Terug naar de hoofdpagina van de Newsroom

Nieuwe obligatie-uitgifte - Uitgifte van ongedekte achtergestelde obligaties tegen 5 % ter waarde van maximaal € 14.000.000 voor 2027 - 2032

26 July 2022

By Calvin Bartolo, Company Secretary

Bond Offer Period Closure due to Over-subscription

Please view our Company Announcment for more information.

Ongedekte achtergestelde obligaties tegen 5 % ter waarde van € 14.000.000 voor 2027-2032

Izola Bank plc (de “Bank”) biedt het publiek ongedekte achtergestelde obligaties ter waarde van maximaal € 14.000.000 met vervaldatum in 2027-2032 tegen een tarief van 5 % per jaar met een nominale waarde van € 100 per obligatie, a pari. Er werd een aanvraag ingediend om de obligaties op de officiële lijst van de Beurs van Malta op te nemen.

De inschrijvingsperiode voor houders van de 4,5 % Izola Bank plc Unsecured Bonds 2025 (ISIN MT0000531211) vangt aan op 15 juli 2022 en loopt voor het grote publiek (via een aanbod van intermediairs) van 1 augustus 2022 tot 7 september 2022, maar kan vroeger worden afgesloten indien volledig ingetekend.

De minimale inleg voor de obligaties bedraagt € 10.000 en daarna in veelvouden van € 100.

Meer informatie

SPONSORS

JURIDISCH ADVISEUR

ERKENDE INTERMEDIAIRS

Een papieren versie van het prospectus kan worden opgevraagd bij een van de hieronder vermelde erkende financiële tussenpersonen.

 APS Bank p.l.c.  APS Centre, Tower Street, Birkirkara BKR 4012  T: 2560 3196
 Bank of Valletta p.l.c  Premium Banking Centre, 475, Triq il-Kbira San Guzepp, St Venera SVR 1011  T: 2275 1732 
 Calamatta Cuschieri Investment Services Ltd  Ewropa Business Centre, Triq Dun Karm, Birkirkara BKR 9034  T: 2568 8688 
 Curmi & Partners Ltd  Finance House, Princess Elizabeth Street,  Ta’ Xbiex XBX 1102  T: 2134 7331
 FINCO Treasury Management Ltd  The Bastions, Office No 2, Emvin Cremona Street, Floriana FRN 1281  T: 2122 0002 
 Jesmond Mizzi Financial Advisors Ltd  67 Level 3, South Street, Valletta VLT 1105  T: 2122 4410 
 Lombard Bank Malta p.l.c.  67, Republic Street, Valletta VLT 1117  T: 2558 1806 
 Medirect Bank (Malta) plc  The Centre, Tigne` Point, Sliema TPO 0001  T: 2557 4400 
 Michael Grech Financial Investment Services Ltd  The Brokerage, Level 0 A, St Marta Street, Victoria, Gozo VCT 2551  T: 2258 7000
 MZ Investment Services Ltd  61, St Rita Street, Rabat RBT 1523  T: 2145 3739
 Rizzo, Farrugia & Co (Stockbrokers) Ltd  Rizzo, Farrugia & Co (Stockbrokers) Ltd  T: 2258 3000

 

Uitgegeven door Izola Bank plc (C 16343) (de “Bank”) met maatschappelijke zetel te 53-58 East Street, Valletta, die krachtens de Maltese wet op het bankwezen (hoofdstuk 371), beschikt over een bankvergunning. De goedkeuring van het prospectus door de MFSA mag niet worden opgevat als een goedkeuring van de obligaties die worden aangeboden en tot de handel worden toegelaten op de officiële lijst van de MSE.

Alvorens een beleggingsbeslissing te nemen, moeten potentiële beleggers die obligaties van de Bank willen verwerven, het prospectus lezen om de mogelijke risico’s en voordelen verbonden aan beleggingen in obligaties volledig te begrijpen. Beleggers die de obligaties kopen, krijgen het advies dat de obligaties niet eenvoudig zijn en moeilijk te begrijpen kunnen zijn. De obligaties vormen achtergestelde en ongedekte verplichtingen van de Bank en worden geclassificeerd als complexe financiële instrumenten. De Bank is onderworpen aan de Europese richtlijn betreffende herstel en de afwikkeling van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen (BRRD) zoals omgezet in lokale wetgeving en daarom moeten potentiële beleggers rekening houden met het risico dat, indien de Bank het voorwerp wordt van afwikkeling, de obligaties inclusief opgelopen rente kunnen worden afgeschreven of omgezet in aandelen, en een breed scala aan andere afwikkelingsmaatregelen kan worden genomen door het Afwikkelingscomité met betrekking tot de Bank. Daarom kunnen beleggers hun investering geheel of gedeeltelijk verliezen. De waarde van de belegging kan zowel dalen als stijgen en prestaties uit het verleden zijn niet noodzakelijk een indicatie voor toekomstige prestaties. Een belegging in de obligaties van de Bank is mogelijk niet geschikt voor alle beleggers en potentiële beleggers moeten hun financieel adviseur raadplegen om de geschiktheid van beleggen in obligaties te garanderen. Potentiële beleggers kunnen de obligaties enkel verwerven op voorwaarde dat de belegging in obligaties geschikt wordt geacht.

Deze advertentie is goedgekeurd door M.Z. Investment Services Limited (C23936) van 61, M.Z. House, St. Rita Street, Rabat Malta RBT 1523 en Rizzo, Farrugia & Co. (Stockbrokers) Ltd (C 13102) of Airways House, Fourth Floor, High Street, Sliema SLM 1551) (de “Medesponsors”) namens de Bank. De Medesponsors hebben een vergunning om beleggingsdiensten uit te voeren in Malta door de MFSA krachtens de Maltese wet op beleggingsdiensten (hoofdstuk 370).

Izola Bank p.l.c., 53/58 East Street, Valletta. VLT1251 - Malta. T +356 27922040

ISIN MT0000531211

Contacteer ons voor pers- of andere  aanvragen.