Terug naar de hoofdpagina van de Newsroom

Bedrijfsmededeling - Tussentijdse financiële resultaten 2020

23 July 2020

By Calvin Bartolo, Company Secretary

 
Hieronder vindt u een bedrijfsmededeling uitgegeven door Izola Bank p.l.c. overeenkomstig hoofdstuk 5 van de beursnoteringsvoorschriften opgesteld door de beursautoriteit.
Citaat
Tijdens de vergadering van de raad van bestuur van Izola Bank p.l.c. van 23 juli 2020, werd de niet-geauditeerde verkorte tussentijdse jaarrekening voor de zes maanden eindigend op 30 juni 2020 goedgekeurd. Klik hier om de verkorte tussentijdse jaarrekening voor de periode eindigend op 30 juni 2020 te bekijken.
Deze tussentijdse verkorte jaarrekening is alleen beschikbaar in het Engels.
Einde citaat
Contacteer ons voor pers- of andere  aanvragen.