Terug naar de hoofdpagina van de Newsroom

Persbericht - Aanvraag voor een nieuwe obligatie-uitgifte

06 July 2022

By Calvin Bartolo, Company Secretary

Hierna volgt een bedrijfsmededeling, uitgegeven door Izola Bank p.l.c. (‘de Bank’) overeenkomstig de voorschriften voor kapitaalmarkten.

Uitgifte van maximaal € 14.000.000 aan ongedekte en achtergestelde obligaties 2027 - 2032

De raad van bestuur van Izola Bank plc. (de ‘Uitgever’) kondigt aan dat het bij de Malta Financial Services Authority toestemming heeft aangevraagd tot notering op de officiële Malta Stock Exchange-lijst voor maximaal € 14.000.000 van 5% ongedekte en achtergestelde obligaties met een nominale waarde van € 100 per obligatie, terugbetaalbaar op 15 september 2032 of, eerder, op een daartoe vastgestelde vervroegde terugbetaaldatum die valt tussen 2027 en 2032, naargelang de Uitgever beslist (de ‘Nieuwe Obligaties’).

Onder voorbehoud van goedkeuring door de regelgevende instanties, zal de Bank de houders van de € 12.000.000 ongedekte Izola Bank p.l.c.-obligaties aan 4,50% tegen 2025 (ISIN MT0000531211) (de "Omruilbare Obligaties") op 15 juli 2022 (de "Afsluitingsdatum") uitnodigen om in te schrijven op Nieuwe Obligaties door de overeenstemmende nominale waarde van de Omruilbare Obligaties in te leveren ten gunste van de Uitgever, en daarbij een premie van 2,5% te genieten op de nominale waarde van de ingeleverde Omruilbare Obligaties. Houders van Omruilbare Obligaties hebben ook voorrang om in te schrijven op Nieuwe Obligaties bovenop het bedrag dat overeenstemt met hun bezit aan Omruilbare Obligaties op de Afsluitingsdatum. Alle aanvragen voor Nieuwe Obligaties zijn onderworpen aan een inschrijvingsbedrag van minimum €10.000. Houders van Omruilbare Obligaties wiens houderschap in Omruilbare Obligaties op de Afsluitingsdatum minder dan €10.000 bedraagt, mogen het verschil vereffenen door middel van een extra bijdrage in contanten.

Ook het grote publiek kan inschrijven op de Nieuwe Obligaties via een Intermediaire Aanbieding.

Gelet op het voorgaande kondigt de Bank aan dat de handel in Omruilbare Obligaties tot nader order wordt opgeschort met ingang van 14 juli 2022 (laatste handelssessie op 13 juli 2022). De Bank verstrekt meer informatie over de Nieuwe Obligaties nadat ze de vereiste goedkeuring hebben gekregen van de Malta Financial Services Authority.

In opdracht van de raad van bestuur.

Einde citaat

Contacteer ons voor pers- of andere  aanvragen.