We gebruiken cookies om uw browserervaring efficiënter en aangenamer te maken en om het gebruik van deze website te analyseren. Als u deze website blijft gebruiken, gaan wij ervan uit dat u alle change your cookie settings.

Algemene Voorwaarden Izola Saver

 

1. INLEIDING

Deze algemene voorwaarden (hierna de "Algemene Voorwaarden") zijn van toepassing op en regelen het gebruik van uw Izola Saver-rekeningen (zoals gedefinieerd in artikel 2 hieronder) en uw Izola Saver + rekeningen (zoals gedefinieerd in artikel 2 hieronder). Deze Voorwaarden, die kunnen worden gewijzigd zoals bepaald in artikel 23, regelen de relatie tussen Izola Bank p.l.c., met maatschappelijke zetel te 4, Castille Place, Valletta VLT1062 Malta, ondernemingsnummer C16343, en de klant die gebruik maakt van de Izola Saver en/of de Izola Saver + rekening (hierna de "Klant" of "u").

Deze Voorwaarden dienen gelezen te worden in samenhang met de Algemene Voorwaarden en de App-voorwaarden van Izola Bank. In geval van tegenstrijdigheden tussen de Algemene Voorwaarden van Izola Bank en deze Voorwaarden, wegen de Voorwaarden zwaarder door. 

2. BEGRIPPEN

In deze Algemene Voorwaarden hebben, tenzij de context anders vereist, de hiernavolgende termen de betekenis die eronder aan wordt toegekend:

Rekening: de Izola Saver Rekening of de Izola Saver+ Rekening, al naar gelang het geval.

Rekeningopeningsformulier: het online aanvraagformulier dat door de Klant moet worden ingevuld om een Rekening bij de Bank te openen, is voor de Klant toegankelijk via de Website.

Bank, wij of ons: betekent Izola Bank p.l.c., een naamloze vennootschap met registratienummer C16343 en met maatschappelijke zetel te 4, Castille Place, Valletta VLT1062 Malta.

Werkdag: een dag waarop de Bank in Malta geopend is.

Klant-ID: betekent het 8-cijferige nummer dat uniek aan u is toegekend zodat u kan inloggen op uw Izola Saver-rekening. U krijgt uw Klant-ID zodra u het Rekeningopeningsformulier heeft verzonden. U behoudt dezelfde Klant-ID als u extra Izola Saver-rekeningen opent. Als er een gezamenlijke rekening wordt geopend, heeft elke houder van een Izola Saver-rekening zijn eigen unieke Klant-ID.

Begunstigde Instelling: een kredietinstelling met een vergunning om in Malta, België of Frankrijk te bankieren.

EUR of €: de wettelijke munteenheid van elke lidstaat van de Europese Gemeenschap die de euro (€) als wettelijke munteenheid hanteert of heeft aangenomen conform de wetgeving van de Europese Gemeenschap met betrekking tot de Economische en Monetaire Unie.

Initiële Storting: betekent een minimumbedrag van € 25.

Internetbankieren: betekent de beveiligde pagina's van onze Website waar u toegang heeft tot uw Rekening(en).

Izola Saver Mobile App: de beveiligde pagina's van onze mobiele applicatie waar u toegang heeft tot uw Rekening(en).

Izola Saver-rekening: een onlinespaarrekening met een variabele rentevoet die door de Bank op naam van de Klant wordt aangehouden in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden.

Izola Saver+ rekening: een onlinetermijnrekening met een vaste looptijd die de Bank op naam van de Klant aanhoudt in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden.

Helpcenter: de supportmedewerkers van de Bank die telefonisch, via chat of e-mail bereikbaar zijn. Ons Helpcenter is geopend op Werkdagen van maandag tot en met vrijdag (08:00 tot 17:00 uur).

Hoofdrekening: een bestaande bankrekening op uw naam bij een Begunstigde Instelling in Malta, België of Frankrijk, afhankelijk van uw woonplaats, die als uw 'Hoofdrekening' wordt aangeduid. U zal gevraagd worden om het International Bank Account Number (IBAN-nummer) van deze bankrekening in te voeren tijdens het openen van uw Rekening.

SEPA-domiciliëring: het mandaat dat de Bank machtigt om een domiciliëringsaanvraag te sturen naar uw Begunstigde Instelling waarbij de hoofdrekening wordt aangehouden en die de Bank machtigt om uw hoofdrekening te debiteren en geld over te maken naar uw Izola Saver-rekening.

Website: betekent www.izolabank.com of een andere website die van tijd tot tijd door de Bank aan de Klant kan worden gemeld.

 

3. INFORMATIE OVER UW IZOLA SAVER-REKENING

3.1 GESCHIKTHEID

 1. Om een Izola Saver-rekening te kunnen openen dient u een Hoofdrekening te hebben geopend bij een Begunstigde Instelling op uw naam in het geval van een individuele rekening of, in het geval van een gezamenlijke rekening, op naam van beide mederekeninghouders. Indien om welke reden dan ook de hoofdrekening afgesloten is, dient u ons daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen en ons een alternatieve hoofdrekening te verstrekken.
 2. De Izola Saver-rekening is beschikbaar als individuele of gezamenlijke rekening, mits de gezamenlijke rekeninghouders twee natuurlijke personen zijn. De Izola Saver-rekening is niet beschikbaar voor bedrijven en andere rechtspersonen, trusts of goede doelen.
 3. Personen die een Izola Saver-rekening wensen te openen dienen minimaal achttien jaar oud te zijn.
 4. Voor het openen van uw Izola Saver-rekening geldt een minimale openingsdeposito gelijk aan De Initiële Storting. U dient altijd een minimumsaldo gelijk aan de Initiële Storting op uw Izola Saver-rekening achter te laten. Er is geen maximumgrens aan het saldo dat u op uw Izola Saver rekening kunt houden.
 5. De Izola Saver-rekening wordt uitsluitend in euro's (EUR) uitgedrukt.
 6. Er is geen limiet aan het aantal Izola Saver-rekeningen dat u kunt openen zolang elke Izola Saver-rekening gekoppeld is aan een Hoofdrekening.
 7. Elke Izola Saver Account kan aan maximaal 10 verschillende hoofdrekeningen worden gekoppeld.

 

3.2 Interest

 1. De rentevoet op uw Izola Saver-rekening is variabel, zodat de Bank deze op elk moment naar eigen goeddunken kan wijzigen. De rentevoet van toepassing op uw Izola Saver-rekening is beschikbaar op de Website. Wij zullen u op de hoogte stellen van elke rentewijziging op de Izola Saver-rekening via e-mail en door het nieuwe rentetarief op de Website te plaatsen.
 2. De rente wordt berekend op een basis van 360 dagen op het dagelijks openstaande saldo van uw Izola Saver-rekening aan het einde van de dag en wordt jaarlijks gecrediteerd op 31 december of op de dag van sluitingsdag van de Rekening.
 3. De rente wordt bruto (zonder aftrek van belasting) of netto (met aftrek van belasting) betaald, afhankelijk van uw keuze in het Rekeningopeningsformulier. U moet inwoner zijn van Malta voor fiscale doeleinden om rente na aftrek van belasting te kunnen ontvangen.
 4. Als er geen bronbelasting wordt ingehouden op rentebetalingen, zal de Bank de Commissaris van de Belastingdienst op de hoogte brengen van het bedrag aan rente dat aan u is betaald in overeenstemming met de Wet op de Inkomstenbelasting (Titel 123 van de Wet op de Inkomstenbelasting van Malta) of de Europese Spaarrichtlijn (Richtlijn 2003/48/EG van de Raad van 3 juni 2003).
 5. De Bank biedt bankdiensten aan in drie landen: Malta, België en Frankrijk. Wij bepalen onze rentevoeten in functie van de marktomstandigheden in elk van deze landen. De rentevoet die van toepassing is op uw Izola Saver-rekening is afhankelijk van het land waar u woont.

3.3       Uittreksels

U ontvangt jaarlijks na afloop van elk jaar een papieren overzicht en een kostenoverzicht van uw Izola Saver-rekening, waarop alle transacties van of naar de Rekening van de voorbije 12 maanden worden vermeld. U bent verplicht deze verklaring zorgvuldig door te nemen en ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van eventuele onjuistheden. Wij zullen eventuele fouten die zich hebben voorgedaan onmiddellijk onderzoeken en verbeteren. Als u niet binnen 60 dagen na verzending van de verklaring contact met ons opneemt met enig bezwaar, gaan wij ervan uit dat u de inhoud van deze verklaring heeft aanvaard.

3.4       Vergoedingen en kosten

Er zijn geen vergoedingen of kosten voor het openen of onderhouden van een Izola Saver-rekening.

 

4. EEN IZOLA SAVER-REKENING OPENEN

 1. Om een Izola Saver-rekening te openen dient u het Rekeningopeningsformulier in te vullen en de Bank een kopie van de identiteitskaart van elke rekeninghouder en een recent bewijs van adres dat in de afgelopen zes maanden is uitgegeven, te verstrekken. Dit kan een energierekening zijn, zoals een water- & elektriciteitsrekening of een gasrekening of misschien een bankafschrift dat duidelijk uw vaste woonadres aangeeft en op uw naam staat. Wij vragen ook een afdruk van de e-ID (voor Belgische inwoners) en een kopie van de Carte Vitale (voor Franse inwoners).
 2. U moet ook een Initiële Storting doen vanaf uw Hoofdrekening.
 3. De opening van de Izola Saver-rekening wordt pas afgerond als alle controles op de Rekening door ons zijn voltooid en de eerste storting is ontvangen. Als wij deze controles niet met succes kunnen uitvoeren binnen 30 dagen na ontvangst van uw aanvraag om de Izola Saver-rekening te openen, kunnen wij uw aanvraag om een Izola Saver-rekening te openen afwijzen en uw Initiële Storting terugsturen naar de Hoofdrekening.
 4. Zodra alle controles voor het openen van een Rekening met succes zijn voltooid, zal het proces dat leidt tot de activering van uw Izola Saver-rekening worden gestart in overeenstemming met artikel 5 hieronder

 

5. ACTIVERING VAN UW IZOLA SAVER MOBILE APP EN DE TOOL VOOR INTERNETBANKIEREN

 1. Zodra uw Izola Saver-rekening is geopend, ontvangt u uw Klant-ID en activatie code. U ontvangt ook een welkomstmail op het e-mailadres dat u hebt opgegeven in het Rekeningopeningsformulier dat een link bevat naar de App Store en Google Play om de Izola Saver Mobile App te downloaden
 2. Om onze Izola Saver Mobile App te activeren moet u de Izola Saver Mobile App downloaden en installeren op uw mobiele telefoon. U moet dan toegang krijgen tot het inlogscherm en zowel de klant-ID invoeren die u tijdens het openen van uw account heeft gekregen, als de activeringscode die u via SMS is verstrekt. U wordt dan gevraagd een pincode naar keuze te selecteren en te bevestigen.
 3. Om u aan te melden voor Internetbankieren dient u naar het inlogscherm op de website van de Bank te gaan en één van de volgende instructies te volgen:
 • Voer zowel uw klanten-ID als uw toegangscode in. De toegangscode is een eenmalig wachtwoord (OTP) dat wordt gegenereerd door de Izola Saver Mobile App. Om de toegangscode te genereren, moet u inloggen op uw Izola Saver Mobile App en naar het QR-icoontje gaan in de rechterbovenhoek en tik op toegangscode.

Of

 • Ga naar de QR-codescanner van uw Izola Saver Mobile App en plaats deze voor de QR-code die door het systeem voor Internetbankieren wordt gegenereerd. /span>

4. Zodra u toegang heeft tot Internetbankieren of Izola Saver Mobile App erkent en gaat u ermee akkoord dat alle transacties die u invoert en bevestigt niet kunnen worden geannuleerd of herroepen.

 

6. BETALINGEN VAN EN NAAR UW IZOLA SAVER-REKENING

 

6.1 Inkomende betalingen

 1. De Bank accepteert alleen een storting op de Izola Saver-rekening door middel van een overschrijving vanaf de Hoofdrekening. Door de Bank ontvangen gelden voor het crediteren van een Izola Saver-rekening die niet afkomstig zijn van de gekoppelde Hoofdrekening worden onmiddellijk teruggestort op de oorspronkelijke rekening. Wij zullen u altijd op de hoogte stellen van afgewezen gelden. Er worden geen stortingen in contanten of cheques geaccepteerd.
 2. Binnenkomende gelden worden op de dag van ontvangst op de rekening gecrediteerd. Gelden ontvangen na 14 uur worden de volgende werkdag op de rekening bijgeschreven.
 3. Wij kunnen naar eigen goeddunken een ontvangen betaling voor het tegoed van uw Izola Saver-rekening weigeren, in dat geval zullen wij het geld terugsturen naar de oorspronkelijke hoofdrekening. Wij zullen u van al deze afwijzingen op de hoogte stellen.
 4. U kunt via Internetbankieren zelf geld overmaken naar uw Izola Saver-rekening door middel van een SEPA-domiciliëring. Tijdens de online aanvraagprocedure (of zelfs later, nadat u uw Izola Saver-rekening heeft geopend), kunt u een SEPA-domiciliëringsmandaat ondertekenen dat de Bank machtigt om een domiciliëringsaanvraag naar uw bank te sturen om uw Hoofdrekening te debiteren en geld over te maken naar uw Izola Saver-rekening.
 5. Zodra uw SEPA-domiciliëring is ingesteld, hoeft u alleen nog maar het bedrag in te voeren dat u van uw hoofdrekening wilt overmaken en de transactie te bevestigen. De Bank zal uw bank een verzoek tot domiciliëring sturen om deze gelden over te maken naar uw Izola Saver-rekening. Deze overschrijving is gratis.
 6. Als u gebruik maakt van deze methode om geld over te schrijven naar uw Izola Saver-rekening, dient u negen weken de tijd te nemen voordat u dit geld om welke reden dan ook van uw Izola Saver-rekening kunt overmaken. Dit is te wijten aan de SEPA (Single European Payment Area) domiciliëringsvoorwaarden.

 

6.2  Uitgaande betalingen

 1. U kunt alleen geld opnemen van uw Izola Saver-rekening door geld terug te storten naar de Hoofdrekening.
 2. U kunt alle beschikbare gelden op uw Rekening opnemen, met uitzondering van het minimumbedrag dat gelijk is aan de Initiële Storting.
 3. Wij hebben invloed op al uw betalingsinstructies via SEPA-overschrijving (SCT). Het duurt maximaal één werkdag alvorens uw Hoofdrekening gecrediteerd wordt.
 4. Als u na 14 uur op een werkdag of op een dag die geen werkdag is uw overschrijvingsinstructie doorvoert via Internetbankieren, dan wordt de overschrijving de volgende werkdag verwerkt.
 5. Wij kunnen naar eigen goeddunken een verzoek tot overschrijving weigeren. Wij zullen u van al deze weigeringen op de hoogte brengen.

 

7. INFORMATIE OVER UW IZOLA SAVER+ REKENING

7.1 Geschiktheid

 1. Een Izola Saver+ rekening is een termijndepositierekening die u online kunt openen via Internetbankieren of de Izola Saver Mobile App zodra u uw Izola Saver-rekening heeft geopend. U kunt Izola Saver+ rekeningen openen voor een periode van 3, 6, of 9 maanden of 1 tot 5, 7 en 10 jaar. U kunt ervoor kiezen om uw rente per kwartaal, halfjaarlijks of jaarlijks te laten uitbetalen.
 2. Voor het openen van een Izola Saver+ rekening is een minimumbedrag van EUR 500 vereist.
 3. Nadat u een Izola Saver+ rekening heeft geopend, kunt u een dergelijk termijndeposito niet meer beëindigen voor de overeengekomen vervaldatum. De hoofdsom is alleen beschikbaar op de vervaldag van het termijndeposito.

7.2 Interest

 1. De rente wordt berekend op een basis van 360 dagen en wordt gestort volgens de instructies voor rentebetaling die u bij het openen van de Izola Saver+ rekening heeft gekozen.
 2. De rente op uw Izola Saver+ rekening staat vast voor de periode die u bij het openen van uw termijndeposito heeft gekozen. De Bank kan echter naar eigen goeddunken de rentevoeten voor Izola Saver+ rekeningen wijzigen. Wij zullen u op de hoogte brengen van alle wijzigingen in de rentetarieven voor termijndeposito's per e-mail of door deze wijzigingen op de Website te plaatsen. Wijziging in de tarieven hebben geen invloed op bestaande Izola Saver+ rekeningen, maar wel op nieuwe Izola Saver+ rekeningen die geopend kunnen worden nadat de rentewijziging aan u bekend is gemaakt, zoals hierboven vermeld.
 3. De Bank biedt bankdiensten aan in drie landen: Malta, België en Frankrijk. Wij stellen onze rentevoeten vast in functie van de marktomstandigheden in elk van deze landen. De rentevoet die van toepassing is op uw Izola Saver+ rekeningen is afhankelijk van het land waar u woont.
 4. De rente wordt bruto (zonder aftrek van belasting) of netto (met aftrek van belasting) betaald, afhankelijk van uw keuze in het Rekeningopeningsformulier bij het openen van de betreffende Izola Saver-rekening. U moet inwoner zijn van Malta voor fiscale doeleinden om rente na aftrek van belasting te kunnen ontvangen.
 5. Als er geen bronbelasting wordt ingehouden op rentebetalingen, zal de Bank de Commissaris van de Belastingdienst op de hoogte brengen van het bedrag aan rente dat aan u is betaald in overeenstemming met de Wet op de Inkomstenbelasting (Titel 123 van de Wet op de Inkomstenbelasting van Malta) of de Europese Spaarrichtlijn (Richtlijn 2003/48/EG van de Raad van 3 juni 2003).

 

7.3 Uittreksels

Wij verstrekken geen uittreksels over de opening van Izola Saver+ rekeningen. U kunt uw Izola Saver+ rekeningen bekijken vanuit het "Rekeningoverzicht"-scherm via Internetbankieren of de Izola Saver Mobile App. Alle boekingen met betrekking tot uw Izola Saver+ rekening kunnen worden bekeken via Internetbankieren of het "Transactiegeschiedenis"-scherm in de Izola Saver Mobile App, of op het jaaroverzicht van uw Izola Saver-rekening.

 

7.4 Vergoedingen en kosten

Er zijn geen vergoedingen of kosten voor het openen of onderhouden van een Izola Saver+ rekening.

 

7.5 Vervroegde beëindiging van Saver+ (Termijndeposito)

Administratiekosten voor vervroegde beëindiging van termijndeposito €15

U mag een Izola Saver+ (termijndeposito) rekening niet beëindigen vóór de overeengekomen looptijd. De klant kan ervoor kiezen om een termijndeposito vóór de looptijd van het deposito te beëindigen. Naar eigen goeddunken kan de Bank op verzoek van de klant gedeeltelijke of volledige beëindiging van de rekening accepteren. In dat geval kunnen boeterentes, naar goeddunken van de Bank, van toepassing zijn en als de Bank besluit boeterentes op te leggen, zal de berekening van de boeterentes aan de klant beschikbaar worden gesteld.

 

8. EEN IZOLA SAVER+ REKENING OPENEN

 1. U moet inloggen via Internetbankieren en op de tab "Beheer deposito’s" klikken om de pagina "Termijndeposito's aanmaken" te openen. U dient de Izola Saver-rekening te selecteren waarvan de gelden worden overgemaakt om het termijndeposito aan te maken, het bedrag van uw storting in te voeren, de looptijd te selecteren, Selecteer rentebetaling en (indien van toepassing) te selecteren wanneer u uw rente wilt ontvangen (driemaandelijks, zesmaandelijks of op jaarbasis). U kunt ook inloggen op de Izola Saver Mobile App, naar "Termijndeposito's aanmaken" gaan, de Izola Saver-rekening selecteren waarvan het geld wordt overgemaakt om het termijndeposito aan te maken, het bedrag van uw deposito invoeren, de looptijd selecteren, de rentebetalingsmethode en (indien van toepassing) selecteren wanneer u uw rente wilt ontvangen (driemaandelijks, halfjaarlijks of op jaarbasis).
 2. Zodra u de transactie heeft bevestigd, wordt de Izola Saver+ rekening onmiddellijk geopend. U kunt de gegevens van de Izola Saver+ rekening bekijken in de rubriek "Rekeningoverzicht" via Internetbankieren of de Izola Saver Mobile App. De eerste storting van EUR 25 op de Izola Saver-rekening wordt geblokkeerd en kan niet worden gebruikt. Dit bedrag zal alleen worden terugbetaald indien de rekening wordt afgesloten.

 

9. BETALINGEN VAN EN NAAR UW IZOLA SAVER+ REKENING

 1. Zoals vermeld in clausule 7.1, is een minimumbedrag van EUR 500 vereist om een Izola Saver+ rekening te openen. Na de opening van de Izola Saver+ rekening kunnen geen betalingen meer worden verricht op de betreffende Izola Saver+ rekening. Op de vervaldag van de termijndeposito's worden alle bedragen rechtstreeks gestort op de Izola Saver-rekening die u bij de opening van de Izola Saver+ rekening heeft gekozen.
 2. U wordt niet op de hoogte gesteld wanneer uw termijndeposito is vervallen. De aflossingsvrije hoofdsom en de bijbehorende rente worden automatisch gecrediteerd op de Izola Saver-rekening die u oorspronkelijk hebt geselecteerd om de Saver+ rekening te openen.
 3. Er kunnen geen betalingen vanaf deze Rekening worden gedaan.

 

10. GEZAMENLIJKE REKENINGEN

 1. Twee klanten die een aanvraag indienen om dezelfde Rekening te openen, worden als mederekeninghouder beschouwd.
 2. Klanten die mederekeninghouder zijn, erkennen en stemmen ermee in dat zij hoofdelijk aansprakelijk zijn voor eventuele verplichtingen die op de Rekening(en) rusten.
 3. Elke mederekeninghouder van de Rekening heeft zijn eigen Klant-ID en kan inloggen via Internetbankieren of de Izola Saver Mobile App. Elke mederekeninghouder kan ons geldige instructies sturen. Met andere woorden, de Bank accepteert instructies via Internetbankieren of de Izola Saver Mobile App van één van beide mederekeninghouders on de Hoofdrekening te wijzigen, geld over te maken, een termijnrekening te openen of een Rekening(en) af te sluiten zonder enige verwijzing naar de andere mederekeninghouder.
 4. Evenzo kan de Bank alle informatie over uw gezamenlijke Izola Saver-rekening of Izola Saver+ rekening aan één van beide mederekeninghouders verstrekken. Bovendien stemmen de mederekeninghouders ermee in en machtigen zij de Bank om te handelen op basis van de informatie die door één van de mederekeninghouders is verstrekt.
 5. Per post verstuurde correspondentie wordt verzonden naar het postadres van de Eerste Rekeninghouder vermeld in het Rekeningopeningsformulier en wordt beschouwd als een geldige en definitieve kennisgeving aan beide mederekeninghouders.
 6. Indien de Bank schriftelijk in kennis wordt gesteld van het overlijden van een van de mederekeninghouders, neemt de Bank de instructies met betrekking tot de Rekening(en) gezamenlijk in ontvangst van de erfgenamen/legatarissen van de overledene en de overlevende Rekeninghouder. Alle betalingen van de Rekening(en) die vóór ontvangst van de schriftelijke kennisgeving van overlijden worden gedaan, zijn geldig en bindend voor de erfgenamen/legatarissen en de nagelaten Rekeninghouder.

 

11. UW ENGAGEMENT NAAR ONS

 • U zult ons onmiddellijk op de hoogte brengen over eventuele wijzigingen in uw persoonlijke gegevens die u in het Rekeningopeningsformulier hebt opgegeven door contact op te nemen met ons Help Centre. Uw kunt uw persoonlijke gegevens ook wijzigen in de rubriek "Mijn profiel" op Internet Banking. 
 • Het is uw verantwoordelijkheid om uw Klant-ID en pincode veilig te bewaren.
 • U mag uw Klant-IDaan niemand bekendmaken, behalve wanneer u contact opneemt met ons Help Centre.
 • U mag uw pincode aan niemand geven. U zult nooit om uw pincode worden gevraagd wanneer u contact opneemt met ons Help Centre.
 • U moet uw klant-ID en pincode te allen tijde gescheiden houden.
 • U dient het Help Centre onmiddellijk op de hoogte te stellen van elke onrechtmatige toegang tot Internetbankieren, de Izola Saver Mobile App of elke onrechtmatige transactie of instructie die u kent of vermoedt.
 • Als u een politiek prominent persoon bent of verwant of nauw verbonden bent met een politiek prominent persoon, moet u dit op het Rekeningopeningsformulier aangeven. Vanaf de opening van uw Izola Saver-rekening verbindt u zich er ook toe ons te informeren als u een politiek prominent persoon wordt of als iemand die verwant of nauw met u verbonden is een politiek prominent persoon wordt.
 • U dient Izola Bank altijd te voorzien van een nieuw identiteitsbewijs/paspoort en een nieuw bewijs van adres, mocht dit veranderen.

 

12. VEILIGHEID

Wij zullen onze uiterste best doen om ongeautoriseerde toegang tot uw Izola Saver-rekening te voorkomen. Wij behouden ons het recht voor om onmiddellijk alle toegang tot uw Izola Saver-rekening te blokkeren als wij redenen hebben om aan te nemen dat er een poging tot ongeoorloofde toegang heeft plaatsgevonden of dat er een reële dreiging van ongeoorloofde toegang bestaat.

U dient de pagina Veiligheid te lezen voordat u toegang krijgt tot Internetbankieren. U erkent dat Internetbankieren toegankelijk is via Internet, een openbaar systeem waarover wij geen controle hebben. Het is uw plicht om ervoor te zorgen dat elke computer, tablet of ander apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot Internetbankieren vrij is van en voldoende beschermd is tegen computervirussen.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor verlies of schade aan uw software, computer, computernetwerken, gegevens of andere apparatuur die wordt veroorzaakt door het gebruik van Internetbankieren of de Izola Saver Mobile App, tenzij dit verlies of deze schade rechtstreeks en uitsluitend wordt veroorzaakt door grove nalatigheid van de Bank.

Procedure als u uw Klant-ID of Persoonlijke Pincode vergeet

U kunt contact opnemen met ons Help Centre. De medewerkers van de Bank zullen u enkele vragen stellen om uw identiteit te verifiëren. Als de antwoorden juist zijn, zullen de medewerkers van de Bank u uw Klant-ID verstrekken een per SMS met een nieuwe activeringscode.

 

13. VERSTORING VAN DE DIENSTVERLENING

We moeten de toegang tot Internetbankieren van tijd tot tijd opschorten om routine- of noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden uit te voeren. Wij zullen er altijd naar streven u van tevoren in kennis te stellen van een onderbreking van de dienstverlening door middel van een Kennisgeving op de Website of door u een e-mail te sturen.

 

14. COMMUNICATIE

Wij stemmen ermee in om te communiceren via telefoon, e-mail, chat of per post. Ons postadres is Izola Bank p.l.c., 4, Castille Place, Valletta VLT1062 Malta. Wij zullen contact met u opnemen via het meest recente telefoon-, e-mail- of postadres dat u hebt opgegeven. U verbindt zich ertoe ons onmiddellijk op de hoogte te brengen van elke wijziging van deze gegevens door contact op te nemen met ons Help Centre.

 

15. AANSPRAKELIJKHEID

Voor zover de wet dat toestaat, en behalve voor zover verlies of schade rechtstreeks het gevolg is van grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag van de Bank, is de Bank niet aansprakelijk jegens u voor verlies of schade die u zou kunnen lijden als gevolg van het gebruik van de producten of de diensten van de Bank. In het bijzonder, maar zonder afbreuk te doen aan het algemene karakter van het voorgaande, is de Bank niet aansprakelijk voor de vertraging in de uitvoering of de niet-uitvoering van de verplichtingen hieronder indien de vertraging of het verzuim het gevolg is van gebeurtenissen of omstandigheden die buiten de redelijke controle van de Bank liggen.

De Bank is niet aansprakelijk voor schade die u lijdt en die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg is van overmacht of van maatregelen van lokale of buitenlandse juridische of regelgevende instanties.

De Bank is niet aansprakelijk voor schade die u lijdt en die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg is van overmacht of van maatregelen van lokale of buitenlandse juridische of regelgevende instanties.

 

16. SCHADEVERGOEDING

U zult de Bank vergoeden en vrijwaren voor alle schade die een persoon heeft geleden als gevolg van uw schending van één van deze Algemene Voorwaarden.

 

17. VERTROUWELIJKHEID EN GEGEVENSBESCHERMING

De Bank zal aan een derde geen vertrouwelijke informatie over u, uw vermogen of de inkomsten en winsten uit de tegoeden op de rekeningen meedelen, tenzij u haar daartoe uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven of dit wettelijk verplicht is.

De Bank is niet verantwoordelijk voor het telefonisch bekendmaken van vertrouwelijke informatie over u of uw Izola Saver of Izola Saver+ rekening(en) aan een onbevoegde persoon mocht deze persoon in staat zijn ons de informatie te verstrekken die wij u normaal gesproken vragen om uw identiteit te achterhalen, door middel van enkele gestelde vragen.

Tijdens de levering van de diensten die in deze Algemene Voorwaarden worden gespecificeerd, kan de Bank uw persoonlijke gegevens verwerken in overeenstemming met de vereisten van de Data Protection Act (Titel 440 van de Maltese Wetgeving). U kunt dergelijke gegevens op enigerlei wijze en voornamelijk door het invullen van het Rekeningopeningsformulier of andere formulieren aan de Bank hebben verstrekt. Elke verwerking van uw persoonlijke gegevens zal worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 1. Om de rekening(en) te beheren;
 2. Om het saldo van uw Rekening(en) te verstrekken;
 3. Om u relevante correspondentie te verstrekken en de benodigde producten en diensten te leveren;
 4. Voor interne beoordeling en analyse (met inbegrip van krediet- en/of gedragsbeoordeling, markt- en productanalyse) en voor de ontwikkeling en verbetering van de producten en diensten van de Bank;
 5. Voor het opsporen en voorkomen van fraude en andere criminele activiteiten die de Bank verplicht is te melden bij de bevoegde opsporings- en vervolgingsautoriteiten of andere instanties;
 6. Voor direct marketing, zoals het u per post, telefoon of e-mail informeren over andere producten en diensten van de Bank, en voor onderzoeksdoeleinden, met uw toestemming.

Zoals toegestaan of vereist door de wet, kan de Bank uw informatie bekendmaken aan overheidsinstanties en -agentschappen of regelgevers. Persoonsgegevens met betrekking tot transacties die via SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) worden uitgevoerd, kunnen verplicht worden doorgegeven aan de Amerikaanse autoriteiten om te voldoen aan de wettelijke vereisten die in de Verenigde Staten van toepassing zijn voor het voorkomen van criminaliteit.

Uw persoonsgegevens kunnen voor de bovengenoemde doeleinden worden verstrekt aan of uitgewisseld met alle medewerkers van de Bank, haar partners en agenten, op voorwaarde dat de regels inzake gegevensbescherming uitgaande van Bank worden nageleefd.

U hebt het recht de Bank te vragen u in kennis te stellen van uw persoonsgegevens die hij bewaart en verwerkt. U mag ook verzoeken deze te corrigeren. Bovendien kan u, na de opening van een Rekening en in de loop van de relatie tussen de Bank en de Klant, de Bank per gewone brief verzoeken om af te zien van het gebruik van uw gegevens met het oog op direct marketing.

Hoewel de Bank u op gezette tijden kan verzoeken uw gegevens te herbevestigen, moet u de Bank onmiddellijk op de hoogte brengen van een wijziging van deze gegevens.

 

18. KLACHTEN

Klachten kunnen ons per gewone brief of per e-mail worden toegezonden via ons Help Centre. Wij zullen proberen uw klacht zo spoedig mogelijk op te lossen en zullen onze uiterste best doen om alle klachten binnen een termijn van maximaal twee werkdagen te beantwoorden. In ieder geval zal de Bank, indien een klacht de bekendmaking van de rekeninggegevens vereist, om veiligheidsredenen, antwoorden via de normale post. Bij het indienen van een klacht dient u zoveel mogelijk gegevens aan de Bank te verstrekken.

Indien u niet tevreden bent met ons antwoord, kunt u de zaak schriftelijk doorverwijzen naar de Arbiter for Financial Services:

Office of the Arbiter for Financial Services,
N/S in Regional Road,
Msida MSD 1920,
Malta

Of door de website van de Arbiter for Financial Services te raadplegen.

 

19. WITWASPRAKTIJKEN

U verklaart dat de activa die op de rekening zijn geplaatst of zullen worden geplaatst, het product zijn of zullen zijn van legitieme activiteiten en dat de rekening niet zal worden gebruikt voor het witwassen van geld.

De Bank aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de overdracht van informatie van welke aard dan ook aan de FIAU (Financial Intelligence Analysis Unit) Malta op eigen initiatief of op verzoek.

 

20. DEPOSITOCOMPENSATIESTELSEL

Alle Izola Saver en Izola Saver+ rekeningen komen in aanmerking voor dekking door het Depositocompensatiestelsel.

De Bank neemt deel aan het Depositocompensatiestelsel zoals vastgesteld in het wettelijk besluit 369 van 2003, zoals later gewijzigd. Onder de door het stelsel opgelegde voorwaarden zijn saldi op rekeningen in euro of in een andere valuta van een EER-lidstaat die bij de Bank worden aangehouden, gegarandeerd tot een maximum van EUR 100.000 of de tegenwaarde daarvan in een andere EER-valuta per persoon. Meer informatie is te vinden op www.compensationschemes.org.mt.

 

21. DIVERSEN

De informatie in de Algemene Voorwaarden is algemeen van aard en houdt geen rekening met uw financiële situatie of investeringsbehoeften. Niets in deze Algemene Voorwaarden of enige andere documentatie die door de Bank aan u wordt verstrekt, mag worden opgevat als een verzoek, aanbod of aanbeveling om een belegging, product of dienst te verwerven of te vervreemden of om beleggingsadvies of -dienst te verlenen. Niets in bovengenoemde documentatie vormt beleggings-, juridisch, fiscaal of ander advies en mag niet worden gebruikt bij het nemen van een beleggings- of andere beslissing. U dient relevant en specifiek professioneel advies in te winnen voordat u een beleggingsbeslissing neemt.

U machtigt de Bank onherroepelijk om onjuistheden in uw rekening te verbeteren of om onjuistheden in uw rekening terug te draaien, van rechtswege en zonder voorafgaande kennisgeving of toestemming.

 

22. BEËINDIGING

Wij gaan ervan uit dat de tussen ons tot stand gekomen relatie blijft bestaan totdat u ons ervan op de hoogte stelt dat u een dergelijke relatie wilt beëindigen of, in het geval van individuele klanten, dat u bent overleden. In het laatste geval zal de Bank instructies met betrekking tot de rekening(en) van de erfgenamen/legatarissen van uw nalatenschap in ontvangst nemen. Wij zullen op uw kosten de juiste rechten en bevoegdheden van deze persoon of personen moeten vaststellen en zullen niet verplicht zijn te handelen voordat wij tevreden zijn met deze rechten en bevoegdheden. Alle betalingen van de rekening(en) vóór ontvangst van de schriftelijke kennisgeving van overlijden zijn geldig en bindend voor de erfgenamen/juristen.

Wij behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, de levering van een Rekening(en) te allen tijde te beëindigen door u een schriftelijke kennisgeving te sturen met vermelding van de datum waarop een dergelijke beëindiging zal plaatsvinden. Wij zullen u voorzien van een redelijke kennisgeving van onze intentie om uw Rekening(en) af te sluiten en in alle gevallen zal u een dergelijke kennisgeving binnen de zestig dagen ontvangen.

Tenzij vereist door een wettelijke of statutaire vereiste, zullen wij een bestaande Izola Saver+ rekening niet sluiten voor de vervaldatum van de betreffende Rekening.

 

23. OVERDRAAGBAARHEID

Een bij de Bank geopende rekening is niet overdraagbaar, tenzij deze bij uw overlijden causa mortis wordt overgedragen, of tenzij wij daarvoor vooraf onze schriftelijke toestemming hebben gegeven. Wij kunnen uw Rekening ook overdragen wanneer wij daartoe verplicht zijn op grond van enig toepasselijk recht, of wanneer wij daartoe worden bevolen door een bevoegde rechtbank, rechtbank of bestuursorgaan, met dien verstande dat wij in elk van deze gevallen, naar ons eigen goeddunken, uw Rekeningen kunnen beëindigen in overeenstemming met artikel 22.

 

24. WIJZIGING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze voorwaarden kunnen te allen tijde door de Bank worden gewijzigd.

De Bank zal u door middel van een e-mail of gewone brief per post op de hoogte brengen van elke wijziging van de Algemene Voorwaarden.

Behoudens andersluidende wettelijke of statutaire bepalingen, treden de gewijzigde Algemene Voorwaarden in werking zestig dagen na de datum van de kennisgeving.

Elk van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden is scheidbaar van de andere, en indien op enig moment een of meer van deze bepalingen onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar zijn of worden, zal de geldigheid, wettigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden op geen enkele wijze worden aangetast of aangetast.

 

25. INFORMATIE OVER IZOLA BANK

Izola Bank p.l.c. is een kredietinstelling die is opgericht als naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Maltees recht en geregistreerd bij de Maltese registratiehouder van bedrijven met ondernemingsnummer C16343 en met het geregistreerde adres op 4, Castille Place, Valletta VLT1062 Malta.

De hoofdactiviteit van de bank is het verlenen van bankdiensten en Izola Bank p.l.c. heeft een vergunning als kredietinstelling van de Malta Financial Services Authority, Notabile Road, Attard, BKR4000, Malta, website: www.mfsa.com.mt.

Het hoofdkantoor van de bank is 4, Castille Place, Valletta VLT1062 Malta, contactgegevens Malta +356 2792 2040, Belgium +32 71 96 25 25, France +33 3 59 55 36 45 en dit is ook het contactadres voor uw rekeningovereenkomst met de Bank.

 

26. HERROEPINGSRECHT

U kunt uw overeenkomst binnen 14 dagen na de datum waarop de Rekening is geopend, opzeggen door de Bank schriftelijk in kennis te stellen van uw wens om de rekening te sluiten en de overeenkomst op te zeggen. Om uitvoering te geven aan uw recht tot opzegging dient u een brief te schrijven of aan de Bank te bezorgen. Als u geen gebruik maakt van dit opzeggingsrecht, gaat de Bank ervan uit dat u ermee akkoord gaat dat u gebonden blijft aan de Algemene Voorwaarden van de overeenkomst. Dit herroepingsrecht is alleen van toepassing als alle aspecten van de aanvraagprocedure voor de Rekening buiten de bedrijfsgebouwen van de Bank hebben plaatsgevonden.

 

27. VOORSCHRIFTEN VOOR VERKOOP OP AFSTAND

Bepaalde informatie in de Algemene Voorwaarden is alleen relevant voor u als u op afstand met ons handelt of heeft gehandeld, bijvoorbeeld via het internet, per e-mail, telefoon, post en andere middelen anders dan face-to-face. Deze informatie wordt u verstrekt in overeenstemming met de verplichtingen van de Bank op grond van de Regels voor verkoop op afstand (Retail Financial Services) van 2005 uitgegeven door wettelijk besluit 36 van 2005, zoals gewijzigd door wettelijk besluit 116 van 2006. Deze regels zijn alleen van toepassing op consumenten, d.w.z. klanten met een persoonlijke, en niet zakelijke, rekening van persoonlijke aard.

 

28. TOEPASSELIJK RECHT

Deze Algemene Voorwaarden en, tenzij anders overeengekomen, alle rechten en verplichtingen van de Bank en uw rechten en plichten zijn onderworpen aan het Maltese recht. De Maltese rechtbanken hebben exclusieve jurisdictie over alle claims of geschillen die ontstaan in het geval van een rechtszaak.

Izola Pro Algemene voorwaarden

Inleiding

Deze voorwaarden, die kunnen worden gewijzigd zoals bepaald in Artikel 25, beheersen de betrekkingen tussen Izola Bank p.l.c., met maatschappelijke zetel te Malta, 4, Castille Place, Valletta VLT1062 Malta, ondernemingsnummer C16343 (hierna genoemd de ‘Bank’) en haar Izola Pro-klanten (hierna genoemd de ‘Klanten’), behoudens andersluidende bepalingen die voortvloeien uit overeenkomsten of specifieke voorwaarden die voorrang hebben op de bepalingen van deze tekst.

Door de producten en diensten van de Bank aan te vragen en te gebruiken, aanvaardt de Klant de bepalingen van de Algemene Voorwaarden en Gebruiksvoorwaarden van de Izola Pro App, zoals deze van tijd tot tijd gewijzigd kunnen worden.

Deze voorwaarden zullen van toepassing zijn voor alle Izola Pro-Klanten, ongeacht het feit of het natuurlijke personen of rechtspersonen zijn. Alle Klanten die natuurlijke personen zijn garanderen door de indiening van het ‘Rekeningopeningsformulier’ aan de Bank dat alle Instructies die ze voorleggen aan de Bank uitsluitend betrekking zullen hebben op de uitvoering van hun professionele/zakelijke activiteiten of handel. Indien één van deze bepalingen een wettelijke of een reglementaire bepaling schendt die een specifieke categorie van personen beschermt, zal de betrokken bepaling in deze Algemene Voorwaarden inzake Izola Pro geacht worden niet van toepassing te zijn. De producten en diensten van de Bank kunnen onderworpen zijn aan afzonderlijke specifieke algemene voorwaarden die hun gebruik regelen.

Begrippen

In deze Algemene Voorwaarden inzake Izola Pro, tenzij de context een andere betekenis vereist, hebben de volgende termen de hierna volgende betekenis:

‘Rekening’: betekent (een) rekening(en) gehouden door de Bank in naam van de Klant onderhevig aan de Izola Pro-service;

‘Rekeningopeningsformulier’: betekent het online aanvraagformulier dat moet worden ingevuld door de Klant voor het openen van een Rekening bij de Bank en is toegankelijk voor de Klant vanaf de Website.

‘Adres’: betekent het adres van de Klant bestaande uit (a) de woonplaats/maatschappelijke zetel van de Klant zoals opgegeven op het ‘Rekeningopeningsformulier’, (b) elk ander adres opgegeven door de Klant op het ‘Rekeningopeningsformulier’ als een correspondentieadres of (c) in geval van een wijziging aan het adres, elk ander adres waarvan de Klant aan de Bank Kennisgeving heeft gedaan;

‘Bank’, ‘wij’ of ‘ons’: betekent Izola Bank plc, een naamloze vennootschap met registratienummer C16343 en met maatschappelijke zetel te 4, Castille Place, Valletta VLT1062 Malta.

‘Klant’: betekent de persoon, of het nu een individu of een rechtspersoon is, die een Rekeningopeningsformulier bij de Bank heeft ingediend, dat door de Bank is aanvaard en waarvoor de Bank een rekening heeft geopend.

‘Dag’: betekent een dag waarop de Bank open is in Malta.

‘Internetbankieren’: betekent de beveiligde pagina’s van onze Website waar u toegang heeft tot uw Rekening(en).

‘Instructies’: betekent alle betalingen, instructies, opdrachten, toepassingen, overige belangenverklaringen en boodschappen die door de Klant worden voorgelegd aan de Bank via Internetbankieren of de Izola Pro Mobile App na ingave van het/de veiligheidsnummer(s) van de Klant. Behoudens andersluidende overeenkomst zal het/de veiligheidsnummer(s) gegenereerd worden door Izola Pass;

‘Interne Elektronische Mail’: betekent het beveiligd elektronisch berichtensysteem op het Internetbankierenplatform dat de Bank ter beschikking stelt van de Klant;

'Izola Pass' betekent de mobiele applicatie, door de bank beschikbaar gesteld en te downloaden vanuit de Apple App Store en Google Store, die wordt gebruikt voor het genereren van veiligheidscodes die dienst doen als eenmalige paswoorden om Klanten toegang te geven tot, en transacties te onderteken via Internetbankieren.

‘Izola Pro Mobile App’: betekent de beveiligde pagina's van onze mobiele applicatie waar de Klant naartoe gaat om toegang te hebben tot de Rekening(en).

‘Kennisgeving’: betekent alle correspondentie die de Bank naar de Klant stuurt, of omgekeerd, volgens de bepalingen van Artikel 5 en ‘Kennis Geven’ en ‘Kennis Gegeven’ zullen dienovereenkomstig uitgelegd worden;

‘Verrichtingen’: betekent elke transactie van welke aard ook, afgesloten tussen de Bank en de Klant met betrekking tot de producten en/of diensten van de Bank;

‘Hoofdrekeninghouder’: betekent (de) rekeninghouder(s) zoals opgegeven op het ‘Rekeningopeningsformulier’;

‘Van Marcke’: betekent de bedrijven die deel uitmaken van de groep Van Marcke;

‘Website’: betekent www.izolabank.com of elke andere website die van tijd tot tijd door de Bank aan de Klant wordt doorgegeven.

 

Elektronische Bankdiensten

De Bank verstrekt haar producten en diensten aan Klanten overeenkomstig deze Algemene Voorwaarden inzake Izola Pro en dit enkel en alleen elektronisch en in de eerste plaats via haar Website.

 

Opening van een Izola Pro Rekening

 • Om een Rekening te openen bij de Bank dient de Klant: (a) het ‘Rekeningopeningsformulier’ volledig in te vullen zodat het een juist en uitvoerig antwoord geeft op alle vragen die de Bank stelt, (b) bij het voormelde formulier alle documenten te voegen die de Bank vraagt, (c) die documenten ter kennis te brengen van de Bank overeenkomstig de instructies beschreven op het ‘Rekeningopeningsformulier’. De Klant is verplicht de Bank te informeren over alle belangrijke wijzigingen (zoals een adreswijziging) aan alle informatie die hij aan de Bank heeft verstrekt op het ‘Rekeningopeningsformulier’. Deze wijzigingen worden door de Bank toegepast binnen de zeven (7) dagen na ontvangst van de Kennisgeving door de Bank. De Bank zal veronderstellen dat de informatie die haar wordt meegedeeld altijd correct en up-to-date is. Bovendien zal de Klant de Bank, bij het aangaan van betrekkingen met de Bank of op een later tijdstip, Kennisgeving doen van alle informatie die de Bank redelijkerwijs vraagt, zoals informatie die nodig is opdat de Bank haar verplichtingen inzake identificatie van de Klant zou kunnen nakomen;
 • De overeenkomst met de Bank wordt gesloten en de Rekening zal worden geopend vanaf het ogenblik dat de Bank het ‘Rekeningopeningsformulier’ aanvaardt. Aanvaarding wordt slechts geacht plaats te vinden wanneer (a) er Kennisgeving is gebeurd van het rekeningnummer aan de Klant en (b) de identificatiedocumenten van de Klant geverifieerd werden door de Bank. De Bank is niet verplicht binnen een bepaalde termijn te beslissen omtrent de opening van een Rekening. De Bank zal het recht hebben, zonder daarbij verplicht te zijn haar beslissing te verantwoorden, te weigeren om een Rekening te openen voor eender welke natuurlijke persoon of rechtspersoon;
 • De Bank zal geen fysieke betaling in contanten aanvaarden op een Rekening geopend bij de Bank

 

Activering van de Izola Pass

Na de voltooiing van het juiste Rekeningopeningsformulier zal de Bank de Klant een kaart en instructies verstrekken om de Izola Pass op de mobiele telefoon van de Klant te downloaden of naar een ander apparaat uit de Apple- of Google-winkels. De Klant kan Izola Pass activeren op maximaal twee apparaten (bijvoorbeeld op twee mobiele telefoons of een mobiel en tablet). De Klant neemt telefonisch contact op met de Bank zodra de app is gedownload om deze te activeren. De Klant ontvangt een activeringscode en een initiële pincode. Tijdens het activeringsproces zal de Klant de initiële pincode moeten wijzigen en personaliseren. Gebruik van de kaarten zal onderworpen zijn aan afzonderlijke voorwaarden.

 

Activering van de Izola Pro Mobile App

Na de voltooiing van het juiste Rekeningopeningsformulier zal de Bank de Klant instructies verstrekken om de Izola Pro Mobile op de mobiele telefoon van de Klant te downloaden of naar een ander apparaat uit de Apple- of Google-winkels. De Klant neemt telefonisch contact op met de Bank zodra de app is gedownload om de app te activeren. De Klant ontvangt een activeringscode en een eerste pincode. Tijdens het activeringsproces moet de Klant de initiële pincode aanpassen en personaliseren.

Kennisgeving/communicatie tussen de Bank en de Klant

 • De Bank en de Klant zullen Kennisgevingen uitwisselen d.m.v. de verschillende communicatiemiddelen opgesomd in onderstaand Artikel 7 (ii) voor Kennisgevingen vanwege de Bank, en in onderstaand Artikel 7 (iii) voor Kennisgevingen vanwege de Klanten. Niettegenstaande het voorgaande wordt overeengekomen en aanvaard door de Bank en de Klanten dat Kennisgevingen normaal gezien worden doorgestuurd via Interne Elektronische Mail;
 • De Bank zal met Klanten communiceren op een van de volgende wijzen: (a) via Interne Elektronische Mail gezonden naar de mailbox van de Klant, (b) via een bericht gepost via Internetbankieren, (c) via e-mail naar het e-mailadres van de Klant zoals aangegeven in het Rekeningopeningsformulier (d) via een brief per gewone post verstuurd naar het Adres;
 • De Klant zal communiceren met de Bank op een van de volgende wijzen: (a) instructies doorgegeven door de Klant via Internetbankieren na ingave van het/de veiligheidsnummer(s) van de Klant, (b) via Interne Elektronische Mail, (c) door een van de berichtenformulieren op de Website van de Bank in te vullen, (d) via e-mail verstuurd vanuit het e-mailadres van de Klant zoals aangegeven in het Rekeningopeningsformulier naar het e-mailadres van de Bank zoals aangegeven op de Website van de Bank, (e) via een brief per gewone post verstuurd naar de Bank;
 • Mededelingen via Interne Elektronische Mail zullen geacht worden ontvangen te zijn door de geadresseerde op de datum waarop ze zijn verstuurd. Kennisgeving per brief via gewone post zal worden geacht te zijn ontvangen op de tiende Dag na de verzendingsdatum;
 • De Klant mag ook bepaalde gebeurtenissen, zoals het verlies van kaarten, ter Kennis brengen op het e-mailadres van de Bank, en dit vanaf het e-mailadres van de Klant zoals vermeld op het ‘Rekeningopeningsformulier’ of bellen naar het telefoonnummer zoals aangegeven op het ‘Rekeningopeningsformulier’ en op de Website;
 • De Bank mag bepaalde gebeurtenissen, zoals een mislukte transactie op Internetbankieren, ter Kennis brengen op het e-mailadres van de Klant zoals vermeld op het ‘Rekeningopeningsformulier’;
 • De Bank kan te allen tijde, zonder enige aansprakelijkheid tegenover de Klant, via een eenvoudig bericht op de Website, en vooral omwille van de veiligheid en vertrouwelijkheid, de rechten van de Klant op de bovenvermelde communicatiemiddelen, andere dan een brief verstuurd per reguliere post, beperken of opheffen. Deze beslissing kan worden genomen in het algemeen voor een aantal Klanten of voor alle Klanten, of voor één enkele Klant, in welk geval het voormeld bericht zal verstuurd worden aan het e-mailadres van de Klant zoals aangegeven op het ‘Rekeningopeningsformulier’.

 

Tarieven, Bankkosten en Taksen

 • De tarieven en kosten aangerekend door de Bank voor haar producten en diensten zijn vermeld op de Website en worden ter Kennis gebracht aan de Klant via de Interne Elektronische Mail en/of via het e-mailadres van de Klant zoals aangegeven in het Rekeningopeningsformulier;
 • De Bank kan de door de Bank aangerekende tarieven en kosten voor haar producten en diensten te allen tijde wijzigen, verhogen, beperken of uitbreiden mits voorafgaande Kennisgeving van twee (2) maanden aan de Klant via de Website, en/of Interne Elektronische Mail en/of via het e-mailadres van de Klant zoals aangegeven in het Rekeningopeningsformulier. In dat geval heeft de Klant, vanaf de dag van de Kennisgeving, twee (2) maanden de tijd om zich kosteloos uit de overeenkomst terug te trekken. Het niet terugtrekken zal inhouden dat de Klant de gewijzigde tarieven en kosten accepteert;
 • De door de Bank aangerekende tarieven en kosten voor haar producten en diensten zijn gebaseerd op de tarieven en kosten die van kracht zijn op de datum dat de Bank de dienst verstrekt of het product levert. De Klant dient zich ervan te vergewissen dat hij op de hoogte is van de kosten voor dienstverlening, de commissies en de bankkosten voordat de gevraagde dienst wordt verstrekt of het product wordt geleverd;
 • Bepaalde producten en diensten verzorgd door de Bank kunnen onderhevig zijn aan taksen die verschuldigd zijn krachtens het Maltese recht. Details van een verschuldigde taks zullen vermeld worden op de Website. Veranderingen in de verschuldigde taksen zullen ook op de Website worden vermeld en worden ter Kennis gebracht van de Klant.

 

Een duidelijk overzicht van al onze tarieven.

Als online bank kunnen we goede tarieven aanbieden en proberen we om al onze kosten zo laag mogelijk te houden.

Izola Pro-bankkaart € 5
Beheersvergoeding (per zichtrekening) € 15
Stortingen op uw rekening Gratis
Overschrijvingen – tussen eigen rekeningen             Gratis
Overschrijvingen - bestemmingsrekening bij Izola Bank Gratis
Overschrijvingen - bestemmingsrekening bij andere bank                         
Betalingen in euro in België of andere EU-lidstaten met de
rekening van de begunstigde in IBAN-formaat, SWIFT BIC-code en kosten geselecteerd als gedeeld (SHA).
€ 8.50
Vergoeding voor manuele correctie voor alle overschrijvingen € 8
Administratiekost vroegtijdige afsluiting van termijndeposito € 15
Bevestigingsbrief aan bedrijfsrevisoren (op verzoek) € 20
Domiciliëringsopdracht Gratis

 

Deze tarieven zijn exclusief btw (indien van toepassing) en kunnen af en toe herzien worden.

Betalingen en Interest

 • De Bank is gemachtigd de Rekening te debiteren voor alle aan de Bank verschuldigde tarieven, kosten en uitgaven, alsook met alle bedragen die zij wettelijk verplicht is af te houden i.v.m. de Verrichtingen, inclusief maar niet beperkt tot, eventuele toepasselijke belastingen en taksen en alle verschuldigde debetinteresten;
 • De rentevoet verschuldigd op zichtrekeningen en spaarrekeningen zal beschikbaar zijn in het document getiteld ‘Rentevoeten’ op de Website van de Bank. Wijzigingen van de interestvoet zullen door de Bank aan de Klant medegedeeld worden en zullen van kracht worden op de datum die aangegeven is in de publicatie van dergelijke wijziging. In dit geval heeft de Klant zestig (60) dagen, vanaf de dag van de Kennisgeving, om zich kosteloos uit de overeenkomst terug te trekken;
 • De interestvoet op termijndeposito’s zal worden berekend volgens de marktvoorwaarden op het ogenblik dat het deposito wordt geopend en de Bank zal de Klant inlichten omtrent de rentevoet die van toepassing is bij de opening van het deposito. Wisselkoersen worden ook berekend volgens de marktcondities die gelden op het moment van aanvraag tot een Verrichting in vreemde valuta;
 • De kredietinterest op termijndeposito’s zal worden gecrediteerd op de Rekening, op de vervaldag van het deposito, in dezelfde munteenheid als de munteenheid van de Rekening;
 • De Klant kan ervoor opteren om een termijndeposito af te sluiten voor de vervaldag. In dat geval kan, naar goeddunken van de Bank, een boeterente worden toegepast en indien de Bank een boeterente oplegt, wordt de berekening van de boeterente ter beschikking gesteld van de Klant;
 • De term “valutadatum” wordt, binnen het bestek van deze Voorwaarden inzake Izola Pro, geïnterpreteerd als de datum vanaf dewelke de gecrediteerde of gedebiteerde bedragen op een Rekening interest beginnen op te leveren of niet langer opleveren. De valutadatum voor overschrijvingen in andere dan in euro bepaalde valuta is afhankelijk van de munteenheid, de Verrichting, de correspondent en de plaats van oorsprong of bestemming. Transacties in andere dan in euro bepaalde valuta worden door de Bank uitgevoerd op basis van de ‘spot’ valutadatum, d.i. twee (2) Dagen na de datum van de transactie.

Voortijdige Beëindiging van het Termijndeposito

Administratiekosten voor vervroegde beëindiging van termijndeposito €15

De klant kan ervoor kiezen om een termijndeposito vóór de looptijd van het deposito te beëindigen. In dat geval kunnen boeterentes, naar goeddunken van de Bank, van toepassing zijn en als de Bank besluit boeterentes op te leggen, zal de berekening van de boeterentes aan de klant beschikbaar worden gesteld.

 

Informatie, producten en diensten van derden

Het Internetbankierenplatform kan hyperlinks naar websites van derden bevatten. De publicatie van hyperlinks op Internetbankieren impliceert niet noodzakelijk dat de Bank akkoord gaat met de inhoud van dergelijke websites van derden. Bovendien aanvaardt de Bank geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de juistheid van de informatie op de website van derden. De Bank zal tegenover de Klant niet aansprakelijk zijn voor verlies of schade die de Klant eventueel zou lijden ten gevolge van het gebruik van de websites van derden, onafhankelijk of de Klant toegang krijgt tot dergelijke websites via hyperlinks op Internetbankieren of niet.

Aansprakelijkheid

 • In zoverre door de wet toegelaten, en behoudens in de mate dat het verlies of de schade rechtstreeks is veroorzaakt door grove nalatigheid van de Bank of opzettelijke fout, en onder voorbehoud van de bepalingen van de Artikelen 14 en 22 hierna, zal de Bank tegenover de Klant niet aansprakelijk zijn voor verlies of schade die de Klant eventueel zou lijden ten gevolge van het gebruik van de producten van de Bank of de diensten van de Bank. In het bijzonder, maar zonder daarbij het algemene karakter van het voorgaande te beperken, zal de Bank niet aansprakelijk zijn voor de vertraging in de uitvoering of de niet-nakoming van de verplichtingen zoals hieronder vermeld, als de vertraging of de niet-nakoming voortvloeit uit gebeurtenissen of omstandigheden buiten de redelijke controle van de Bank;
 • De Bank zal niet aansprakelijk zijn voor enig verlies of schade veroorzaakt aan de Klant die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeit uit gevallen van overmacht of maatregelen genomen door de plaatselijke of buitenlandse, wettelijke of administratieve autoriteiten;
 • De Bank zal niet aansprakelijk zijn voor enig rechtstreeks of onrechtstreeks verlies van winst, goodwill, commerciële activiteit of verwachte spaargelden, noch voor enig onrechtstreeks verlies of schade of gevolgschade;
 • De Bank kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enige schade, die direct of indirect voortvloeit uit de werking van de apparatuur van de Klant of uit gebreken of fouten te wijten aan de leverancier van het elektronische communicatienetwerk en diensten, als zijnde een derde partij, of voor schade uit storingen en het defect van diensten die niet onder de directe controle van de Bank vallen;
 • De Bank behoudt zich het recht voor het gebruik van de Website of Internetbankieren tijdelijk of definitief te wijzigen, op te schorten of te onderbreken, met of zonder voorafgaandelijk bericht, tijdens een tijd van inactiviteit (d.i. wanneer, hetzij gepland of ongepland, de systemen van de Bank, hetzij geheel of gedeeltelijk, worden stilgelegd voor onderhoudswerkzaamheden). De Klant gaat ermee akkoord dat de Bank niet aansprakelijk zal zijn voor dergelijke wijzigingen, opschortingen of onderbrekingen van Internetbankieren of de Website.

Vrijwaring

De Klant zal de Bank vrijwaren en schadeloosstellen voor elk verlies of schade geleden door enige persoon ten gevolge van het feit dat de Klant een van deze Voorwaarden inzake Izola Pro heeft overtreden of ten gevolge van het feit dat de Klant Internetbankieren of enige functie daarvan heeft gebruikt op een manier die in strijd is met deze Voorwaarden inzake Izola Pro.

Vertrouwelijkheid en bescherming van gegevens

 1. Indien de Klant bij toeval toegang zou krijgen tot programma’s, gegevens of andere informatie die behoren aan de Bank of aan (een) agent(en) van de Bank, gaat de Klant ermee akkoord deze programma’s, gegevens en informatie als vertrouwelijk te behandelen en verbindt hij zich ertoe deze niet openbaar te maken en er geen gebruik van te maken (noch geheel, noch gedeeltelijk) en de Bank hiervan onmiddellijk kennis te geven;
 2. Onverminderd punt (iii) of (iv) van dit Artikel zal de Bank geen vertrouwelijke informatie omtrent haar Klanten, hun persoonlijke identificatienummers, hun bezittingen, of de inkomsten en winsten voortvloeiend uit de activa op de rekeningen, mededelen aan derden, tenzij de Klanten daartoe uitdrukkelijk hun toestemming hebben gegeven;
 3. Tijdens het verstrekken van de in deze voorwaarden bepaalde Internetbankieren of Izola Pro Mobile diensten mag de Bank persoonsgegevens van de Klant verwerken volgens de Data Protection Act (Hoofdstuk 440 van de Maltese Wet). De Klant kan dergelijke gegevens op gelijk welke wijze en hoofdzakelijk door het volledig invullen van het ‘Rekeningopeningsformulier’ of enig ander formulier aan de Bank bekendgemaakt hebben. Het verwerken van de persoonsgegevens van de Klant voor het verschaffen van de Internetbankieren-dienst zal uitsluitend de volgende doeleinden dienen:
  (a) Om het gebruik van de Website te verschaffen;
  (b) Om de Rekening(en) te beheren;
  (c) Om rekeningafschriften aan de Klant uit te geven en de vereiste producten en diensten te leveren;
  (d) Voor interne beoordeling en analyse (inclusief krediet- en/of gedragsbeoordeling, markt- en productanalyses) en voor het ontwikkelen en verbeteren van de producten en diensten van de Bank;
  (e) Ter opsporing en preventie van fraude en andere criminele activiteiten die de Bank verplicht is aan te geven bij de bevoegde onderzoeks- en vervolgingsinstanties inzake criminaliteit of andere instellingen;
  (f) Voor direct marketing, met de voorafgaande toestemming van de Klant, o.a. om de Klant in te lichten per post, telefoon, fax, e-mail of andere elektronische middelen omtrent andere producten en diensten die worden geleverd door de Bank, haar bedienden, agenten en andere zorgvuldig geselecteerde derden, en voor onderzoeksdoeleinden;
  (g) Voor het verstrekken van diensten stemt de Klant er uitdrukkelijke mee in dat de Bank bepaalde persoonsgegevens, zijnde de naam, het adres, contactgegevens, rekening en of kaartnummer(s) van de Klant, kan bekendmaken aan derden, in het geval dat de Bank een beroep heeft gedaan op die derden om de Bank en/of de Klant van diensten te voorzien. In dit geval zal de Bank alle redelijke maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat deze derden de persoonsgegevens van de Klant met dezelfde zorgvuldigheid en in overeenstemming met de in deze clausules bepaalde regels inzake gegevensbescherming zullen verwerken;
 4. Zoals toegelaten of vereist bij wet, mag de Bank de informatie omtrent Klanten bekendmaken aan overheidsinstanties, agentschappen of toezichthouders.
 5. De persoonsgegevens van een Klant kunnen worden bekendgemaakt aan of uitgewisseld worden tussen alle werknemers van de Bank, haar aangestelden en agenten, doch enkel voor de voornoemde doelstellingen en enkel en  alleen volgens de regels van de door de Bank uitgegeven gegevensbeschermingsreglementen;
 6. De Klant heeft het recht de Bank te vragen hem te informeren omtrent de hem betreffende persoonsgegevens waarover de Bank beschikt en die de Bank verwerkt, alsook om deze gegevens te verbeteren waar nodig. Het verzoek zal naar de Bank gestuurd worden via een brief per gewone post. Bovendien, na de opening van een Rekening en in de loop van de betrekkingen tussen de Bank en de Klant, kan de Klant de Bank schriftelijk, per gewone post verzonden naar de Bank, verzoeken om zijn gegevens niet meer te gebruiken voor direct marketing doeleinden;
 7. Hoewel de Bank de Klant regelmatig kan verzoeken om zijn gegevens opnieuw te bevestigen, dient de Klant de Bank onmiddellijk kennis te geven van wijzigingen in dergelijke gegevens.

Beveiligingsmelding

 • Alle redelijke voorzorgen werden genomen om te verzekeren dat de systemen van de Bank zo veilig mogelijk zijn, maar de Bank kan de privacy of vertrouwelijkheid van informatie die via de Website wordt verzonden niet garanderen en daarom kan de Bank geen aansprakelijkheid aanvaarden voor ongeoorloofde toegang door een derde of verminking van gegevens die de Klant verstuurt naar de Bank of die de Bank verstuurt naar de Klant. In dit opzicht aanvaardt de Klant dat elektronische en andere overdrachten via Internetbankieren of Izola Pro Mobile App kunnen verstoord worden door buitenstaanders en daardoor hun vertrouwelijk karakter kunnen verliezen;
 • Een unieke toegangscode van 7 cijfers (OTP) wordt gegenereerd door Izola Pass te openen en de pin in te voeren in de app. De Klant kan informatie omtrent veiligheid op de Website vinden door aldaar op de betreffende link te klikken;
 • De Klant kan ook Verrichtingen ondertekenen met behulp van zijn kaartgegevens, Izola Pass en persoonlijke pin. De Klant dient de 9-cijferige OTP, die wordt gegenereerd door Izola Pass, in te geven op het scherm van zijn pc in het desbetreffend vak. De Bank en de Klant gaan akkoord dat deze OTP, een elektronische handtekening is die het equivalent is van een handtekening met wettelijke uitwerking. De klant kan ook kiezen om in te loggen of om een transactie te ondertekenen met een QR-code door de QR-scanner van de Izola Pass voor de QR-code te houden gegenereerd op de loginpagina op de site.
 • De Klant verbindt zich ertoe de veiligheid van Izola Pass of Izola Pro Mobile App en van de persoonlijke pin met de nodige zorg te vrijwaren en te beschermen. De Klant verbindt zich ertoe de persoonlijke pin niet op te tekenen in een gemakkelijk herkenbare vorm, en het toestel waarop Izola Pass of Izola Pro Mobile App is geïnstalleerd en de persoonlijke pin niet samen te bewaren. De Klant dient al het nodige te doen om te voorkomen dat het toestel waarop Izola Pass en Izola Pro Mobile App is geïnstalleerd, de kaart en de persoonlijke pin in handen komen van derden;
 • Als de veiligheid van Izola Pass of Izola Pro Mobile App op een of andere manier in het gedrang komt of indien de persoonlijke pin of Kaart in de handen van derden is terechtgekomen, of indien de Klant redenen heeft om dit te vermoeden, hetzij omdat op één van de rekeningen van de Klant een onrechtmatige transactie werd vastgesteld of om enige andere reden, dient de Klant de Bank hiervan onmiddellijk kennis te geven, teneinde ongeoorloofd gebruik te voorkomen. Tot op het tijdstip van Kennisgeving zal de Klant het verlies dragen dat ontstaan is als gevolg van het verlies of de diefstal van het toestel waarop Izola Pass is geïnstalleerd, persoonlijke pin of Kaart tot aan een maximum van EUR 150, tenzij de Klant een grove nalatigheid heeft begaan of frauduleus heeft gehandeld, in welk geval de aansprakelijkheid van de Klant onbeperkt zal zijn. Zodra de Klant de Bank Kennis heeft gegeven, behalve in gevallen waar sprake is van grove nalatigheid of fraude door de Klant, zal hij daarna niet meer aansprakelijk zijn voor het verlies dat ontstaat als gevolg van het verlies of de diefstal van het toestel waarop Izola Pass of Izola Pro Mobile App is geïnstalleerd, persoonlijke pin of Kaart;
 • Er is onder meer sprake van grove nalatigheid van de Klant indien:

(a) de Klant Izola Pass of Izola Pro Mobile App niet heeft gebruikt overeenkomstig de Voorwaarden inzake Izola Pro; meer in het bijzonder indien de Klant niet alle redelijke stappen heeft ondernomen om zijn toestel, zijn Kaart en persoonlijke pin op een veilige manier te bewaren;
(b) de Klant de Bank niet onmiddellijk kennis heeft gegeven nadat hij één van de volgende zaken heeft vastgesteld:

 • het verlies of de diefstal van het toestel/de toestellen waarop Izola Pass of Izola Pro Mobile werd geïnstalleerd, de Kaart of van de persoonlijke pin,
 • het vaststellen van een onrechtmatige verrichting op de Rekening,
 • een fout of andere onregelmatigheid in het beheer van de Rekening; of
 • wanneer de Klant vermoedt dat de persoonlijke pin gekend is door een onbevoegde derde;

(c) de Klant de persoonlijke pin heeft opgetekend onder een gemakkelijk herkenbare vorm, meer bepaald op hetzelfde toestel als dat waarop Izola Pass of Izola Pro Mobile App is geïnstalleerd, op de kaart of op een ander item dat de Klant bij het toestel bewaart.

 • Klanten die rechtspersonen zijn of die gezamenlijk optreden, erkennen dat een persoon (zoals andere gebruikers aangesteld door de Bank volgens de instructies van dergelijke Klanten die rechtspersonen zijn of gezamenlijk optreden of bevoegde of onbevoegde derden) die de persoonlijke pin van een Klant, die een rechtspersoon is of die gezamenlijk optreedt, invoert bij het gebruik van Internetbankieren, altijd zal gemachtigd zijn om Internetbankieren te gebruiken (alsof het de Klant zelf was die Internetbankieren gebruikt), zelfs wanneer er hiervan geen afzonderlijke Kennisgeving werd gegeven aan de Bank. Bovendien aanvaarden Klanten die rechtspersonen zijn of die gezamenlijk handelen dat Klanten die rechtspersonen zijn aansprakelijk zijn, en dat Klanten die gezamenlijk optreden, hoofdelijk en gezamenlijk aansprakelijk zijn voor alle transacties uitgevoerd door de persoon die de persoonlijke pin invoert.

Vragen, klachten en opmerkingen

 • Klachten of opmerkingen van eender welke aard met betrekking tot: (a) een storing op Internetbankieren of een van de functies ervan of in enige andere dienst geleverd door de Bank, (b) informatie getoond op Internetbankieren of via één van de andere diensten van de Bank, (c) een fout begaan in de loop van een Verrichting, (d) de inhoud of vorm van een Kennisgeving door de Bank, inclusief rekeningoverzichten en verrichtingen historieken, dienen door de Klant aan de Bank ter Kennis worden gebracht binnen negentig (90) dagen na de dag waarop de Klant het probleem vaststelt of redelijkerwijze zou moeten hebben vastgesteld. Indien de Klant dit niet doet binnen de gestelde termijn, verliest hij zijn recht op klacht of betwisting;
 • Klachten kunnen naar ons worden verzonden per reguliere post of per e-mail via ons Helpcentrum. De Bank zal proberen de klacht zo snel mogelijk op te lossen en zal alles in het werk stellen om alle klachten binnen maximaal twee werkdagen te beantwoorden. In elk geval, als een klacht de openbaarmaking van Rekeninggegevens vereist, zal de Bank voor veiligheidsredenen, antwoorden via de normale post. Bij het indienen van een klacht vragen we aan onze Klanten om de Bank zoveel mogelijk details te verstrekken.
 • In het geval dat Klanten niet tevreden zijn met het antwoord van de Bank, kunnen zij de zaak hiernaar verwijzen de arbiter voor financiële diensten door te schrijven naar:

Office of the Arbiter for Financial Services,

First Floor, St Calcedonius Square,

Floriana, FRN5130,

Malta

Of door de website van Arbiter for Financial Services te bezoeken

 

Witwassen van geld

 • De Klant dient te bevestigen dat de op elk van zijn rekeningen geplaatste of te plaatsen tegoeden het product zijn of zullen zijn van wettige activiteiten, en dat de Rekeningen niet zullen worden gebruikt voor het witwassen van geld;
 • De Bank aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het verstrekken van informatie van welke aard ook aan het FIAU (Financial Intelligence Analysis Unit) van Malta op eigen initiatief of op verzoek van deze instelling.

Overlijden van Klant

 • Indien een Klant of zijn echtgenoot/echtgenote overlijdt, dient bij de Bank hiervan onmiddellijk Kennisgeving te gebeuren door de erfgenamen alsook van het bestaan van eventuele testament uitvoerders. Deze kennisgeving mag enkel worden gedaan in een per post verstuurde brief;
 • De tegoeden die de Bank heeft in naam van de overleden Klant zullen enkel worden vrijgegeven ten gunste van de erfgenamen van de overleden Klant na voorlegging van al het vereiste bewijsmateriaal dat de manier aangeeft waarop de boedel van de overledene moet worden overgedragen, samen met alle andere documenten die de Bank nodig of nuttig acht om de identiteit van de erfgenamen van de overleden Klant vast te stellen. De Bank zal deze documenten grondig nakijken, maar kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele fouten in het onderzoek naar de waarachtigheid, de geldigheid, de vertaling of interpretatie ervan. De Bank zal geen Instructies aanvaarden in verband met de Rekening vooraleer de procedure beschreven in onderhavig sub-Artikel vervuld is tot voldoening van de Bank;
 • De Klant erkent en aanvaardt dat de Bank na zijn overlijden informatie omtrent zijn Rekeningen en de Verrichtingen die hij heeft uitgevoerd, kan bekendmaken aan zijn erfgenamen en/of testament uitvoerders en aan de betrokken autoriteiten;
 • De Bank zal de briefwisseling met betrekking tot de tegoeden die bij de Bank berusten op naam van de overleden Klant, toesturen aan het adres dat in onderling akkoord tussen alle erfgenamen van de overleden Klant wordt verstrekt, of aan het adres van de eventuele testament uitvoerders. Indien geen dergelijke instructie wordt gegeven, zal deze informatie worden verzonden naar het adres van de overleden Klant.

Diversen

 • Niets in Internetbankieren kan worden geïnterpreteerd als een verzoek of aanbod of aanbeveling om enige investering, product of dienst te verwerven of te vervreemden of om enige andere transactie aan te gaan of om investeringsadvies of een investeringsdienst te verschaffen. Niets in Internetbankieren vormt investerings-, juridisch, belastings- of ander advies en kan niet als basis dienen bij het doen van een investering of het nemen van een andere beslissing. De Klant dient relevant en specifiek professioneel advies in te winnen omtrent een bepaalde investering alvorens een investeringsbeslissing te nemen.

 

Rekeningen en verrichtingen op rekeningen

Werking van rekeningen

 • Alle Verrichtingen tussen de Bank en haar Klanten zullen worden uitgevoerd binnen de context van een Rekening, overeenkomstig de toepasselijke bankwetgeving. Elke Verrichting zal de vorm aannemen van een krediet- of debet boeking op de Rekening van de Klant, afhankelijk van het feit of de betreffende Verrichting een recht of een verplichting creëert voor de Klant t.o.v. de Bank.
 • Rekeningen bij de Bank kunnen worden geopend in naam van één of meerdere personen. Elke Rekening geopend in de naam van meer dan één Hoofdrekeninghouder zal een gezamenlijke rekening zijn. Rekeningen worden enkel geopend in de naam van meerdere personen op voorwaarde dat al deze personen de formaliteiten hebben vervuld die zijn vereist volgens het ‘Rekeningopeningsformulier’. In geval van een Rekening met meer dan één Hoofdrekeninghouder, zullen alle gezamenlijke Hoofdrekeninghouders hoofdelijk en gezamenlijk gebonden en verantwoordelijk zijn voor de Rekening. Als er meer dan één Hoofdrekeninghouder is, zal elke Hoofdrekeninghouder onafhankelijk van de andere in staat zijn Instructies te geven aan de Bank en de Bank zal dergelijke instructies uitvoeren in overeenstemming met en onderhevig aan de voorwaarden hierin gespecificeerd, alsof dergelijke Instructies aan de Bank werden gegeven door alle Hoofdrekeninghouders van de Rekening. De Bank zal niet verifiëren en zal niet verantwoordelijk zijn voor het verifiëren van het feit dat elke Hoofdrekeninghouder akkoord is met en instemt met een Instructie aan de Bank gegeven door een andere Hoofdrekeninghouder;
 • De Hoofdrekeninghouder(s) zal/zullen alleen verantwoordelijk zijn voor het beheer, via het Internetbankieren van de Bank, van alle gebruikers (Kaarthouders) met toegang tot de Rekening en of diensten. Indien de Hoofdrekeninghouder(s) wenst/wensen dat gebruikers toegang hebben tot de Rekening en/of Izola Pro-diensten, dient hij of dienen zij dergelijke gebruikers aan te duiden op het ‘Rekeningopeningsformulier’ of deze ter kennis te brengen van de Bank. Alle Instructies die aan de Bank worden gegeven door gebruikers van een rekening zullen worden uitgevoerd door de Bank alsof deze Instructies gegeven waren door de Hoofdrekeninghouder(s) en zullen dienovereenkomstig bindend zijn voor de Hoofdrekeninghouder(s);
 • Ingeval er meer dan één Hoofdrekeninghouder is, zal elke Hoofdrekeninghouder geacht worden een hoofdelijke en gezamenlijke schuldeiser of schuldenaar van de Bank te zijn voor alle rechten en plichten die voortvloeien uit de Rekening;
 • Wijzigingen van een persoon aangesteld om de functies van een Hoofdrekeninghouder uit te voeren op het ‘Rekeningopeningsformulier’ gaan pas in op de datum dat de Bank de juiste Kennisgeving van dergelijke wijziging van de Klant ontvangen heeft.

Instructies

 • Instructies die door de Klant worden gegeven aan de Bank zijn, op voorwaarde dat ze in overeenstemming zijn met de Voorwaarden inzake Izola Pro, onvoorwaardelijk bindend voor de Klant;
 • Instructies die door de Klant worden gegeven aan de Bank, die niet in overeenstemming zijn met deze Voorwaarden inzake Izola Pro, kunnen worden geweigerd door de Bank;
 • Bij de uitvoering van een Instructie van een Klant vertrouwt de Bank op het door de Klant opgegeven rekeningnummer en is ze niet verplicht de juistheid of de geldigheid van de gegevens in de Instructie te verifiëren. De Bank is ook niet verplicht te verifiëren of de identiteit van de opdrachtgever of de begunstigde overeenstemt met de rekeningnummers van de te debiteren of te crediteren rekeningen;
 • De Bank heeft het recht om de uitvoering van onvolledige of onduidelijke Instructies die zij heeft gekregen van de Klant te weigeren. Indien de bank zou beslissen dergelijke Instructies toch uit te voeren, kan de Bank niet aansprakelijk gehouden worden t.o.v. de Klant voor mogelijke fouten of vertragingen.

Debetsaldo

 • De Klant verbindt zich ertoe altijd een creditsaldo te hebben op zijn Rekening, behoudens uitdrukkelijke andersluidende overeenkomst tussen de Bank en de Klant;
 • De Bank mag de Klant naar eigen goeddunken een kredietlijn toekennen met de mogelijkheid om opnieuw beschikbare saldi te hergebruiken. De Bank zal de beschikbaarheid, het bedrag en de rente van het kaskrediet ter kennis brengen van de Klant. Het kaskrediet kan door de Klant enkel en alleen gebruikt worden voor aankopen in de Van Marcke-winkels of voor betalingen van Van Marcke-facturen via het Internetbankierenplatform of Izola Pro Mobile App. De debetrente wordt op semestriële basis van de Rekening gehaald. De debetrente is variabel en wordt berekend op het dagelijkse debetsaldo op de Rekening. De huidige debetrente is vermeld in de “Rentevoeten” sectie van de Website. De Bank zal de Klant veranderingen in de debetrentevoet ter kennis brengen;
 • Het is verboden de kredietlijn in termen van bedragen te overschrijden. Wanneer de kredietlijn echter toch wordt overschreden moet dit onmiddellijk worden rechtgezet zonder kennisgeving. Op geen enkel moment mag de overschreden kredietlijn door de Klant beschouwd worden als een stilzwijgende toekenning door de Bank van een verhoging of uitbreiding van de kredietlijn. Standaard interest kan aangerekend worden op het dagelijks overschreden bedrag op de Rekening. De debetrente op de niet toegestane geldopname is vermeld in de “Rentevoeten” sectie van de Website. De Bank behoudt het recht om de kredietlijn te beëindigen in geval van buitensporige geldopname, in welk geval het overschreden bedrag op de Rekening onmiddellijk verschuldigd en opeisbaar is.

Weigering van een verrichting door de Bank

 • De Bank zal de uitvoering van een Verrichting (geheel of gedeeltelijk) weigeren of uitstellen indien voor deze Verrichting niet voldoende provisie is voorzien. De Bank zal niet verplicht zijn haar Klant in kennis te stellen van een Verrichting die niet werd uitgevoerd omwille van onvoldoende provisie;
 • Een Rekening wordt als voldoende geprovisioneerd beschouwd als het saldo voldoende is om de Verrichting uit te voeren in hoofdsom, taksen, kosten en betalingen aan de Bank, waar toepasselijk;
 • Behalve in de in dit Artikel genoemde gevallen zal de Bank op geen enkele wijze aansprakelijk zijn t.o.v. de Klant voor haar weigering tot uitvoering van een Verrichting. De Bank zal, onder voorbehoud van wat voor het overige bepaald is in deze voorwaarden, aansprakelijk zijn voor:
  • het niet uitvoeren van of verkeerd uitvoeren van Verrichtingen van de Klant;
  • Verrichtingen waarvoor de Klant geen toestemming heeft gegeven;

Op voorwaarde dat de genoemde aansprakelijkheid van de Bank in geen enkel geval het bedrag overtreft van de niet-uitgevoerde of foutief uitgevoerde Verrichting en, desgevallend, de interest hierover en de benodigde som om de Klant te herstellen in de toestand waarin hij zich bevond alvorens de ongeoorloofde Verrichting plaatsvond;

 • Bij de verwerking van Verrichtingen met datum in de toekomst beslist de Bank naar eigen goeddunken over de prioriteit waarin deze Verrichtingen worden verwerkt en zal zij op geen enkele wijze aansprakelijk zijn t.o.v. de Klant voor het weigeren tot uitvoering van eender welke Verrichting of reeks van Verrichtingen als gevolg van onvoldoende fondsen op de Rekening van de Klant.

Overzichten en historiek van verrichtingen

 • De Bank zal voor de Klant maandelijkse rekeninguittreksels ter beschikking  stellen in een duidelijk, ondubbelzinnig formaat, zodat hij de uittreksels kan bekijken, downloaden en afdrukken. De Klant zal toegang hebben tot deze rekeninguittreksels via het Internetbankierenplatform . De afschriften bevatten: (a) de datum van de transactie en valutadatum, alsook een referentie die het de Klant mogelijk maakt de transactie te identificeren, in voorkomend geval met inbegrip van informatie met betrekking tot de tegenpartij waarmee de transactie plaatsvond; (b) het bedrag van de transactie waarvoor de Klant is gedebiteerd in factureringsvaluta en (c) het bedrag de eventuele provisies en kosten die voor bijzondere soorten transacties worden aangerekend; De bewijslast met betrekking tot deze periodieke informatieverplichting ligt bij de Bank;
 • De Bank zal geen Rekeninguittreksels in papieren formaat versturen per gewone post. Rekeninguittreksels worden opgeslagen op het Internetbankierenplatform  voor een periode van maximaal twaalf maanden. De Klant wordt aangeraden om op regelmatige basis rekeninguittreksels uit te printen;
 • De Klanten kunnen ook te allen tijde het saldo van hun Rekening en de historiek van hun Verrichtingen raadplegen op het Internetbankieren of Izola Pro Mobile App;
 • De Klant dient zich ervan te verzekeren dat de Bank alle Verrichtingen naar behoren uitvoert en is verplicht de Bank op de hoogte te brengen van fouten overeenkomstig de voorwaarden en binnen de termijn bepaald in bovenstaand Artikel 15. Zo niet wordt beschouwd dat de informatie in de rekeningoverzichten en de historiek van de verrichtingen correct is en wordt de Klant geacht de informatie onherroepelijk te hebben aanvaard.

Bankkaarten

 • Na invulling van het ‘Rekeningopeningsformulier’ zal de Klant één of meer debetkaarten ontvangen. De kosten m.b.t. de uitgifte van deze kaarten staan vermeld in de ‘Tarieven voor producten en diensten van de Bank’ op de Website
 • Het gebruik van deze kaarten wordt beheerst door specifieke voorwaarden die  de Klant moet aanvaarden en naleven;
 • De debetkaarten blijven de eigendom van de Bank en de Bank kan op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving het recht intrekken om dergelijke kaarten te gebruiken en de teruggave ervan vragen
 • Omkeringen en rechtzetting van fouten
 • De Klant zal de Bank onherroepelijk toelaten fouten recht te zetten op de Rekening van de Klant of Verrichtingen om te keren die onterecht zijn uitgevoerd, dit automatisch en zonder voorafgaande kennisgeving of toelating.

Slotbepalingen

Beëindiging

 • De overeenkomst, afgesloten met de Bank op basis van deze Algemene Izola Pro Voorwaarden, geldt voor onbepaalde duur. Ze kan worden opgezegd door elk van de partijen zonder opgave van reden met inachtneming van een opzeggingstermijn van drie (3) Dagen per aangetekend schrijven;
 • Ingevolge de beëindiging van de overeenkomsten, afgesloten op basis van deze Algemene Voorwaarden inzake Izola Pro, worden alle wederzijdse schulden tussen de partijen onmiddellijk verschuldigd en opeisbaar;
 • Met ingang van de datum van beëindiging brengen creditsaldi op de Rekening van de Klant niet langer interest op, in afwachting van de instructies van de Klant.
 • Met ingang van de datum van beëindiging wordt de toegang tot en het gebruik van Internetbankieren en Izola Pro Mobile App automatisch beëindigd.
 • Niettegenstaande andersluidende bepalingen in de Algemene Voorwaarden inzake Izola Pro kan de Klant zijn overeenkomst met de Bank beëindigen als hij niet akkoord gaat met een wijziging aan de Algemene Voorwaarden inzake Izola Pro, of de 'Tarieven voor producten en diensten van de Bank' of de “Rentevoeten”. Kennisgeving van beëindiging dient aan de Bank te gebeuren binnen twee (2) maanden nadat de wijzigingen zijn bekendgemaakt. Zo niet wordt de Klant geacht die wijzigingen te hebben aanvaard.

Wijzigingen aan de Algemene Voorwaarden inzake Izola Pro

 • Deze Algemene Voorwaarden inzake Izola Pro kunnen te allen tijde door de Bank worden gewijzigd;
 • De Klant zal over alle wijzigingen aan de Algemene Voorwaarden inzake Izola Pro van de Bank geïnformeerd worden in een Kennisgeving. De gewijzigde Algemene Voorwaarden inzake Izola Pro worden ter beschikking gesteld van de Klanten op de Website van de Bank;
 • Behoudens andersluidende wettelijke verplichtingen, treden de gewijzigde Algemene Voorwaarden inzake Izola Pro in werking twee (2) maanden na de datum van Kennisgeving. Vóór afloop van die twee maanden kan de Klant deze overeenkomst kosteloos beëindigen door een Kennisgeving te sturen naar de Bank;
 • Onverminderd het voorgaande wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat alle Verrichtingen uitgevoerd door de Klant na de periode van twee maanden, zullen worden beheerst door de nieuwe Algemene Voorwaarden inzake Izola Pro en dat de Klant onweerlegbaar zal geacht worden deze te hebben aanvaard;
 • Alle bepalingen van deze Algemene Voorwaarden inzake Izola Pro zijn scheidbaar van de andere. Als op een gegeven ogenblik één of meer van deze bepalingen onwettig, ongeldig of niet-uitvoerbaar is of zou worden, zal de geldigheid, wettigheid en uitvoerbaarheid van de resterende bepalingen van deze Algemene Voorwaarden inzake Izola Pro op geen enkele manier worden aangetast of verminderd.

Toepasselijk recht

 • Deze Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan het Maltese recht. Alle eisen of geschillen die ontstaan in geval van betwisting zullen voorgelegd worden aan de rechtbanken van Malta. De kredietverlener beschikt echter over de mogelijkheid om deze betwistingen te brengen voor de rechtbanken van de plaats waar de schuldenaar gevestigd is;
 • Alle informatie die verschijnt op de Website wordt verstrekt overeenkomstig met en is onderhevig aan het Maltese recht. Door op de Website te browsen of ze te gebruiken, aanvaardt de Klant dus het Maltese recht als het recht dat het gedrag, de werking en het gebruik van de Website beheerst;
 • Indien de Klant ervoor kiest de Website te gebruiken, dan is het zijn verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat hij alle toepasselijke lokale, nationale en internationale wetten naleeft.

Taal

Op verzoek kunnen Klanten een kopie krijgen van deze voorwaarden in het Frans of Nederlands. Niettemin, in het geval van een verschil tussen de voorwaarden in de Engelse taal en die in het Frans of Nederlands, zullen die in de Engelse taal altijd voorrang hebben.

Algemene voorwaarden – Malta Termijndeposito's

ALGEMENE BEPALINGEN

 

INLEIDING

Deze voorwaarden, die kunnen worden gewijzigd zoals bepaald in artikel 16, regelen de relatie tussen Izola Bank p.l.c., met maatschappelijke zetel te 4, Castille Place, Valletta VLT1062 Malta, registratienummer C16343 (hierna de ‘Bank’ genoemd), en haar klanten (hierna de ‘Klanten’ genoemd), behoudens andersluidende bepalingen die voortvloeien uit overeenkomsten of specifieke voorwaarden die zwaarder wegen dan de huidige tekst.

Door de producten en diensten van de Bank aan te vragen en te gebruiken, aanvaardt de Klant de bepalingen van de Algemene Voorwaarden, ook al kunnen deze occasioneel worden gewijzigd.

Deze voorwaarden zijn geldig voor alle Klanten.

De producten en diensten van de Bank kunnen onderworpen zijn aan afzonderlijke specifieke voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik ervan.

 

BEGRIPPEN

In deze Algemene Voorwaarden hebben, tenzij de context anders vereist, de hiernavolgende termen de betekenis die eronder aan wordt toegekend:

‘Rekening’: de termijndepositorekening van de Bank op naam van de Klant.

‘Rekeningaanvraagformulier’: het aanvraagformulier voor een termijndeposito bij de Bank, waarbij de Klant een aanvraag kan indienen om een Rekening bij de Bank te openen.

‘Adres’: het adres van de klant, d.w.z. (a) de woonplaats/de maatschappelijke zetel van de Klant zoals vermeld op het Rekeningaanvraagformulier, (b) elk ander adres dat door de Klant op het Rekeningaanvraagformulier als correspondentieadres is opgegeven, of (c) in geval van adreswijziging, elk adres dat door de Klant aan de Bank is opgegeven.

‘Bevestiging’: een schriftelijke verklaring die door de Bank aan de Klant wordt meegedeeld bij de opening van de Rekening en waarin de details van de termijndeposito's worden bevestigd.

‘Klant’: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die bij de Bank een Rekeningaanvraagformulier heeft ingediend, dat door de Bank is aanvaard en waarvoor de Bank een rekening heeft geopend.

‘Dag’: verwijst naar elke dag waarop de Bank in Malta open is.

‘Instructies’: betekent alle betalingen, instructies, opdrachten, toepassingen, overige belangenverklaringen en boodschappen die door de Klant worden voorgelegd aan de Bank.

‘Kennisgeving’: alle correspondentie die door de Bank aan de Klant wordt verzonden, of omgekeerd, zoals bepaald in artikel 4 en Kennis Geven’ en ‘Kennis Gegeven’ worden dienovereenkomstig geïnterpreteerd.

‘Verrichtingen’: elke verrichting van welke aard ook tussen de Bank en de Klant met betrekking tot de producten en/of diensten van de Bank.

 

OPENING REKENING

Om een rekening bij de Bank te openen, moet de klant: (a) het Rekeningaanvraagformulier naar behoren invullen zodat het een juist en volledig antwoord bevat op alle vragen van de Bank, (b) alle door de Bank gevraagde documenten bij dit formulier voegen, (c) ten minste achttien (18) jaar oud zijn indien het een natuurlijke persoon betreft. De Klant is verplicht om de Bank in kennis te stellen van belangrijke wijzigingen (zoals adreswijzigingen) in de informatie die hij in het Rekeningaanvraagformulier aan de Bank heeft verstrekt. Deze wijzigingen worden binnen de zeven dagen na ontvangst van de Kennisgeving door de Bank doorgevoerd. De Bank gaat ervan uit dat de meegedeelde informatie te allen tijde juist en up-to-date is. Bovendien zal de klant de Bank, bij het aangaan van een relatie met de Bank of daarna, in kennis stellen van alle andere informatie die de Bank nodig kan hebben, bijvoorbeeld om de Bank in staat te stellen haar verplichtingen tot identificatie van de klant na te komen.

De overeenkomst met de Bank is rond en de Rekening wordt geopend vanaf het moment dat de Bank het Rekeningaanvraagformulier aanvaardt. De aanvaarding zal pas plaatsvinden wanneer (i) de Bevestiging door de Bank aan de Klant is meegedeeld en (ii) de identiteitsdocumenten van de Klant door de Bank voor eensluidend zijn verklaard. De Bank mag, zonder dat zij haar beslissing hoeft te rechtvaardigen, weigeren een rekening te openen voor de Klant.

De Bank aanvaardt geen fysieke betalingen in contanten op een bij de Bank geopende rekening. 

 

KENNISGEVING/COMMUNICATIE TUSSEN DE BANK EN DE KLANT

De Bank en haar Klanten wisselen elke Kennisgeving uit via de verschillende communicatiemiddelen vermeld in het onderstaande artikel 4 (ii) voor de Kennisgevingen door de Bank en het onderstaande artikel 4 (iii) voor de Kennisgevingen door de Klanten.

De Bank communiceert met de Klant door middel van één van de volgende middelen: (a) per gewone brief, (b) per elektronische post (e-mail), (c) per telefax.

De Klant communiceert met de Bank door middel van één van de volgende middelen: (a) per gewone brief, (b) per elektronische post (e-mail), (c) per fax, onder voorbehoud van de toestemming van de Klant op het Rekeningaanvraagformulier.

 

BETALINGEN, RENTE, ROERENDE VOORHEFFING EN REKENINGGEGEVENS

Een Rekening is niet overdraagbaar en is onderworpen aan een minimumsaldo van EUR 10.000.

De op de Rekening toepasselijke rentevoet wordt vastgesteld voor de duur van de Rekening.

Voor Rekeningen met een looptijd van twaalf (12) maanden of minder wordt op de vervaldag rente betaald. Rekeningen met een looptijd tussen twaalf (12) en zestig (60) maanden, zal jaarlijks of zoals anders overeengekomen rente worden betaald.

De rente wordt berekend op een basis van 360 dagen.

De Bank kan naar eigen goeddunken op verzoek van de Klant een gehele of gedeeltelijke onderbreking van de Rekening aanvaarden. In dat geval aanvaardt de Klant dat de eventueel opgebouwde rente op de Rekening verbeurd kan zijn.

In deze Algemene Voorwaarden wordt de term ‘valutadatum’ beschouwd als de datum waarop de gecrediteerde of gedebiteerde bedragen op een Rekening beginnen of ophouden rente te dragen. De aanvangsdatum van de Rekening is de datum dat het geld ontvangen en vereffend is op een Rekening op naam van de Bank.

De Bank kan de definitieve roerende voorheffing op de rentebetalingen in mindering brengen, indien de Klant dit verzocht op het Rekeningaanvraagformulier.

 

GEZAMELIJKE REKENINGEN

Twee of meer Klanten die een aanvraag indienen om dezelfde rekening te openen, worden als Mederekeninghouder beschouwd. De Bank zal zich houden aan de ondertekeningsinstructies die door de Klanten op het Rekeningaanvraagformulier zijn gegeven om Instructies met betrekking tot de Rekening uit te voeren.

Klanten die houders van een Gezamenlijke Rekening zijn, erkennen en komen overeen dat zij hoofdelijk aansprakelijk zijn voor alle verplichtingen die op de Rekening zijn aangegaan. Als een van de Klanten die houder zijn van een Gezamenlijke Rekening dit mandaat annuleert, kan de Bank de Rekening nog debiteren met eventuele opnames of andere transacties die door de Bank zijn gedaan vóór Kennisgeving van de annulering of die al door de Bank zijn bevestigd.

Indien de Bank schriftelijk wordt geïnformeerd dat een van de houders van de Gemeenschappelijke Rekening is overleden, aanvaardt de Bank gezamenlijke instructies met betrekking tot de Rekening komende van de erfgenamen/legatarissen van de overledene en de overlevende rekeninghouder(s).

In het geval de Bank schriftelijk op de hoogte wordt gebracht dat een van de houders van de Gemeenschappelijke Rekening in vereffening, onder bewind of een andere soortgelijke toestand is gesteld of failliet is verklaard, waarbij een vereffenaar, curator, bewindvoerder, beheerder of andere soortgelijke functionaris is benoemd en bij wie wettelijke bevoegdheid en vertegenwoordiging berusten, aanvaardt de Bank de gezamenlijke instructies met betrekking tot een dergelijke Gezamenlijke Rekening van die functionaris en de andere Klanten die Mederekeninghouders zijn.

 

AANSPRAKELIJKHEID

Voor zover de wet dat toelaat, en behalve voor zover de schade rechtstreeks het gevolg is van grove nalatigheid of een opzettelijke fout van de Bank, is de Bank niet aansprakelijk jegens de Klant voor de schade die de Klant zou kunnen lijden als gevolg van het gebruik van de producten of diensten van de Bank. In het bijzonder, maar zonder afbreuk te doen aan het algemene karakter van het voorgaande, is de Bank niet aansprakelijk voor de vertraging in de uitvoering of de niet-uitvoering van de verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst indien de vertraging of de niet-uitvoering het gevolg is van gebeurtenissen of omstandigheden buiten de redelijke controle van de Bank.

De Bank is niet aansprakelijk voor de schade die de Klant lijdt en die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg is van overmacht of van maatregelen van lokale of buitenlandse juridische of regelgevende instanties.

De Bank is niet aansprakelijk voor rechtstreekse of onrechtstreekse derving van winst, goodwill, zaken of verwachte besparingen, noch voor onrechtstreekse of gevolgschade.

 

SCHADEVERGOEDING

De Klant zal de Bank vergoeden en vrijwaren voor alle schade die een persoon lijdt als gevolg van een schending door de Klant van één van deze voorwaarden.

 

CONFIDENTIALITEIT EN GEGEVENSBESCHERMING

De Bank deelt aan een derde geen vertrouwelijke informatie mee over haar Klanten, hun tegoeden of de inkomsten en winsten die voortvloeien uit de tegoeden op de Rekeningen, tenzij de Klanten hun uitdrukkelijk toestemming hebben gegeven om dit te doen.

Tijdens de levering van de diensten die in deze Algemene Voorwaarden worden gespecificeerd, mag de Bank persoonsgegevens van de klant verwerken overeenkomstig de vereisten van de Data Protection Act (Hoofdstuk 440 van de Maltese Wetgeving). De klant kan dergelijke gegevens op welke wijze dan ook aan de Bank verstrekt hebben, voornamelijk door het invullen van het Rekeningaanvraagformulier of andere formulieren. Elke verwerking van de persoonsgegevens van de Klant voor de levering van de dienst dient uitsluitend voor de volgende doeleinden:

(a) Om de Rekening(en) te beheren;

(b) Het verstrekken van de Klantbevestiging en het leveren van de benodigde producten en diensten;

(c) Voor interne beoordeling en analyse (met inbegrip van krediet- en/of gedragsbeoordeling, markt- en productanalyse) en voor de ontwikkeling en verbetering van de producten en diensten van de Bank;

(d) Voor het opsporen en voorkomen van fraude en andere criminele activiteiten die de Bank verplicht is te melden bij de bevoegde opsporings- en vervolgingsautoriteiten of andere instanties;

(e) Voor direct marketing, zoals het informeren van de Klant, per post, telefoon, e-mail of fax, over andere producten en diensten die door de Bank worden geleverd, en voor onderzoeksdoeleinden, met instemming van de Klant.

De Bank mag de informatie van de Klant, zoals wettelijk toegestaan of vereist, bekendmaken aan overheidsinstanties en -agentschappen of regelgevers. Persoonsgegevens met betrekking tot transacties die via SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) worden uitgevoerd, kunnen verplicht worden bekendgemaakt aan de Amerikaanse autoriteiten om te voldoen aan de wettelijke vereisten die in de Verenigde Staten van toepassing zijn voor het voorkomen van criminaliteit.

Uw persoonsgegevens kunnen voor de bovengenoemde doeleinden worden verstrekt aan of uitgewisseld met alle medewerkers van de Bank, haar partners en agenten, op voorwaarde dat de regels inzake gegevensbescherming uitgaande van Bank worden nageleefd.

De Klant heeft het recht de Bank te vragen hem in kennis te stellen van zijn persoonsgegevens die hij bewaart en verwerkt. Hij mag ook verzoeken deze te corrigeren. Bovendien kan de Klant, na de opening van een Rekening en in de loop van de relatie tussen de Bank en de Klant, de Bank per gewone brief verzoeken om af te zien van het gebruik van zijn gegevens met het oog op direct marketing.

Hoewel de Bank de Klant op gezette tijden kan verzoeken zijn gegevens te herbevestigen, moet de Klant de Bank onmiddellijk op de hoogte brengen van een wijziging van deze gegevens.

 

VRAGEN, KLACHTEN EN OPMERKINGEN

Elke klacht of opmerking van welke aard dan ook met betrekking tot: (i) een vergissing begaan tijdens een Verrichting, (ii) de inhoud of de vorm van een Kennisgeving door de Bank, moet door de Klant aan de Bank worden gemeld binnen negentig dagen na de dag waarop de Klant kennis heeft gekregen van het probleem of er, met een redelijke mate van zorgvuldigheid, kennis van had moeten nemen. Indien de Klant dit niet binnen deze termijn doet, verliest hij zijn recht om te klagen of te betwisten.

Vragen of klachten kunnen door de Klant aan de Bank worden meegedeeld via een gewone brief, een elektronisch bericht (e-mail) of een faxbericht. De Bank stelt alles in het werk om op alle vragen en klachten binnen een termijn van maximaal twee dagen te beantwoorden. In elk geval zal de Bank, indien een vraag of klacht van de Klant de bekendmaking van de rekeninggegevens vereist, om veiligheidsredenen, antwoorden via de gewone post. Bij het indienen van een klacht dient de Klant aan de Bank zo veel mogelijk gegevens te verstrekken, zoals datum en tijdstip van bepaalde gebeurtenissen, enz.

In het geval dat de Klant zich benadeeld voelt door een beslissing van de Bank, kan hij binnen 30 dagen na de datum van de beslissing van de Bank beroep aantekenen bij de bevoegde autoriteiten van de Malta Financial Services Authority. Klanten worden erop gewezen dat zij een beroep kunnen doen op het kantoor van de Arbiter for Financial Services op het nummer 80072366 of 21249245 indien zij zich door een dergelijke beslissing benadeeld voelen.

 

WITWASPRAKTIJKEN

De Klant verklaart dat de op de Rekening geplaatste of te plaatsen tegoeden het product zijn of zullen zijn van legitieme activiteiten en dat de Rekening niet zal worden gebruikt voor het witwassen van geld.

De Bank aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de overdracht van informatie van welke aard dan ook aan de FIAU (Financial Intelligence Analysis Unit) Malta op eigen initiatief of op verzoek.

 

DIVERSEN

De Bank neemt deel aan het Depositocompensatiestelsel zoals vastgesteld in het wettelijk besluit 369 van 2003, zoals later gewijzigd. Onder de door het stelsel opgelegde voorwaarden zijn saldi op rekeningen in euro of in een andere valuta van een EER-lidstaat die bij de Bank worden aangehouden, gegarandeerd tot een maximum van EUR 100.000 of de tegenwaarde daarvan in een andere EER-valuta per persoon. Meer informatie is te vinden op www.compensationschemes.org.mt.

Niets in deze Algemene Voorwaarden of enige andere documentatie die door de Bank aan de Klant wordt verstrekt, mag worden geïnterpreteerd als een verzoek of aanbod of aanbeveling om een belegging, product of dienst te verwerven of te vervreemden of een andere transactie te verrichten, of om een beleggingsadvies of -dienst te verstrekken. Niets in bovengenoemde documentatie vormt beleggings-, juridisch, fiscaal of ander advies en mag niet worden ingeroepen bij het nemen van een beleggings- of andere beslissing. De Klant dient relevant en specifiek professioneel advies in te winnen alvorens een investeringsbeslissing te nemen.

 

REKENINGEN EN VERRICHTINGEN OP REKENINGEN

 

WERKING VAN DE REKENINGEN

Alle Verrichtingen tussen de Bank en haar Klanten worden uitgevoerd in het kader van een Rekening, overeenkomstig de toepasselijke bankwetten. Elke Verrichting neemt de vorm aan van een krediet- of debetboeking van de Rekening van de Klant, naargelang de betrokken Verrichting voor de Klant een recht of een verplichting jegens de Bank creëert.

 

INSTRUCTIES

Instructies van de Klant aan de Bank, mits deze in overeenstemming zijn met deze voorwaarden, binden de Klant onvoorwaardelijk.

Instructies van de Klant aan de Bank die niet in overeenstemming zijn met deze voorwaarden, kunnen door de Bank worden geweigerd.

De Bank heeft het recht om onvolledige of onduidelijke Instructies van de Klant niet uit te voeren. Als de Bank toch tot uitvoering van dergelijke Instructies besluit, kan zij jegens de Klant niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten of vertragingen.

 

TERUGBOEKINGEN EN CORRECTIE VAN FOUTEN

De Klant machtigt de bank onherroepelijk om fouten op de Rekening van de Klant te corrigeren of om de foutieve Verrichtingen automatisch en zonder voorafgaande kennisgeving of toestemming terug te draaien.

 

SLOTBEPALINGEN

 

WIJZIGING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze Algemene Voorwaarden kunnen te allen tijde door de Bank worden gewijzigd.

De Klant wordt door middel van een gewone brief of elektronisch bericht door de Bank op de hoogte gebracht van elke wijziging van de Algemene Voorwaarden.

Behoudens andersluidende wettelijke of statutaire bepalingen, treden de gewijzigde voorwaarden twee maanden na de datum van de Kennisgeving in werking.

Elk van de bepalingen van deze Voorwaarden is scheidbaar van de andere, en indien op enig moment een of meer van deze bepalingen onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar zijn of worden, zal de geldigheid, wettigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze Voorwaarden op geen enkele wijze worden aangetast of beïnvloed.

 

TOEPASSELIJK RECHT

Deze Algemene Voorwaarden en, tenzij anders overeengekomen, alle rechten en verplichtingen van zowel de Klant als de Bank zijn onderworpen aan het Maltese recht. De Rechtbanken van Malta zijn exclusief bevoegd voor alle vorderingen of geschillen die ontstaan in geval van een geschil.

Voorwaarden en condities voor de garantie op tariefvergelijking

 

Deze garantie op tariefvergelijking (de 'Garantie') wordt tijdelijk aangeboden en vervalt naar goeddunken van Izola Bank p.l.c. (hierna de 'Bank'). Deze Garantie kan worden gewijzigd en de Bank behoudt zich het recht voor om deze Garantie te wijzigen of in te trekken mits een tijdige kennisgeving (ten minste 14 kalenderdagen) wordt gepubliceerd op haar website.

1. Toepasbaarheid

Deze Garantie is enkel beschikbaar voor bestaande klanten van de Bank die in België wonen en die een spaarrekening hebben en mogelijk een termijndepositorekening willen openen of een bestaande termijndepositorekening aanhouden waarvan de vervaldatum bijna is bereikt.

2. Vergelijking van soortgelijke producten

Deze Garantie komt overeen met de bruto rentetarieven per jaar, vóór de toepassing van belastingen, die worden gepubliceerd door andere banken met een vergunning om bankactiviteiten uit te oefenen in Malta en die lid zijn van het depositocompensatiestelsel, voor termijndeposito's met vergelijkbare termijnen zoals aangeboden door de Bank.

Producten die worden aangeboden door andere banken met onder andere beperkte geldigheidsperioden, minimum- of maximumdepositobedragen en andere voorwaarden en beperkingen, vallen niet onder deze Garantie.

Om elke twijfel te vermijden, moeten door derde banken aangeboden tarieven die door klanten van de Bank worden aangeleverd om een tariefvergelijking te rechtvaardigen, zichtbaar zijn voor het algemene publiek. Eventuele ad hoc tarieven die op een geval-per-gevalbasis worden aangeboden, zijn uitgesloten.

3. Algemene voorwaarden

De voorwaarden die van toepassing zijn op alle deposito's van de Bank, zoals beschikbaar op de website van de Bank, blijven van toepassing. In geval van tegenstrijdigheid tussen deze voorwaarden en de voorwaarden van specifieke producten van de Bank, gelden de laatstgenoemde productspecifieke voorwaarden.

Gebruiksvoorwaarden voor Izola Pro Kredietkaarten

Deze Gebruiksvoorwaarden zetten de criteria uiteen waaronder de Bank Kaarten aan Cliënten zal uitgeven, evenals de criteria waaronder gebruik van Kaarten door Cliënten en Kaarthouders is toegestaan. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn een toevoeging aan de Algemene Voorwaarden inzake E-Banking en, in het geval van tegenstrijdige bepalingen tussen deze Gebruiksvoorwaarden en de Algemene Voorwaarden inzake E-Banking, hebben de Gebruiksvoorwaarden voor Izola Pro Kredietkaarten voorrang.

In deze voorwaarden hebben de hierna vermelde termen de hieronder vermelde betekenis (tenzij de context een andere betekenis vereist):

Artikel 1 – Definities

 1. ‘Rekening’: betekent de rekening gehouden door de Bank in naam van de Cliënt, gebruikt voor het registreren van alle transacties uitgevoerd door de Kaarthouders door het gebruik van de Kaart;
 2. ‘Bank’: betekent Izola Bank p.l.c. (Izola), 4, Castille Place, Valletta VLT1062 Malta, als de Kaart-emittent;
 3. ‘Werkdag’ betekent iedere dag dat Izola Bank geopend is, exclusief zaterdagen, zondagen, feestdagen en “Bank Holidays” in Malta;
 4. ‘Kaart’: betekent de ‘Izola Pro Kredietkaart’ uitgegeven door de Bank aan de Kaarthouder;
 5. ‘Kaarthouder’: betekent de persoon in wiens naam de Kaart werd uitgegeven en die de feitelijke houder is van de Kaart. In het geval van vennootschappen kunnen enkel bestuurders Kaarthouders zijn. In het geval dat de Cliënten geen vennootschappen zijn, kunnen enkel de eigenaren van de zaak Kaarthouders zijn;
 6. ‘Kanaal’: betekent de aan de Cliënt voorbehouden Internettransactiesite die enkel toegankelijk is via het/de veiligheidsnummer(s) van de Cliënt;
 7. ‘Cliënt’: betekent elke persoon, d.i. een natuurlijk persoon of een rechtspersoon, die het Izola Pro Kredietkaart Aanvraagformulier bij de Bank heeft ingediend, dat werd aanvaard door de Bank, en voor wie de Bank een Rekening heeft geopend;
 8. ‘Kredietlimiet’: betekent de door de Bank toegekende limiet die aan de Cliënt ter kennis wordt gebracht bij uitgifte van de Izola Pro Kredietkaart;
 9. ‘Direct debit’: betekent een SEPA direct debit (Europese domiciliëring) afgesloten tussen de Cliënt en de Bank waarbij de Cliënt de Bank de machtiging verleent om in naam van de Cliënt bij een Belgische Bank via SEPA direct debit een rekening te debiteren met betrekking tot het ‘Minimum Betalingsbedrag’ verschuldigd op de Izola Pro Kredietkaart van de Cliënt;
 10. 'E-banking diensten': betekent de E-bankingdiensten die de Bank aan de Cliënt verleent via het Kanaal van de Bank, voorbehouden voor de Cliënt en enkel toegankelijk in combinatie met het/de veiligheidsnummer(s) van de Cliënt;
 11. 'Helpdesk': betekent de Izola Bank helpdesk die ter beschikking staat van de Cliënt en Kaarthouder om vragen te beantwoorden via het gratis telefoonnummer of per e-mail tijdens de kantooruren van maandag tot vrijdag.
 12. ‘Interne Elektronische Mail’: betekent het beveiligde elektronische berichtensysteem dat de Bank ter beschikking stelt van de Cliënt;
 13. Izola Pass': betekent de mobiele applicatie ter beschikking gesteld door de Bank die gedownload dient te worden via de Apple App Store of Google Store en wordt gebruikt om een veiligheidsnummer of -nummers te creëren die dienst doen als eenmalig paswoord (OTP) om de Cliënt toegang te geven tot en transacties te laten ondertekenen op het Kanaal;
 14. ‘Aanvraagformulier Izola Pro Kredietkaart’: betekent het aanvraagformulier dat door de Cliënt voorgelegd moet worden om een Kaart te verkrijgen;
 15. ‘Minimum Betalingsbedrag’: betekent het Minimum Betalingsbedrag, te betalen tegen de vervaldatum zoals aangeduid op het Rekeningafschrift. De vervaldatum zal 10 dagen na de afschriftdatum zijn;
 16. ‘Kennisgeving’: betekent (a) alle correspondentie die de Bank naar de Cliënt stuurt, of omgekeerd, in overeenstemming met de bepalingen van Artikel 5 van de Algemene Voorwaarden van de Bank inzake E-Banking of (b) alle correspondentie die de Bank naar de Cliënt stuurt, of omgekeerd, in overeenstemming met de bepalingen van Artikel 9, tweede paragraaf, van deze voorwaarden;
 17. ‘Toelatingen’: betekent de computerinstellingen op het Kanaal die voor een Kaart de toegangsrechten en transactielimieten m.b.t. alle E-Bankingdiensten bepalen;
 18. ‘Van Marcke’: betekent de vennootschappen die, van tijd tot tijd, deel uitmaken van de groep Van Marcke;
 19. ‘Van MarckeTechnics’: betekent de winkels van Van Marcke in België;
 20. ‘Website’: betekent de Website van de Bank die het Kanaal bevat.

 

Artikel 2 – Gebruik van de Kaart

 1. De Kaart mag enkel elektronisch worden gebruikt;
 2. De Kaart mag enkel gebruikt worden voor handel, zaken of professionele doeleinden;
 3. De Kaart mag enkel gebruikt worden:
  • om goederen aan te kopen in de Van Marcke Technics;
  • om Van Marcke facturen te betalen op de Website van de Bank;
  • om toegang te verkrijgen tot het Kanaal, alle Rekeninginformatie en gebruiksmogelijkheden in overeenstemming met de Toelatingen van de Kaart;
  • voor elk ander gebruik dat van tijd tot tijd uitdrukkelijk door de Bank wordt toegestaan.

De kaart mag enkel gebruikt worden tot aan de Kredietlimiet van de Cliënt, die door de Bank ter kennis wordt gebracht van de Cliënt. De Bank kan, naar eigen goeddunken, de Kredietlimiet van de Cliënt verhogen of verlagen. De Bank zal die verandering 30 dagen op voorhand aan de Cliënt meedelen, behalve indien de Bank in uitzonderlijke omstandigheden besluit zulke veranderingen onmiddellijk door te voeren.                                                         .

De Bank kan weigeren het gebruik van de Kaart toe te laten als:

 • door de transactie de Kredietlimiet van de Cliënt zou worden overschreden, het Rekeningsaldo zich zonder toelating in debet zou bevinden of indien door de transactie het bedrag op de Rekening van de Cliënt plus het door de Bank goedgekeurde of toegelaten bedrag, de Kredietlimiet van de Cliënt zou overschrijden;
 • de Cliënt achterstallige terugbetalingen heeft;
 • de transactie niet voldoet aan enige van toepassing zijnde voorwaarden zoals deze van tijd tot tijd worden uitgevaardigd;
 • de Bank vermoedt dat de Kaart of de Rekening in het gedrang is gekomen of vermoedelijk in het gedrang zal komen.

Bij deze machtigt de Cliënt de Bank om op de Rekening alle bedragen aan te rekenen die betaald of verkregen worden door gebruik van de Kaart, zelfs als de Cliënt geen toelating heeft gegeven voor die transactie (onderhevig aan Artikel 10), tezamen met alle andere bedragen die de Cliënt, van tijd tot tijd, aan de Bank verschuldigd is.

Het is de Cliënt en de Kaarthouders verboden:

 • de Kredietlimiet te overschrijden/ervoor te zorgen dat de Rekening zich in een ongeoorloofde debetsituatie bevindt. Elke overschrijding van de Kredietlimiet/het debetbedrag moet onmiddellijk worden terugbetaald aan de Bank;
 • de Kaart te gebruiken voor of na de periode waarvoor ze geldig verklaard is of na kennisgeving van de annulering of intrekking ervan door de Bank.

De Kaarthouder kan, op zijn aanvraag, tussen de beschikbare Kredietlimieten wisselen door verschillende Kaarten aan te vragen. De Kaarthouder mag tweemaal per jaar omschakelen in eender welk jaar. De verandering gaat van kracht 45 dagen volgend op de ontvangst van de aanvraag, op voorwaarde dat de Kaarthouder in aanmerking komt voor de kredietlimiet (en Kaart) door aan alle nodige voorwaarden in dit opzicht te voldoen. Deze voorwaarden zijn beschikbaar gemaakt op de Website.

Artikel 3 – De Kaart verkrijgen

De Kaart zal worden aangevraagd door het ‘Aanvraagformulier Izola Pro Kredietkaart’ in te vullen.

Cliënten kunnen ofwel een zilveren Kaart ofwel een gouden Kaart verkrijgen. Een zilveren Kaart heeft een Kredietlimiet van EUR 12.000, terwijl een gouden Kaart een Krediet van EUR 25.000 heeft. De Bank kan volledig naar eigen goeddunken beslissen om een Cliënt een gouden Kaart of zilveren Kaart te verstrekken. De Bank behoudt ook het recht om kaartaanvragen te weigeren. Om een zilveren Kaart of gouden Kaart te verkrijgen, moeten aanvragers:

 1. minstens de laatste 12 maanden cliënt geweest zijn van Van Marcke;
 2. een minimumaankoopbedrag van EUR 20.000 (exclusief BTW) bij Van Marcke gedaan hebben in de 12 maanden voorafgaand aan de aanvraag voor een zilveren kaart;
 3. een minimumaankoopbedrag van EUR 80.000 (exclusief BTW) bij Van Marcke gedaan hebben in de 12 maanden voorafgaand aan de aanvraag voor een gouden Kaart;
 4. een zichtrekening bij Izola Bank houden, of aanvragen om een zichtrekening bij Izola Bank te openen.

 

Artikel 4 – Levering van de Kaart

De Bank zal de Kaart per gewone brief aan de Kaarthouder versturen, samen met de instructies voor het downloaden van de Izola Pass applicatie. De Kaarthouder dient eerst de applicatie te downloaden en vervolgens dient hij de Bank te bellen om Izola Pass te activeren. Indien de Kaarthouder door de Helpdesk wordt geïdentificeerd, zal de Bank de Kaarthouder door het activatieproces leiden.

Artikel 5 – Verantwoordelijkheid van de Cliënt en de Kaarthouder

 1. De Cliënt en de Kaarthouder moeten beiden de Kaart en Izola Pass gebruiken in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden;
 2. De Cliënt aanvaardt dat een Kaarthouder die de persoonlijke pin van de Cliënt invoert bij het gebruik van het Internetbankieren, altijd zal bevoegd zijn om het Kanaal te gebruiken (alsof het de Cliënt is die het Kanaal gebruikt);
 3. Cliënten begrijpen en aanvaarden dat zij verantwoordelijk zijn voor alle transacties uitgevoerd door de Kaarthouder die de persoonlijke pin invoert (zoals hierna gedefinieerd);
 4. De Cliënt is aansprakelijk in alle in Artikel 10 bepaalde gevallen voor elke aansprakelijkheid die ontstaat in de zin van Artikel 10, voor elk gebruik (of misbruik) van de Kaart en/of Izola Pass door een Kaarthouder. In geval van verlies, diefstal, frauduleus of enig ander gebruik van de Kaart en/of Izola Pass door een Kaarthouder dat negatieve gevolgen heeft voor de Bank, heeft de Bank een recht van verhaal tegen de Cliënt;
 5. In geval van een Kennisgeving van verlies of diefstal van een Kaart door een Cliënt, zal de Bank onmiddellijk de gestolen of verloren Kaart ongeldig maken en een vervangende Kaart aan de Cliënt uitgeven.

 

Artikel 6 – Informatie m.b.t. beveiliging

Zodra de Kaarthouder de Izola Pass applicatie heeft gedownload vanuit de Apple App store of Google Play Store op een toestel, moet de Kaarthouder de Helpdesk contacteren. De Kaarthouder kan Izola Pass activeren op maximaal twee toestellen (bijvoorbeeld twee mobiele telefoons of een mobiele telefoon en een tablet). De Kaarthouder zal door de Helpdesk geïdentificeerd worden en een activatiecode krijgen aan de telefoon. Tegelijkertijd zal een initiële PIN-code worden verstuurd naar het e-mailadres van de Kaarthouder. Zodra de activatiecode en initiële PIN-code zijn ingevoerd in Izola Pass zal de Kaarthouder gevraagd worden om een nieuwe persoonlijke PIN-code in te voeren. Op het einde van het activatieproces zal een PIN herkenningsafbeelding worden weergegeven. De bedoeling van de PIN herkenningsafbeelding is de Kaarthouders te helpen bij het identificeren van een verkeerde PIN-code: als de correcte PIN- code wordt ingevoerd op Izola Pass, dan zal dezelfde PIN herkenningsafbeelding worden getoond als degene die werd getoond bij het initiële activatieproces. Als een foute PIN-code wordt ingevoerd, dan wordt een willekeurige PIN herkenningsafbeelding getoond, die vrijwel zeker zal verschillen van de afbeelding getoond tijdens het actiavtieproces. Met behulp van Izola Pass en zijn persoonlijke pin kan de Kaarthouder:

 1. toegang verkrijgen tot het Kanaal: Hiertoe moet de Kaarthouder zijn persoonlijk PIN-code invoeren in Izola Pass en een toegangscode van zeven (7) cijfers genereren. Deze eenmalige toegangscode (OTP) dient de Kaarthouder in te brengen op het scherm van zijn pc in het desbetreffende vak, waarna hij toegang krijgt tot het Kanaal;
 2. transacties ondertekenen: Eenmaal de Kaarthouder toegang heeft tot het Kanaal, kan hij verrichtingen aanmaken afhankelijk van de aan de Kaart toegewezen Toelatingen. Om deze transacties te laten verwerken door de Bank dient de Kaarthouder deze transacties te ondertekenen. Hiertoe moet de Kaarthouder zijn persoonlijk PIN-code in Izola Pass invoeren en de "Teken Transacties" knop selecteren, het transactienummer en het bedrag van de transactie ingeven (getoond op het scherm van de pc) in Izola Pass. Izola Pass genereert een uniek éénmalig paswoord (OTP) bestaande uit 9 cijfers die de Kaarthouder dient in te brengen op het scherm van zijn pc in het daartoe bestemde vak ter ondertekening van de verwerking van de transactie.

De Bank en de Kaarthouder gaan akkoord dat de 9-cijferige OTP een elektronische handtekening is die het equivalent is van een handtekening voor wettelijke doeleinden.

De pin is strikt persoonlijk en kan niet worden overgedragen, en mag enkel gebruikt worden in combinatie met Izola Pass en de Kaart waaraan ze gekoppeld is. Indien de Kaarthouder de persoonlijke pincode vergeet, kan hij de Helpdesk bellen voor hulp. De Helpdesk zal de Kaarthouder terugbellen op het telefoonnummer dat aangegeven staat op het ‘Aanvraagformulier Izola Pro Kredietkaart’ en zal de Kaarthouder een eenmalige PUK-code (Persoonlijke Deblokkeercode) verschaffen per e-mail op het e-mailadres van de Kaarthouder. Als de PUK-code schriftelijk aangevraagd wordt (d.i. per brief, e-mail, fax) zal dezelfde contactprocedure gevolgd worden door de Helpdesk. De Kaarthouder zal vervolgens klikken op de 'PIN vergeten' knop in de Izola Pass login pagina en zal daarna gevraagd worden om de PUK-code en een nieuwe persoonlijke PIN-code in te voeren.

Artikel 7 - Geld opvragen

Er kan geen contant geld afgehaald worden met deze Kaart.

Artikel 8 – Rekeningafschriften, Aangerekende Interest en Terugbetalingen

 1. De Bank zal voor de cliënt maandelijkse rekeninguitreksels ter beschikking stellen in een duidelijk, ondubbelzinnig formaat, zodat hij de uittreksels kan bekijken, downloaden en afdrukken. Deze rekeningafschriften zullen op de laatste werkdag van elke maand beschikbaar zijn. De rekeningafschriften zijn, voor de Cliënt, toegankelijk via het Kanaal van de Website. De afschriften bevatten (a) de datum van de transactie en de valutadatum, als ook een referentie die het de Kaarthouder mogelijk maakt de transactie te identificeren, in voorkomend geval met inbegrip van informatie met betrekking tot de tegenpartij waarmee de transactie plaatsvond; (b) het bedrag van de transactie waarvoor de Kaarthouder is gedebiteerd in factureringsvaluta; (c) het bedrag van de eventuele provisies en kosten die voor bijzondere soorten transacties worden aangerekend. De bewijslast met betrekking tot deze periodieke informatieverplichting ligt bij de Bank. Rekeningafschriften worden bewaard voor een periode van maximaal twaalf maanden op het Kanaal. De Cliënt wordt aangeraden om zijn Rekeningafschriften op regelmatige basis af te drukken.

De Bank stuurt geen Rekeningafschriften in papieren formaat per gewone post. Cliënten kunnen te allen tijde het rekeningsaldo en een overzicht van de transacties op het Kanaal vinden via het ‘Recente Verrichtingen en Historiek van Verrichtingen’-scherm op het Kanaal. De Cliënt moet de Bank onmiddellijk op fouten, onregelmatigheden of afwijkingen wijzen, en dit binnen uiterlijk negentig (90) dagen vanaf de dag waarop de Cliënt zich bewust wordt van het probleem of, met een redelijke graad van zorgvuldigheid, zich ervan bewust had moeten zijn. Bij gebreke verliest de Cliënt het recht zich over het afschrift te beklagen of dit te betwisten;

 1. Intrest zal aangerekend worden op het dagelijkse uitstaande debetsaldo van de Rekening. De huidige toepasselijke rentevoet voor Izola Pro Kredietkaarten is opgenomen in de afdeling ‘Tarieven van Producten en Diensten’ van de Website. De interestafrekening zal op de afschriftdatum op de Rekening verschijnen.
  De Bank behoudt het recht, naar eigen goeddunken, de rentevoet te wijzigen op voorwaarde dat deze niet de door de wet toegestane maximum rentevoet overschrijdt. Veranderingen in de rentevoet worden door de Bank aan de Cliënt binnen een redelijke termijn ter kennis gebracht en treden in werking meteen na de in de bekendmaking van die Kennisgeving bepaalde datum. In dat geval heeft de Cliënt zestig (60) dagen vanaf de dag van de Kennisgeving om zich kosteloos uit het contract terug te trekken.
  Alle verschuldigde intresten, vergoedingen, kosten en heffingen op documenten in overeenstemming met Hoofdstuk 364 van de Maltese Wet zullen worden gedebiteerd op de Rekening van de Cliënt;
 2. De Cliënt moet een Minimum Betalingsbedrag aan de Bank betalen op de vervaldatum, d.i. 10 dagen na de afschriftdatum. De vervaldag is vermeld op het Rekeningafschrift. De minimumbetaling bedraagt 15% van het eindsaldo dat is weergegeven op het afschrift op het einde van de maand of EUR 50, dit wil zeggen het hoogste van beide bedragen. Als het eindsaldo minder bedraagt dan EUR 50 zal het volledige eindsaldo betaald worden. Bij de aanvraag van een Izola Pro Kredietkaart verbindt de Cliënt zich ertoe een domiciliëringsovereenkomst te sluiten met de Bank, waardoor de Cliënt de Bank machtigt om een rekening in naam van de Cliënt bij een Belgische Bank te debiteren met betrekking tot het ‘Minimum Betalingsbedrag’, verschuldigd op de Izola Pro Kredietkaart van de Cliënt. In het geval dat de domiciliëring niet betaald kan worden, zal de Bank een nalatigheidskost aanrekenen. De huidige kost is opgenomen in de afdeling ‘Tarieven voor Producten en Diensten’van de Website.
 3. De Bank zal de Cliënt de domiciliëringsinstructies ter kennis brengen die niet betaald kunnen worden. Vanaf de datum van deze Kennisgeving tot het moment dat de Cliënt het ‘Minimum Betalingsbedrag’ op de betrokken Rekening overmaakt, zal er op het dagelijkse openstaande debetbedrag op de rekening een interest aangerekend worden gelijk aan de huidige toepasselijke rentevoet op de Izola Pro Kredietkaarten zoals aangegeven in de afdeling‘Tarieven voor Producten en Diensten’op de Website, vermeerderd met 3%. Het gebrek aan betaling door de Cliënt kan leiden tot de intrekking van de Kaart en het blokkeren van de Rekening.

Alle op de Rekening verschuldigde bedragen moeten onmiddellijk worden terugbetaald:

 • in geval van insolventie of faillissement van de Cliënt;
 • in geval dat de Cliënt zijn bedrijfsactiviteiten opschort of stopzet of ermee dreigt zijn bedrijf op te schorten of stop te zetten;
 • in geval van een inbreuk van de Cliënt of een Kaarthouder op deze overeenkomst;
 • in geval van vereffening, ontbinding, fusie of samensmelting van de Cliënt;
 • in geval van benoeming van een curator, bewindvoerder of soortgelijke functie ten aanzien van de Cliënt.

De Bank kan, naast alle andere beschikbare middelen, de nodige stappen ondernemen om het recht op gebruik van de Rekening te beperken, inclusief intrekking van de Kaart.

De Bank kan het creditsaldo van iedere Rekening die de Cliënt bij de Bank heeft verminderen of hiermee een terugbetaling doen voor ieder bedrag dat de Cliënt nalaat te betalen op de Rekening en krachtens deze gebruiksvoorwaarden. De Cliënt zal worden ingelicht over deze handelswijze.

Artikel 9 – Verbintenissen

De Kaarthouder verbindt zich ertoe:

 1. zijn pin te vrijwaren, zijn pin, Kaart en het toestel waarop Izola Pass is geïntsalleerd te allen tijde veilig op te bergen, zijn pincode nergens te noteren of op te nemen op een manier die door derden begrepen kan worden, zijn pincode aan niemand (inclusief Bankpersoneel) te vertellen en het toestel waarop Izola Pass is geïnstalleerd en de pincode gescheiden te bewaren. Inbreuken op deze regel vormen een materiële inbreuk die de Bank ontslaat van alle aansprakelijkheid;
 2. de Izola Pass mobiele applicatie te desactiveren op een toestel dat niet langer in gebruik is, of dat zal worden verkocht of weggegeven. Hij kan de Izola Pass app desactiveren op twee manieren: hij kan ofwel de Helpdesk bellen, ofwel de optie "desactiveren" selecteren in de optie "instellingen" van het Izola Pass menu.
 3. de Bank onmiddellijk kennis te geven van verlies of diefstal van de Kaart en/of het toestel waarop Izola Pass is geïnstalleerd;
 4. de Bank onmiddellijk in te lichten als de Kaarthouder denkt dat de pin gekend is door een onbevoegde derde;
 5. de Bank onmiddellijk in te lichten van de registratie van een ongeoorloofde transactie op zijn Rekening;
 6. de Bank onmiddellijk op de hoogte te brengen van enige fout of andere onregelmatigheid in het beheer van zijn Rekening door de Bank;
 7. geen verrichting die hij gegeven heeft door middel van zijn Kaart te annuleren.

Deze Kennisgeving kan gedaan worden door de Helpdesk van de Bank op te bellen of anders kan de Kaarthouder de Bank informeren door een e-mail te sturen, vanaf het e-mailadres van de Kaarthouder zoals dat aangegeven staat op het‘Aanvraagformulier Izola Pro Kredietkaart’, naar het e-mailadres van de Bank.

De Cliënt verbindt zich ertoe:

 1. de Bank onmiddellijk schriftelijk te verwittigen van elke onregelmatigheid bij een Kaarttransactie, te zien op het rekeningafschrift van de Cliënt;
 2. de Kaart en Izola Pass uitsluitend te gebruiken in strikte overeenstemming met de Gebruiksvoorwaarden voor de Izola Pro Kredietkaart;
 3. ervoor te zorgen dat de Kaarthouder de inhoud van deze gebruiksvoorwaarden kent.

 

De Bank verbindt zich ertoe:

 1. de initiële pincode van de Kaarthouder niet te onthullen, behalve aan de Kaarthouder of aan een persoon of entiteit die door de Kaarthouder daartoe gemachtigd is;
 2. interne archieven bij te houden voor een bij wet vereiste periode en in geen geval minder dan zes (6) jaar, en in overeenstemming met de beste bancaire praktijken om, desgevallend, transacties te kunnen traceren en fouten te kunnen verbeteren;
 3. ervoor te zorgen dat de Kaarthouder de juiste middelen heeft om onmiddellijk contact te kunnen opnemen met de Bank in het geval van verlies of diefstal van de Kaart of het toestel waarop Izola Pass is geïnstalleerd, of als de veiligheid op een andere manier in het gedrang is gekomen. In het geval dat de Kennisgeving telefonisch gedaan wordt, zal de Bank de Kaarthouder voorzien van een bewijs van deze Kennisgeving;
 4. alle redelijke voorzorgen te nemen om de veiligheid van de Kaart en Izola Pass te verzekeren;
 5. de Kaarthouder periodiek op de hoogte te brengen van voorzorgsmaatregelen die genomen werden om onwettig gebruik van de Kaart te voorkomen;
 6. het persoonlijk identificatienummer of andere code van de Kaarthouder niet te onthullen, behalve aan de Kaarthouder;
 7. het risico te dragen van enige verzending van de Kaart naar de Kaarthouder;
 8. geen ongevraagd elektronisch betaalinstrument te verzenden, behalve ter vervanging van een Kaart die reeds door de Kaarthouder wordt gehouden;
 9. elk verder gebruik van de Kaart en/of Izola Pass voorkomen meteen na ontvangst van de Kennisgeving die wordt verricht door de Kaarthouder overeenkomstig Artikel 9 van deze overeenkomst;
 10. in elk geschil met de Kaarthouder betreffende een transactie te bewijzen, en onverminderd enige andersluidend bewijs dat door de Kaarthouder kan worden geleverd, dat de verrichting (a) nauwkeurig geregistreerd en geboekt werd op de Rekening, en (b) niet beïnvloed werd door een technische storing of ander gebrek, op voorwaarde dat de Bank door de Kaarthouder van het geschil op de hoogte werd gebracht binnen drie (3) maanden vanaf de Kennisgeving van de gegevens van de transactie.

 

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

 1. Alle redelijke voorzorgen werden genomen om te verzekeren dat de systemen van de Bank zo veilig mogelijk zijn, maar de Bank kan de privacy en vertrouwelijkheid van informatie verstuurd via de Website niet garanderen en daarom kan de Bank geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden m.b.t. de ongeoorloofde toegang door derden en/of m.b.t. de verminking van gegevens die de Cliënt verstuurt naar de Bank of die de Bank verstuurt naar de Cliënt. In dit opzicht aanvaardt de Cliënt dat elektronische en andere overdrachten via het Kanaal kunnen verstoord worden door buitenstaanders en daarom hun vertrouwelijke karakter kunnen verliezen;
 2. Wanneer de veiligheid van Izola Pass op welke manier dan ook in het gedrang komt of indien de persoonlijke pin of Kaart in de handen van derden zijn gevallen, of als de Cliënt redenen heeft om dit te vermoeden, hetzij omdat op één van de rekeningen van de Cliënt een onrechtmatige transactie werd vastgesteld of om enige andere reden, dient de Cliënt de Bank onmiddellijk op de hoogte te brengen, teneinde ongeoorloofd gebruik van de Website te voorkomen. Tot op het tijdstip van Kennisgeving zal de Cliënt het verlies dragen dat ontstaan is als gevolg van het verlies of de diefstal van het toestel waarop Izola Pass is geïnstalleerd, pin of Kaart tot aan een maximumbedrag van 150 euro, tenzij de Cliënt een grove nalatigheid heeft begaan of frauduleus heeft gehandeld, in welk geval de aansprakelijkheid van de Cliënt onbeperkt zal zijn. Er zal bijvoorbeeld sprake zijn van grove nalatigheid wanneer de Kaarthouder zijn persoonlijk identificatienummer of enige andere code in een gemakkelijk herkenbare vorm genoteerd heeft, bijvoorbeeld op de Kaart of een voorwerp of document dat bij de kaart werd gehouden of samen met de kaart gedragen wordt door de Kaarthouder, alsook het niet onmiddellijk informeren van de Bank van verlies of diefstal van de Kaart en/of een toestel waarop Izola Pass is geïnstalleerd. Het gerecht zal alle omstandigheden van de zaak in aanmerking nemen om te beslissen of er sprake is van grove nalatigheid. De voorlegging van documenten door de Bank die de nauwkeurige registratie van verrichtingen en het gebruik van de Kaart met de code die enkel gekend is door de Kaarthouder aantonen, vormen geen voldoende bewijs van grove nalatigheid door de Kaarthouder. Zodra de Cliënt de Bank heeft ingelicht, behalve in gevallen waar sprake is van grove nalatigheid of fraude door de Cliënt, zal hij, voor de periode vanaf de Kennisgeving, niet meer aansprakelijk zijn voor het verlies dat ontstaat als gevolg van het verlies of de diefstal van het toestel waarop Izola Pass is geïnstalleerd, pin of Kaart;
 3. De Cliënt is in alle gevallen onbeperkt aansprakelijk als:

(a) de Cliënt Izola Pass niet overeenkomstig met deze gebruiksvoorwaarden heeft gebruikt; in het bijzonder als de Cliënt niet alle redelijke stappen onderneemt om zijn toestel met Izola Pass geïnstalleerd, Kaart en persoonlijke pinop een veilige manier te bewaren;

(b) de Cliënt de Bank niet onmiddellijk heeft ingelicht bij de vaststelling van:      

 • het verlies of diefstal van een toestel waarop Izola Pass is geïnstalleerd, de Kaart of persoonlijke pin;
 • het vaststellen van een onrechtmatige transactie op de Rekening;
 • een fout of andere onregelmatigheid in het beheer van de Rekening; of
 • wanneer de Cliënt vermoedt dat de persoonlijke pin gekend is door een onbevoegde derde;

(c) de Cliënt de persoonlijke pin op een makkelijk te herkennen manier heeft opgetekend, in het bijzonder op het toestel waarop Izola Pass is geïnstalleerd, de Kaart of een item dat de Cliënt bewaart bij het toestel waarop Izola Pass is geïnstalleerd of bij de Kaart;

(d) de Cliënt op elke andere wijze met grove nalatigheid of frauduleus gehandeld heeft.

 1. Cliënten die rechtspersonen zijn of die gezamenlijk optreden, erkennen dat een persoon die de persoonlijke pin invoert van een Cliënt die een rechtspersoon is of die gezamenlijk optreedt, wanneer deze het Kanaal gebruikt, te allen tijde gemachtigd zal zijn om het Kanaal te gebruiken (alsof het de Cliënt is die het Kanaal gebruikt), zelfs wanneer de Bank hiervan niet afzonderlijk een Kennisgeving heeft ontvangen. Bovendien aanvaarden Cliënten die rechtspersonen zijn of die gezamenlijk handelen, dat Cliënten die rechtspersonen zijn aansprakelijk zijn, en dat Cliënten die gezamenlijk optreden hoofdelijk en gezamenlijk aansprakelijk zijn voor alle transacties uitgevoerd door de persoon die de persoonlijke pin invoert;
 2. (a) De Bank is aansprakelijk:
  • Voor het niet uitvoeren of een gebrekkige uitvoering van de transacties van de Kaarthouder zelfs als een transactie aan apparaten/terminals of via toestellen geïnitieerd werd die niet onder de directe of exclusieve controle van de Bank staan, op voorwaarde dat de transactie niet geïnitieerd werd aan apparaten/terminals of via toestellen waarvan het gebruik niet toegelaten is door de Bank;
  • voor transacties die niet werden toegestaan door de Kaarthouder, alsook voor elke fout of onregelmatigheid toe te schrijven aan de Bank in het beheer van de rekening van de Kaarthouder;
  • voor het gebruik van een vervalste of nagemaakte Kaart indien het vervalst of nagemaakt werd door een derde.

          (b) Het bedrag van de Bank haar aansprakelijkheid bestaat uit:

 • het bedrag van de onuitgevoerde of gebrekkig uitgevoerde verrichting en, desgevallend, de interest daarop;
 • het bedrag vereist om de Kaarthouder in de toestand te herstellen in welke hij zich bevond voor de ongeoorloofde transactie plaatsvond;
 • enige andere financiële gevolgen;

          (c) De Bank moet alle verschuldigde schadevergoedingen binnen de kortst mogelijke periode betalen aan de Kaarthouder.

Artikel 11- Machtiging

De Cliënt machtigt de Bank om:

 1. de Rekening waaraan de Kaart is gekoppeld te debiteren met eventuele kosten, honoraria en diensten voor het gebruik van de Kaart zoals beschreven in Artikel 12 ‘Tarief van Producten en Diensten’;
 2. de Kaart te vernieuwen met dien verstande dat de Bank niet verplicht is om haar weigering om de Kaart te vernieuwen te verantwoorden.

 

Artikel 12 - Tarief van Producten en diensten

Informatie over tarieven, eventuele kosten, en eventuele promotionele aanbiedingen i.v.m. de Kaart zijn beschikbaar op de Website van de Bank.

Een duidelijk overzicht van al onze tarieven.

Als online bank kunnen we goede tarieven aanbieden en proberen we om al onze kosten zo laag mogelijk te houden.

Izola Pro-bankkaart € 5
Beheersvergoeding (per zichtrekening) € 15
Stortingen op uw rekening Gratis
Overschrijvingen – tussen eigen rekeningen             Gratis
Overschrijvingen - bestemmingsrekening bij Izola Bank Gratis
Overschrijvingen - bestemmingsrekening bij andere bank                         
Betalingen in euro in België of andere EU-lidstaten met de
rekening van de begunstigde in IBAN-formaat, SWIFT BIC-code en kosten geselecteerd als gedeeld (SHA).
€ 8.50
Vergoeding voor manuele correctie voor alle overschrijvingen € 8
Administratiekost vroegtijdige afsluiting van termijndeposito € 15
Bevestigingsbrief aan bedrijfsrevisoren (op verzoek) € 20
Domiciliëringsopdracht Gratis

 

Deze tarieven zijn exclusief btw (indien van toepassing) en kunnen af en toe herzien worden.

Artikel 13 - Bewijs

Transacties verricht met de Kaart worden automatisch opgeslagen in het computersysteem van de Bank. De Cliënt en de Kaarthouder erkennen dat het computersysteem van de Bank waarin de gegevens van alle transacties geregistreerd zijn, op het eerste gezicht bewijs uitmaakt van die transacties.

Artikel 14 - Uitgifte, teruggave en intrekking van de Kaart

 1. De Bank zal enkel een Kaart uitgeven nadat het Izola Pro Kredietkaart Aanvraagformulier ingevuld werd. De Kaart blijft op elk ogenblik eigendom van de Bank. De Bank zal geen ongevraagde Kaarten naar de Cliënt sturen;
 2. De Kaarthouder verbindt zich ertoe iedere uitgegeven Kaart terug te geven aan de Bank indien deze erom vraagt. Bij dergelijk verzoek, is de Kaarthouder verplicht de Kaart terug te bezorgen binnen twee (2) dagen na Kennisgeving door de Bank;
 3. De Bank behoudt zich het recht om, naar eigen goeddunken, het gebruik van de Kaart te blokkeren of de Kaart in te trekken.

 

Artikel 15 - Bescherming van gegevens

De uitgifte en het gebruik van de Kaart zijn onderhevig aan de bepalingen van Artikel 11 – Vertrouwelijkheid en Bescherming van Gegevens in de Algemene Voorwaarden inzake E-Banking.

Artikel 16 – Wijzigingen aan de Gebruiksvoorwaarden voor Kaarten

 1. Deze gebruiksvoorwaarden voor Kaarten kunnen te allen tijde door de Bank worden gewijzigd;
 2. De Cliënt zal van alle wijzigingen aan deze gebruiksvoorwaarden door de Bank op de hoogte worden gebracht in een Kennisgeving via Interne Elektronische Mail. De gewijzigde Gebruiksvoorwaarden voor Kaarten zullen beschikbaar zijn voor de Cliënten op de Website van de Bank;
 3. Zonder beperking van Artikel 8, (ii) van deze Overeenkomst met betrekking tot de wijzigingen van de toepasselijke rentevoet, treden deze gewijzigde gebruiksvoorwaarden, behoudens andersluidende wettelijke vereisten, in werking twee (2) maanden na de datum van Kennisgeving. Zoals gemeld door de Bank in de Kennisgeving kan de Cliënt deze overeenkomst kosteloos beëindigen door Kennisgeving aan de Bank;
 4. Onverminderd het voorgaande, wordt uitdrukkelijk overeengekomen, zoals gemeld door de Bank in de Kennisgeving, dat alle Verrichtingen uitgevoerd door de Kaarthouder na de periode van twee (2) maanden, zullen worden beheerst door de nieuwe gebruiksvoorwaarden, en dat de Cliënt onweerlegbaar zal worden geacht deze gebruiksvoorwaarden te hebben aanvaard.

 

Artikel 17 - Beëindiging

Eenmaal de Cliënt het ‘Aanvraagformulier voor Izola Pro Kredietkaart’ heeft ondertekend, kan de Cliënt zich binnen een periode van één maand terugtrekken uit het contract. Indien de Cliënt kiest hiervan gebruik te maken, zal het creditsaldo op de rekening van de Cliënt, na regeling van alle aansprakelijkheden en vermindering van alle kosten, interesten en heffingen, samen met alle gegeven waarborgen, aan de Cliënt worden teruggegeven.

De Cliënt kan deze overeenkomst op elk moment opzeggen met een schriftelijk verzoek aan de Bank tezamen met de teruggave van de Kaart. In ieder geval zal de opzegging geen invloed hebben op enige hangende en onvervulde verplichtingen die de Cliënt onder deze overeenkomst heeft. Deze overeenkomst kan door de Cliënt ook opgezegd worden in geval van een aanpassing van de overeenkomst door de Bank in overeenstemming met de bepalingen van Artikel 16.

Naast de beëindigingsgronden die op een andere plaats in deze overeenkomst bepaald zijn, kan de Bank de overeenkomst met de Cliënt opzeggen en een Kaart annuleren, schorsen of de rechten om een Kaart te gebruiken geheel beperken. Ze kan ook weigeren een Kaart opnieuw uit te geven, te vernieuwen of te vervangen onder deze overeenkomst en kan een aanvraag voor toelating voor een specifieke Kaart weigeren indien:

 • de Cliënt enige in deze overeenkomst bepaalde en door de Cliënt aanvaarde verplichtingen en verbintenissen schendt of verzuimt na te komen;
 • de Cliënt de betaling van enige van zijn schulden staakt of niet in staat is of erkent niet in staat te zijn de schulden op de vervaldag af te lossen;
 • elke andere gebeurtenis of omstandigheid zich voordoet die, naar mening van de Bank, de bekwaamheid van de Cliënt om enige of alle verbintenissen krachtens of in overeenstemming met de voorwaarden van deze overeenkomst uit te voeren allicht wezenlijk en ongunstig zal beïnvloeden.

Artikel 18- Taal

Op verzoek kunnen Cliënten een kopie krijgen van deze voorwaarden in het Nederlands of Frans. Niettemin, in het geval van een verschil tussen de voorwaarden in de Engelse taal en die in het Frans of Nederlands, zullen de eerstgenoemde altijd voorrang hebben.

Artikel 19 – Geschillen

Elk geschil met betrekking tot deze gebruiksvoorwaarden moet beoordeeld worden volgens Artikel 26 van de Algemene Voorwaarden inzake E-banking. Indien Cliënten zich benadeeld voelen door een beslissing van de Bank, kunnen zij binnen dertig (30) dagen vanaf de datum van de beslissing van de Bank verhaal aantekenen bij de bevoegde instanties binnen de Malta Financial Services Authority. Cliënten worden erover geïnformeerd dat zij een beroep kunnen doen op het kantoor van de arbiter voor financiële diensten op het nummer 00356 21 249 245,  wanneer zij zich benadeeld mochten voelen door dergelijke beslissing.

Gebruiksvoorwaarden voor Pro Bankkaarten

Deze Gebruiksvoorwaarden zetten de criteria uiteen waaronder de Bank Kaarten aan Cliënten zal uitgeven, evenals de criteria waaronder gebruik van Kaarten door Cliënten en Kaarthouders is toegestaan. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn een toevoeging aan de Algemene Voorwaarden inzake E-Banking en in het geval van tegenstrijdige bepalingen tussen deze Gebruiksvoorwaarden en de Algemene Voorwaarden inzake E-Banking, hebben de Gebruiksvoorwaarden voor Izola Pro Bankkaarten voorrang.

In deze voorwaarden hebben de hierna vermelde termen de hieronder vermelde betekenis (tenzij de context een andere betekenis vereist):

Artikel 1 - Definities

 1. ‘Rekening’: betekent (een) rekening(en) gehouden door de Bank in naam van de Cliënt;
 2. ‘Rekeningaanvraagformulier’: betekent het aanvraagformulier van de Bank waarmee Cliënten een aanvraag kunnen doen tot opening van een Rekening bij de Bank;
 3. ‘Bank’: betekent Izola Bank p.l.c., 4, Castille Place, Valletta VLT1062 Malta, als de Kaart uitgever;
 4. ‘Kaart’: betekent ‘Izola Pro Bankkaart’ uitgegeven door de Bank aan de Kaarthouder;
 5. ‘Kaarthouder(s)’: betekent de perso(o)n(en) in naam waarvan de Kaart(en) werd(en) uitgegeven en die de feitelijke houder(s) is(zijn) van de Kaart(en);
 6. ‘Kanaal’: betekent de internet transactiesite voorbehouden aan de Cliënt en enkel toegankelijk via het/de veiligheidsnummer(s) van de Cliënt;
 7. ‘Cliënt’: betekent elke persoon, d.i. een natuurlijke persoon of rechtspersoon, die een Rekeningaanvraagformulier heeft ingediend bij de Bank, dat werd aanvaard door de Bank, en voor wie de Bank een Rekening heeft geopend;
 8. ‘Direct Debit’: betekent een SEPA direct debit (Europese domiciliëring) afgesloten tussen de Cliënt en Van Marcke waarbij de Cliënt, op de Website of in de Van MarckeTechnics, de keuze kan maken om betaling(en) te doen aan Van Marcke door zijn rekening bij een Belgische bank te debiteren d.m.v. domiciliëring. Van Marcke heeft een overeenkomst afgesloten met de Bank waarbij de Bank die sommen waarvoor de Cliënt toestemming heeft gegeven int voor rekening van Van Marcke via het SEPA direct debit systeem;
 9. ‘E-Bankingdiensten’: betekent de E-Bankingdiensten die de Bank aan de Cliënt verleent via het Kanaal van de Bank, voorbehouden voor de Cliënt en enkel toegankelijk in combinatie met het/de veiligheidsnummer(s) van de Cliënt;
 10. 'Helpdesk' betekent de Izola Bank klantendienst die ter beschikking staat van de Cliënt en Kaarthouder om vragen te beantwoorden via het gratis telefoonnummer of via e-mail tijdens de kantooruren van maandag tot vrijdag;
 11. 'Interne Elektronische Mail' betekent het beveiligde elektronische berichtensysteem dat de Bank ter beschikking stelt van de Cliënt;
 12. 'Izola Pass' betekent de mobiele applicatie ter beschikking gesteld door de Bank die gedownload dient te worden via de Apple App Store of Google Store en wordt gebruikt om een veiligheidsnummer of -nummers te creëren die dienst doen als eenmalig paswoord (OTP) om de Cliënt toegang te geven tot en transactie te laten ondertekenen op het Kanaal.
 13. ‘Aanvraagformulier Izola Pro Bankkaart’: betekent het aanvraagformulier dat door de Cliënt moet worden ingediend om een Kaart te krijgen;
 14. ‘Kennisgeving’: betekent (a) alle correspondentie die de Bank naar de Cliënt stuurt, of omgekeerd, volgens de bepalingen van Artikel 5 van de Algemene Voorwaarden van de Bank inzake E-Banking; of (b) alle correspondentie die de Bank naar de Kaarthouder stuurt, of omgekeerd, in overeenstemming met de bepalingen van Artikel 8, tweede paragraaf van deze Gebruiksvoorwaarden;
 15. ‘Toelatingen’: betekent de computerinstellingen op het Kanaal die voor een Kaart de toegangsrechten en transactielimieten m.b.t. alle E-bankingdiensten bepalen.
 16. ‘Hoofdrekeninghouder’: betekent de rekeninghouder(s) zoals opgegeven in het ‘Rekeningaanvraagformulier’;
 17. ‘Van Marcke’: betekent de bedrijven die, van tijd tot tijd, deel uitmaken van de groep Van Marcke;
 18. ‘Van MarckeTechnics’: betekent de winkels van Van Marcke in België;
 19. ‘Website’: betekent de website van de Bank die het Kanaal bevat.

 

Artikel 2 - Werking van de Kaart

 1. De Kaart mag enkel elektronisch worden gebruikt;
 2. De Kaart mag enkel gebruikt worden voor handel, zaken of professionele doeleinden;
 3. De Kaart mag enkel worden gebruikt
  • in Van MarckeTechnics om goederen aan te kopen waarbij de zichtrekening van de Cliënt, die gekoppeld is aan de Kaart, wordt gedebiteerd overeenkomstig de Toelatingen toegewezen aan de Kaart door de Hoofdrekeninghouder(s).
  • op de Website, gebruik makend van Izola Pass, om toegang te krijgen tot het Kanaal en tot alle Rekeninginformatie en -functies overeenkomstig de Toelatingen toegewezen aan de Kaart door de Hoofdrekeninghouder(s).
  • voor ander gebruik dat van tijd tot tijd uitdrukkelijk door de Bank toegestaan wordt.

Artikel 3 - Levering van de De Kaart

De Kaart(en) zal(zullen) worden aangevraagd door het formulier ‘Rekeningaanvraagformulier’ en het ‘Aanvraagformulier Izola Pro Bankkaart’ in te vullen. In geval van bestaande Cliënten, kunnen bijkomende Kaarten enkel aangevraagd worden door de Hoofdrekeninghouder(s) , die het overeenkomstige online Kaartaanvraagformulier op de Website van de Bank dient (dienen) in te vullen en te bevestigen.

Artikel 4 - De Kaart activeren

De Bank zal de Kaart per gewone brief aan de Kaarthouder versturen, samen met de instructies voor het downloaden van de Izola Pass applicatie. De Kaarthouder dient eerst de applicatie te downloaden en vervolgens dient hij de Bank te bellen om Izola Pass te activeren. Indien de Kaarthouder door de Helpdesk wordt geïdentificeerd, zal de Bank de Kaarthouder door het activatieproces leiden.

Artikel 5 - Verantwoordelijkheid van de Cliënt en de Hoofdrekeninghouder

 1. De Cliënt en Hoofdrekeninghouder moeten beiden de Kaart en Izola Pass gebruiken in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden;
 2. De Cliënt aanvaardt dat (een) Kaarthouder(s), aangesteld door de Bank volgens de instructies van de Hoofdrekeninghouder(s), die de persoonlijke pin invoert/invoeren van de Cliënt bij het gebruik van het Kanaal, altijd zal/zullen bevoegd zijn om het Kanaal te gebruiken (alsof het de Cliënt is die het Kanaal gebruikt);
 3. Cliënten die rechtspersonen zijn of die gezamenlijk handelen begrijpen en aanvaarden dat Cliënten die rechtspersonen zijn aansprakelijk zijn en dat Cliënten die gezamenlijk optreden, hoofdelijk en gezamenlijk aansprakelijk zijn voor alle transacties uitgevoerd door de Kaarthouder(s) die de persoonlijke pin invoert/invoeren (zoals hierna gedefinieerd). In deze context betekent de term ‘Cliënten die rechtspersonen zijn’ Cliënten die vennootschappen zijn en verwijst de term ‘Cliënten die gezamenlijk optreden’ naar gevallen waarbij er twee of meer Hoofdrekeninghouders van een Rekening zijn;
 4. De Cliënt is in alle in artikel 9 bepaalde gevallen aansprakelijk voor elk gebruik (of misbruik) van de Kaart en/of Izola Pass door een Kaarthouder zoals bepaald in artikel 9. In geval van verlies, diefstal, frauduleus gebruik of enig ander gebruik van de Kaart en/of Izola Pass door een Kaarthouder dat negatieve gevolgen heeft voor de Bank, heeft de Bank een recht van verhaal tegen de Cliënt;
 5. De Hoofdrekeninghouder(s) is (zijn) verantwoordelijk voor de aanmaak, wijziging en schrapping van Kaartregistraties, die een Kaarthouder vertegenwoordigen, via de Website. Bovendien is het de uitsluitende verantwoordelijkheid van de Hoofdrekeninghouder(s) om de gepaste Toelatingen te definiëren voor Kaarthouder(s) volgens de vereisten van de Cliënt;
 6. De Hoofdrekeninghouder(s) erken(t)(nen) dat, teneinde aankopen toe te laten in de Van Marcke Technics, de Rekening die momenteel gekoppeld is aan de Kaart niet het voorwerp kan uitmaken van een toelating door dubbele elektronische handtekening;
 7. De Hoofdrekeninghouder kan, via de Website, instructies geven aan de Bank om een kaart te blokkeren of te verwijderen en in dergelijk geval zal de Bank deze instructies in acht nemen. In het geval dat een dergelijke instructie aan de Bank wordt gegeven, zal deze instructie geen Kennisgeving van verlies of diefstal van de Kaart uitmaken, tenzij dergelijke instructies de Bank uitdrukkelijk informeren dat de Kaart verloren of gestolen is;
 8. In geval van een Kennisgeving van verlies of diefstal van de Kaart door een Cliënt, zal de Bank onmiddellijk de gestolen of verloren Kaart ongeldig maken en een vervangende Kaart aan de Cliënt uitgeven.

 

Artikel 6 - Informatie m.b.t. beveiliging

Zodra de Kaarthouder de Izola Pass applicatie heeft gedownload vanuit de Apple App Store of Google Play Store op een toestel, moet de Kaarthouder de Helpdesk contacteren. De Kaarthouder kan Izola Pass activeren op maximaal twee toestellen (bijvoorbeeld twee mobiele telefoons of een mobiele telefoon en een tablet). De Kaarthouder zal door de Helpdesk geïdentificeerd worden en een activatiecode krijgen aan de telefoon. Tegelijkertijd zal een initiële PIN-code worden verstuurd naar het e-mailadres van de Kaarthouder. Zodra de activatiecode en initiële PIN-code zijn ingevoerd in Izola Pass zal de Kaarthouder gevraagd worden om een nieuwe persoonlijke PIN-code in te voeren. Op het einde van het activatieproces zal een PIN herkenningsafbeelding worden weergegeven. De bedoeling van de PIN herkenningsafbeelding is de Kaarthouders te helpen bij het identificeren van een verkeerde PIN-code: als de correcte PIN-code wordt ingevoerd op Izola Pass, dan zal dezelfde PIN herkenningsafbeelding worden getoond als degene die werd getoond bij het initiële activatieproces. Als een foute PIN-code wordt ingevoerd, dan wordt een willekeurige PIN herkenningsafbeelding getoond, die vrijwel zeker zal verschillen van de afbeelding getoond tijdens het activatieproces. Met behulp van Izola Pass en zijn persoonlijke pin kan de Kaarthouder:

 1. toegang verkrijgen tot het Kanaal: Hiertoe moet de Kaarthouder zijn persoonlijke pin invoeren in Izola Pass en een toegangscode genereren van zeven (7) cijfers. Deze eenmalige toegangscode (OTP) dient de Kaarthouder in te brengen op het scherm van zijn pc in het desbetreffende vak, waarna hij toegang krijgt tot het Kanaal;
 2. transacties ondertekenen: Eenmaal de Kaarthouder toegang heeft tot het Kanaal, kan hij verrichtingen aanmaken afhankelijk van de aan de Kaart toegewezen Toelatingen. Om deze transacties te laten verwerken door de Bank dient de Kaarthouder deze transacties te ondertekenen. Hiertoe moet de Kaarthouder zijn persoonlijke PIN-code invoeren in Izola Pass en de 'Teken Transacties' knop selecteren, het transactienummer, en het bedrag van de transactie (dat getoond wordt op het scherm van de pc) ingeven in Izola Pass. Izola Pass genereert een uniek éénmalig paswoord (OTP) bestaande uit 9 cijfers die de Kaarthouder dient in te brengen op het scherm van zijn pc in het daartoe bestemde vak ter ondertekening van de verwerking van de transactie.

De Bank en de Kaarthouder gaan akkoord dat de 9-cijferige OTP een elektronische handtekening is die het equivalent is van een handtekening voor wettelijke doeleinden.

De pin is strikt persoonlijk en kan niet worden overgedragen, en mag enkel gebruikt worden in combinatie met Izola Pass en de Kaart waaraan ze gekoppeld is. Indien de Kaarthouder zijn persoonlijke pincode vergeet, kan hij de Helpdesk bellen voor hulp. De Helpdesk zal de Kaarthouder terugbellen op het telefoonnummer dat aangegeven staat op het ‘Aanvraagformulier Izola Pro Bank Kaart’ en zal de Kaarthouder een eenmalige PUK-code (Persoonlijke Deblokkeercode) verschaffen per e-mail via het e-mailadres van de Kaarthouder. Als de PUK-code schriftelijk aangevraagd wordt (d.i. per brief, e-mail, fax) zal dezelfde contactprocedure gevolgd worden door de helpdesk van de Bank. De Kaarthouder zal vervolgens klikken op de 'PIN vergeten' knop in de Izola Pass login pagina en zal daarna gevraagd worden om de PUK-code en een nieuwe persoonlijke PIN-code in te voeren.

Artikel 7 - Transactielimieten

Er kan geen contant geld afgehaald worden met deze Kaart.

Uit veiligheidsoverwegingen zal de Bank een dagelijkse transactielimiet (van 0.00 tot 24.00 uur) instellen. De standaard dagelijkse transactielimiet zal weergegeven worden onder ‘Belangrijke Informatie’ op de Website. De Hoofdrekeninghouder kan de dagelijkse transactielimiet op een Kaart wijzigen, maar deze limiet kan nooit hoger zijn dan de limiet die door de Bank is ingesteld. De Cliënt kan te allen tijde contact opnemen met de Bank en een hogere dagelijkse transactielimiet aanvragen.

Artikel 8 - Verbintenissen

De Kaarthouder verbindt zich ertoe:

 1. zijn pin te vrijwaren, zijn pin, Kaart enhet toestel waarop Izola Pass is geïnstalleerd te allen tijde veilig op te bergen, zijn pincode nergens te noteren of op te nemen op een manier die door derden begrepen kan worden, zijn pincode aan niemand (inclusief Bankpersoneel) te vertellen en en het toestel waarop Izola Pass is geïnstalleerd en de pincode gescheiden te bewaren. Inbreuken op deze regel vormen een materiële inbreuk die de Bank ontslaat van alle aansprakelijkheid;
 2. de Izola Pass mobiele applicatie te desactiveren op een toestel dat niet langer in gebruik is, of dat zal worden verkocht of weggegeven. Hij kan de Izola Pass app desactiveren op twee manieren: hij kan ofwel de Helpdesk bellen, ofwel de optie "desactiveren" selecteren in de optie "instellingen"  van het Izola Pass menu;
 3. de Bank onmiddellijk kennis te geven van verlies of diefstal van de Kaart en/of een toestel waarop Izola Pass is geïnstalleerd;
 4. de Bank onmiddellijk in te lichten als de Kaarthouder denkt dat de pin gekend is door een onbevoegde derde;
 5. de Bank onmiddellijk in te lichten van de registratie van een ongeoorloofde transactie op zijn Rekening;
 6. de Bank onmiddellijk op de hoogte te brengen van enige fout of andere onregelmatigheid in het beheer van zijn Rekening door de Bank;
 7. om een opdracht die hij met zijn kaart heeft gegeven niet te herroepen.

Deze Kennisgeving kan gedaan worden door de Helpdesk op te bellen of anders kan de Kaarthouder de Bank informeren door een e-mail te sturen vanaf het e-mailadres van de Kaarthouder zoals dat aangegeven staat op het ‘Kaartaanvraagformulier’ naar het e-mailadres van de Bank.

De Cliënt verbindt zich ertoe:

 1. de Bank onmiddellijk schriftelijk te verwittigen van elke onregelmatigheid bij een Kaarttransactie, te zien op het bankrekeningafschrift van de Cliënt;
 2. de Kaart en Izola Pass uitsluitend te gebruiken in strikte overeenstemming met de Gebruiksvoorwaarden voor de Izola Pro Bankkaart;
 3. ervoor te zorgen dat Kaarthouders de inhoud van deze gebruiksvoorwaarden kennen.

De Bank verbindt zich ertoe:

 1. de initiële pincode van de Kaarthouder niet te onthullen, behalve aan de Kaarthouder of aan een persoon of entiteit die door de Kaarthouder daartoe gemachtigd is;
 2. interne archieven bij te houden voor een bij wet vereiste periode en in geen geval minder dan zes (6) jaar, en in overeenstemming met de beste bankpraktijken om, desgevallend, transacties te kunnen traceren en fouten te kunnen verbeteren;
 3. ervoor te zorgen dat de Kaarthouder de juiste middelen heeft om onmiddellijk contact te kunnen opnemen met de Bank in het geval van verlies of diefstal van de Kaart of het toestel waarop Izola Pass is geïntsalleerd, of als de veiligheid op een andere manier in het gedrang is gekomen. In het geval dat de Kennisgeving telefonisch gedaan wordt, zal de Bank de Kaarthouder voorzien van een bewijs van deze Kennisgeving;
 4. alle redelijke voorzorgen te nemen om de veiligheid van de Kaart en Izola Pass te verzekeren;
 5. de Kaarthouder periodiek op de hoogte te brengen van voorzorgsmaatregelen die genomen werden om onwettig gebruik van de Kaart te voorkomen;
 6. het initiële persoonlijk identificatienummer of andere code van de Kaarthouder niet te onthullen, behalve aan de Kaarthouder;
 7. het risico te dragen van enige verzending van de Kaart naar de Kaarthouder;
 8. geen ongevraagd elektronisch betaalinstrument te verzenden, behalve ter vervanging van een Kaart die reeds door de Kaarthouder wordt gehouden;
 9. elk verder gebruik van de Kaart en/of Izola Pass te voorkomen meteen na ontvangst van de Kennisgeving die wordt verricht door de Kaarthouder overeenkomstig Artikel 9 van deze overeenkomst;
 10. in elk geschil met de Kaarthouder betreffende een transactie te bewijzen, en onverminderd enige andersluidend bewijs dat door de Kaarthouder kan worden geleverd, dat de verrichting (a) nauwkeurig geregistreerd en geboekt werd op de Rekening, en (b) niet beïnvloed werd door een technische storing of ander gebrek, op voorwaarde dat de Bank door de Kaarthouder van het geschil op de hoogte werd gebracht binnen drie (3) maanden vanaf de Kennisgeving van de gegevens van de transactie.

 

Artikel 9 - Aansprakelijkheid

 1. Alle redelijke voorzorgen werden genomen om te verzekeren dat de systemen van de Bank zo veilig mogelijk zijn, maar de Bank kan de privacy en vertrouwelijkheid van informatie verstuurd via de Website niet garanderen en daarom kan de Bank geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden m.b.t. de ongeoorloofde toegang door derden en/of m.b.t. de verminking van gegevens die de Cliënt verstuurt naar de Bank of die de Bank verstuurt naar de Cliënt. In dit opzicht aanvaardt de Cliënt dat elektronische en andere overdrachten via het Kanaal kunnen verstoord worden door buitenstaanders en daarom hun vertrouwelijke karakter kunnen verliezen.
 2. Wanneer de veiligheid van Izola Pass op welke manier dan ook in het gedrang komt of indien de persoonlijke pin of Kaart in de handen van derden zijn gevallen, of als de Cliënt redenen heeft om dit te vermoeden, hetzij omdat op een van de rekeningen van de Cliënt een onrechtmatige transactie werd vastgesteld of om enige andere reden, dient de Cliënt de Bank onmiddellijk op de hoogte te brengen, teneinde ongeoorloofd gebruik van de Website te voorkomen. Tot op het tijdstip van Kennisgeving zal de Cliënt het verlies dragen dat ontstaan is als gevolg van het verlies of de diefstal van het toestel waarop Izola Pass is geïnstalleerd, pin of Kaart tot aan een maximum bedrag van 150 euro, tenzij de Cliënt een grove nalatigheid heeft begaan of frauduleus heeft gehandeld, in welk geval de aansprakelijkheid van de Cliënt onbeperkt zal zijn. Er zal bijvoorbeeld sprake zijn van grove nalatigheid wanneer de Kaarthouder zijn persoonlijk identificatienummer of enige andere code in een gemakkelijk herkenbare vorm genoteerd heeft, bijvoorbeeld op de Kaart of een voorwerp of document dat bij de kaart werd gehouden of samen met de kaart gedragen wordt door de Kaarthouder, alsook het niet onmiddellijk informeren van de Bank van verlies of diefstal van de Kaart en/of het toestel/de toestellen waarop Izola Pass is geïnstalleerd. Het gerecht zal alle omstandigheden van de zaak in aanmerking nemen om te beslissen of er sprake is van grove nalatigheid. De voorlegging van documenten door de Bank die de nauwkeurige registratie van verrichtingen en het gebruik van de Kaart met de code die enkel gekend is door de Kaarthouder aantonen, vormen geen voldoende bewijs van grove nalatigheid door de Kaarthouder. Zodra de Cliënt de Bank heeft ingelicht, behalve in gevallen waar sprake is van grove nalatigheid of fraude door de Cliënt, zal hij, voor de periode vanaf de Kennisgeving, niet meer aansprakelijk zijn voor het verlies dat ontstaat als gevolg van het verlies of de diefstal van het toestel/de toestellen waarop Izola Pass is geïnstalleerd, pin of Kaart.                                            .
  De Cliënt is in alle gevallen onbeperkt aansprakelijk als:
  1. de Cliënt de Izola Pass niet overeenkomstig deze gebruiksvoorwaarden heeft gebruikt; in het bijzonder als de Cliënt niet alle redelijke stappen onderneemt om zijn toestel waarop Izola Pass is geïnstalleerd, Kaart en persoonlijke pin op een veilige manier te bewaren;
  2. de Cliënt de Bank niet onmiddellijk inlicht bij de vaststelling van:
   • het verlies of diefstal van de toestel waarop Izola Pass is geïnstalleerd, Kaart of persoonlijke pin,
   • het vaststellen van een onrechtmatige transactie op de Rekening van de Cliënt
   • een fout of andere onregelmatigheid in het beheer van de Rekening; of
   • wanneer de Cliënt vermoedt dat de persoonlijke pin gekend is door een onbevoegde derde;
 3. de Cliënt de persoonlijke pin op een makkelijk te herkennen manier heeft opgetekend, in het bijzonder op het toestel waarop Izola Pass is geïnstalleerd, de Kaart of een item dat de Cliënt bewaart bij het toestel waarop Izola Pass is geïnstalleerd of bij de Kaart;
 4. de Cliënt op enige andere wijze met grove nalatigheid of frauduleus gehandeld heeft;
 5. Cliënten die rechtspersonen zijn of die gezamenlijk optreden, erkennen dat een persoon (zoals andere gebruikers aangesteld door de Bank volgens de instructies van dergelijke Cliënten die rechtspersonen zijn of gezamenlijk optreden of bevoegde of onbevoegde derden) die de persoonlijke pin invoert van een Cliënt die een rechtspersoon is of die gezamenlijk optreedt, wanneer deze het Kanaal gebruikt, te allen tijde gemachtigd zal zijn om het Kanaal te gebruiken (alsof het de Cliënt is die het Kanaal gebruikt), zelfs wanneer de Bank hiervan niet afzonderlijk een Kennisgeving heeft ontvangen. Bovendien aanvaarden Cliënten die rechtspersonen zijn of die gezamenlijk handelen dat Cliënten die rechtspersonen zijn aansprakelijk zijn en dat Cliënten die gezamenlijk optreden hoofdelijk en gezamenlijk aansprakelijk zijn voor alle transacties uitgevoerd door de persoon die de persoonlijke pin invoert.
 6. (a) De Bank is aansprakelijk:
  • Voor het niet uitvoeren of een gebrekkige uitvoering van de transacties van de Kaarthouder zelfs als een transactie aan apparaten/terminals of via toestellen geïnitieerd werd die niet onder de directe of exclusieve controle van de Bank staan, op voorwaarde dat de transactie niet geïnitieerd werd aan apparaten/terminals of via toestellen waarvan het gebruik niet toegelaten is door de Bank;
  • Voor transacties die niet werden toegestaan door de Kaarthouder, alsook voor elke fout of onregelmatigheid toe te schrijven aan de Bank in het beheer van de rekening van de Kaarthouder;
  • Voor het gebruik van een vervalste of nagemaakte Kaart indien het vervalst of nagemaakt is door een derde.

(b) Het bedrag van de aansprakelijkheid van de Bank bestaat uit:

 • het bedrag van de onuitgevoerde of gebrekkig uitgevoerde verrichting en, desgevallend, de interest daarop;
 • het bedrag vereist om de Kaarthouder in de toestand te herstellen in welke hij zich bevond voor de ongeoorloofde transactie plaatsvond;
 • enige andere financiële gevolgen.

(c) De Bank moet alle verschuldigde schadevergoedingen binnen de kortst mogelijke periode betalen aan de Kaarthouder.

Artikel 10 - Machtiging

De Cliënt machtigt de Bank om:

 1. de Rekening te debiteren waaraan de Kaart is gekoppeld met eventuele kosten voor het gebruik van de Kaart zoals beschreven in Artikel 11 ‘Tarief van Producten en Diensten’;
 2. de Kaart te vernieuwen, met dien verstande dat de Bank niet verplicht is om haar weigering om de Kaart te vernieuwen te verantwoorden.

 

Artikel 11 - Tarief van Producten en diensten

Er wordt een bedrag aangerekend door de Bank bij uitgifte van de Kaart en bij elke volgende Kaarthernieuwing/vervanging, zowel als dergelijke hernieuwing/vervanging is aangevraagd door de Bank alsmede door de Klant.

Informatie over tarieven, eventuele kosten en eventuele promotionele aanbiedingen i.v.m. de Kaart zijn beschikbaar op de Website van de Bank.

Een duidelijk overzicht van al onze tarieven.

Als online bank kunnen we goede tarieven aanbieden en proberen we om al onze kosten zo laag mogelijk te houden.

Izola Pro-bankkaart € 5
Beheersvergoeding (per zichtrekening) € 15
Stortingen op uw rekening Gratis
Overschrijvingen – tussen eigen rekeningen             Gratis
Overschrijvingen - bestemmingsrekening bij Izola Bank Gratis
Overschrijvingen - bestemmingsrekening bij andere bank                         
Betalingen in euro in België of andere EU-lidstaten met de
rekening van de begunstigde in IBAN-formaat, SWIFT BIC-code en kosten geselecteerd als gedeeld (SHA).
€ 8.50
Vergoeding voor manuele correctie voor alle overschrijvingen € 8
Administratiekost vroegtijdige afsluiting van termijndeposito € 15
Bevestigingsbrief aan bedrijfsrevisoren (op verzoek) € 20
Domiciliëringsopdracht Gratis

 

Deze tarieven zijn exclusief btw (indien van toepassing) en kunnen af en toe herzien worden.

Artikel 12 - Bewijs

Transacties verricht met de Kaart worden automatisch opgeslagen in het computersysteem van de Bank. De Bank, de Kaarthouder en de Hoofdrekeninghouder(s) erkennen dat het computersysteem van de Bank waarin de gegevens van alle transacties geregistreerd zijn op het eerste gezicht bewijs uitmaakt van die transacties.

Artikel 13 - Uitgifte, teruggave en intrekking van de Kaart

 1. De Bank zal enkel een Kaart uitgeven mits machtiging door de Hoofdrekeninghouder. De Kaart blijft te allen tijde eigendom van de Bank. De Bank zal geen ongevraagde Kaarten naar de Cliënt sturen;
 2. De Hoofdrekeninghouder(s) verbind(t)(en) zich ertoe alle uitgegeven Kaart(en) terug te geven aan de Bank indien deze erom vraagt. Bij dergelijk verzoek zal (zullen) de Hoofdrekeninghouder(s) verplicht zijn de Kaart(en) terug te bezorgen binnen twee (2) dagen na Kennisgeving door de Bank.
 3. De Bank behoudt zich het recht voor het gebruik van de Kaart(en) te blokkeren of de Kaart(en) in te trekken, en dit naar eigen goeddunken.

 

Artikel 14 - Bescherming van gegevens

De uitgifte en het gebruik van de Kaart zijn onderhevig aan de bepalingen van Artikel 11 - Vertrouwelijkheid en bescherming van gegevens in de Algemene Voorwaarden inzake E-Banking.

Artikel 15 - Wijzigingen aan de Gebruiksvoorwaarden voor Izola Pro-Bankkaarten

 1. Deze Gebruiksvoorwaarden voor Izola Pro Bankkaarten kunnen te allen tijde door de Bank worden gewijzigd;
 2. De Cliënt zal van alle wijzigingen aan deze Gebruiksvoorwaarden door de Bank op de hoogte worden gebracht in een Kennisgeving via Interne Elektronische Mail. De gewijzigde Gebruiksvoorwaarden voor Izola Pro Bankkaarten zullen beschikbaar zijn voor de Cliënten op de Website van de Bank;
 3. Behoudens andersluidende wettelijke vereisten treden deze gewijzigde Gebruiksvoorwaarden in werking twee (2) maanden na de datum van Kennisgeving. Voor afloop van die twee maanden kan de Cliënt deze overeenkomst kosteloos beëindigen door Kennisgeving aan de Bank;
 4. Onverminderd het voorgaande wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat alle transacties die door de Kaarthouder worden uitgevoerd na de periode van twee (2) maanden zullen worden beheerst door de nieuwe gebruiksvoorwaarden en dat de Cliënt onweerlegbaar zal geacht worden deze gebruiksvoorwaarden te hebben aanvaard.

 

Artikel 16 - Taal

Op verzoek kunnen Cliënten een kopie krijgen van deze voorwaarden in het Frans of Nederlands. Niettemin, in het geval van een verschil tussen de voorwaarden in de Engelse taal en die in het Frans of Nederlands, zullen de eerstgenoemde altijd voorrang hebben.

Artikel 17 - Geschillen

Elk geschil met betrekking tot deze gebruiksvoorwaarden moet beoordeeld worden volgens Artikel 26 van de Algemene Voorwaarden Inzake E-banking. Dit belet Kaarthouders of Cliënten echter niet om volgende entiteit te contacteren:

Malta Financial Services Authority
Notabile Road
Attard BKR 3000
Malta
Website: 
www.mfsa.com.mt