestedingsprocedure dienen ons hun kandidaatstelling en de ontvangstbevestiging van de offerteaanvraag toe te sturen tegen uiterlijk 17 juli 2020.

Meer informatie over de scope van de audit en het gedetailleerde aanbestedingsproces vindt u hier.

 

Contacteer ons voor pers- of andere  aanvragen.