We gebruiken cookies om uw browserervaring efficiënter en aangenamer te maken en om het gebruik van deze website te analyseren. Als u deze website blijft gebruiken, gaan wij ervan uit dat u alle change your cookie settings.

Raad van bestuur & corporate governance

De raad van bestuur en het corporate governance-team van Izola Bank zijn verantwoordelijk voor het algemene bestuur van de bank, inclusief het bepalen van de bedrijfsstrategie en budgetplanning, beleidsherziening en het nemen van belangrijke beslissingen over middelen en projecten.

Raad van bestuur

Magdalena De Roeck

Voorzitter, Non-executive director

Sinds februari 2006 lid van de raad van bestuur. Mevrouw De Roeck, afgestudeerd als handelsingenieur aan de Katholieke Universiteit Leuven in België, is non-executive director en voorzitter van de Van Marcke Group.

Caroline van Marcke

Non-executive Director

Sinds januari 2000 lid van de raad van bestuur. Caroline Van Marcke is afgestudeerd als handelsingenieur aan de Solvay Business School van de Vrije Universiteit van Brussel, België, en is group chief executive officer en algemeen directeur.

Joseph Caruana

Non-executive Director

Sinds februari 2006 lid van de raad van bestuur. Hij heeft een uitgebreide ervaring in de banksector door, tot aan zijn pensioen in 2000, gedurende 44 jaar in de financiële dienstensector gewerkt te hebben. Hij was ondermeer werkzaam bij Barclays Bank in Malta en het VK, en ook als general manager van de Mid-Med Bank Group en HSBC Bank Malta p.l.c. Hij is momenteel actief in de Corinthia Group of Companies, Malta en bekleedt verschillende andere bestuursmandaten.

Guido Mizzi

Non-executive Director

Sinds september 2010 lid van de raad van bestuur. Lid van de Association of Chartered Certified Accountants. Zijn carrière in de audit- en accountingsector strekt zich uit over dertig jaar, met de laatste zeven jaar als beherend vennoot van de lokale accountancy firma MSD & Co, de plaatselijke vertegenwoordiger van Andersen Worldwide. Gedurende deze periode fungeerde hij als opdrachtpartner voor enkele grotere bedrijven en nationale ondernemingen in Malta, waaronder banken, nutsbedrijven en privébedrijven actief in diverse industriële en commerciële sectoren.

Patrick H. Van Leynseele

Non-executive Director

Sinds januari 2010 lid van de raad van bestuur. De heer Van Leynseele is licentiaat in de rechten aan de Vrije Universiteit van Brussel in België en behaalde een master in rechtsvergelijking aan de Universiteit van Miami. De heer Van Leynseele trad toe tot de advocatuur aan de balie van Brussel in 1979 en aan die van New York in 1997. Hij is vennoot in het Brusselse advocatenkantoor Daldewolf en tevens non-executive director in de raden van bestuur bij diverse bedrijven van de Van Marcke Group.

Francis Gouder

Non-executive Director

Toegetreden tot de raad van bestuur in mei 2015. Hij heeft een uitgebreide ervaring in de bank sector van meer dan 45 jaar zowel op afdelings- als op hoofdkantoorniveau. Hij begon bij Barclays en werkte ook voor Mid-Med Bank en HSBC Bank waar hij met vervroegd pensioen ging. Zijn laatste positie bij HSBC Bank Malta p.l.c. was die van regionaal directeur. Hij was adviseur van het uitvoerende comité bij Banif Bank (nu BNF Bank p.l.c.) en werd vervolgens benoemd tot hoofd van private banking bij Banif Bank. Momenteel neemt hij verschillende niet-uitvoerende bestuursfuncties op zich.

Simon Azzopardi

Non-executive director

Lid van de raad van bestuur sinds juli 2019. Hij bezit een B.Sc. (Bachelor of Science) in handel van de Universiteit van Malta en een M.Sc. (Master of Science) in Informatica van Oxford Brookes University. De heer Azzopardi heeft een uitgebreide achtergrond in productontwikkeling, voornamelijk in de financiële dienstverlening, en is momenteel hoofd van product bij Sherpa, een in het VK gereguleerde start-up voor online verzekeringen. Hij is ook lid van verschillende raden die zich bezighouden met technologie waaronder Silicon Valletta, Malta IT Law Association en de SXSW Advisory Board.

Andrew Mifsud

CEO​ & Executive Director

Partner van het Chartered Institute of Bankers en titularis van een MBA (Master of Business Administration) met specialisatie in bankieren van de Universiteit van Exeter in het VK. In juni 1994 begon hij te werken bij de bank als banking executive om in augustus 1998 benoemd te worden tot general manager en vervolgens in december 2011 tot chief executive officer. Daarvoor werkte hij bij National Westminster Bank plc te Londen en Melita Bank Limited in Malta (filiaal van Istituto Bancario San Paolo di Torino).


Corporate Governance

Audit- en risicocomité

Het audit- en risicocomité bestaat momenteel uit drie onafhankelijke non-executive directors, namelijk Dhr Guido Mizzi (voorzitter), dhr. Patrick Van Leynseele en dhr. Simon Azzopardi. dhr. Mizzi is aangesteld door het bestuur als directeur van het auditcomité onderlegd in boekhouding en/of audit zoals vereist door het reglement voor notering. Andere leden van de raad hebben het recht om de vergaderingen bij te wonen. Het audit- en risicocomité heeft een directe verbinding en rapporteringskanaal met het diensthoofd Finance & Treasury, die verantwoordelijk is voor de voorbereiding en de integriteit van de jaarrekening, en het diensthoofd Risk & Compliance, die verantwoordelijk is voor het waarborgen van een goed risicobeheer en controlemechanismen. Het diensthoofd ICT, verantwoordelijk voor het beheer van interne controles met betrekking tot ICT, woont de vergaderingen bij wanneer er ICT-gerelateerde onderwerpen op de agenda staan. Zowel de interne als externe auditeurs worden ook ad-hoc uitgenodigd om de vergaderingen bij te wonen. De secretaris van de bank treedt op als secretaris van het comité.

 

Kredietcomité

Het kredietcomité bestaat momenteel uit twee non-executive directors, namelijk dhr. Joseph Caruana en dhr. Francis Gouder en één executive director, de CEO. Het kredietcomité beoordeelt het kredietrisicomanagement van de bank en oordeelt over kredietaanvragen en kredietgrenzen. Het diensthoofd Credit is regelmatig aanwezig op de vergaderingen van het kredietcomité en de secretaris van de bank fungeert als secretaris van het comité.

 

Beheerscomité Activa-Passiva (ALCO)

Het beheercomité activa-passiva bestaat momenteel uit de CEO (voorzitter), het diensthoofd Finance en Treasury en de senior manager Finance en Treasury. Het beheerscomité activa-passiva volgt de financiële prestaties van de bank op en evalueert en beheert financiële risico’s in lijn met het beleid van de bank, namelijk: rente-, liquiditeits- en financieringsrisico's, solvabiliteit, de marktsector en het landenrisico en tegenpartij- en wisselkoersrisico's.

 

Remuneratie- en benoemingscomité

Het remuneratie- en benoemingscomité bestaat uit drie non-executive directors met name dhr. Francis Gouder (voorzitter), dhr. Parick Van Leynseele en mevr. Caroline Van Marcke. Het remuneratie- en benoemingscomité is belast met het toezicht op de remuneratie, het maken van voorstellen aan de raad over het remuneratiebeleid voor de bestuurders en het senior management en met het beheer van het proces voor benoemingen. Ook het beoordelen van de omvang, samenstelling en prestaties van de raad en de individuele en collectieve geschiktheid van de bestuurders valt onder de bevoegdheid van het comité.

 

Strategiecomité

Het Strategiecomité bestaat uit twee non-executive directors, namelijk de heer Simon Azzopardi (voorzitter) en mevrouw Caroline Van Marcke, en een executive director, de heer Andrew Mifsud. Het Strategiecomité werd ontwikkeld als een forum voor het analyseren van de bedrijfsactiviteiten en het evalueren van strategische opties in overeenstemming met het bedrijfsmodel en de toekomststrategie van de Bank. Deze worden op hun beurt geadviseerd bij de raad van bestuur, rekening houdende met de risico's en kansen die hieraan verbonden zijn.


Senior Management

Andrew Mifsud

CEO​ & Executive Director

Partner van het Chartered Institute of Bankers en titularis van een MBA (Master of Business Administration) met specialisatie in bankieren van de Universiteit van Exeter in het VK. In juni 1994 begon hij te werken bij de bank als banking executive om in augustus 1998 benoemd te worden tot general manager en vervolgens in december 2011 tot chief executive officer. Daarvoor werkte hij bij National Westminster Bank plc te Londen en Melita Bank Limited in Malta (filiaal van Istituto Bancario San Paolo di Torino).

Calvin Bartolo

Diensthoofd Finance & Treasury

Calvin Bartolo vervoegde de Bank in november 2010 als finance officer en werd in juni 2014 benoemd tot financial controller. Hij is verantwoordelijk voor Finance & Treasury en treedt tevens op als secretaris van de bank. Voorheen werkte hij als internal auditor voor de Middlesea Group. Hij is afgestudeerd aan de Universiteit van Malta in Banking & Finance en bezit tevens postuniversitaire diploma's in Financial Reporting & Auditing.

Adrian Formosa

Diensthoofd Operations

Adrian Formosa vervoegde de Bank in januari 2015 als operations manager. Hij is verantwoordelijk voor de operationele dienst, klantenrelaties en assisteert de CEO bij marketingstrategieën. Hij heeft uitgebreide ervaring in het bankwezen gezien hij 20 jaar heeft gewerkt in de financiële dienstensector bij APS Bank Limited in Malta. Hij is titularis van een MBA (Master of Business Administration), met specialisatie in Finance, van de universiteit van Leicester in het VK.

Gordon Briffa

Diensthoofd ICT

Gordon Briffa vervoegde de bank in september 2015 als ICT-manager. Hij is verantwoordelijk voor het IT-beleid, de projecten en de ondersteuning ervan. Hij heeft meer dan 15 jaar IT-ervaring, voornamelijk in de financiële dienstensector en de olie- en gassectoren, dit zowel nationaal als internationaal. Hij studeerde af aan de Universiteit van Portsmouth in computerwetenschappen.

Josef Frendo

Diensthoofd Credit

Josef Frendo werkt sedert september 2017 bij de bank als Head of Credit bij Izola Bank p.l.c. Hij is verantwoordelijk voor het beheer van de kredietfaciliteiten en het opbouwen van duurzame klantenrelaties. Hij heeft een diploma bankieren behaald aan het Financial Services Institute of Malta (IFS), waarvan hij ook partner is. Hij bouwde meer dan 20 jaar ervaring op in de financiële dienstensector bij HSBC Bank p.l.c., waar binnen verschillende afdelingen heeft gewerkt, zowel nationaal als in het buitenland wat hem een aanzienlijke expertise in het bankwezen heeft opgeleverd.

Simon Agius

Diensthoofd Risk and Compliance

Simon Agius startte in mei 2021 als Head of Risk and Compliance bij Izola Bank. Hij heeft een masterdiploma Banking and Corporate Finance op zak. Zijn verantwoordelijkheid? Een effectieve interne compliancefunctie op poten zetten en ervoor zorgen dat het gekozen kader voor risicomanagement van Izola Bank op alle vlakken wordt uitgerold. Hij is al 23 jaar actief in het bankwezen, waarvan de laatste 9 jaar specifiek op de afdelingen Risk, Compliance en Anti Financial Crime bij Bank of Valletta, waar hij ook functies bekleedde als Risk Manager en Manager of Quality Assurance op de afdeling Anti Financial Crime.


Bedrijfsrevisoren

De externe bedrijfsrevisor van Izola Bank is KPMG, gesitueerd te Portico Building, Marina Street, Pieta PTA 9044, Malta. KPMG is een bedrijf van gecertificeerde openbare accountants die toelating hebben om het beroep van accountant uit te oefenen conform de Accountancy Profession Act (hfst. 281 van de Maltese Wet).