Terug naar de hoofdpagina van de Newsroom

Persbericht - Izola Boost

04 May 2020

By Izola Bank,

Izola Bank lanceert nieuw financieringsproduct om lokale bedrijven te helpen.

Izola Bank heeft, in samenwerking met de Malta Development Bank (MDB), Izola Boost officieel gelanceerd. Dit financieringsproduct is bedoeld om lokale klanten die te maken hebben met cashflow problemen als gevolg van de COVID-19-crisis te ondersteunen. Izola Boost neemt bedrijven in deze bijzonder onzekere periode bij de hand en biedt hen de broodnodige cashflow om salarissen en lonen uit te betalen, stock aankopen te ondersteunen, net als uitgaven ten gevolge van vertraagde of geannuleerde contracten, lopende uitgaven en onderhoudskosten.

Andrew Mifsud, CEO van Izola Bank, legt uit: “We zijn vastbesloten om onze zakelijke klanten bij te staan en ervoor te zorgen dat ze toegang krijgen tot de onmisbare financiering om hun bedrijf operationeel te houden. Izola Boost is ontworpen om Maltese bedrijven, die hun cashflow verstoord zien als gevolg van de COVID-19-uitbraak, te helpen. We zijn dan ook verheugd samen te kunnen werken met de Malta Development Bank (MDB) om bedrijven die daar dringend nood aan hebben een dergelijke reddingsboei aan te bieden.”

Izola Boost wordt ondersteund door de MDB COVID-19-garantieregeling van de Malta Development Bank. Zij biedt de deelnemende banken een bankgarantie van € 350.000.000, gedekt door een overheidsgarantie van het ministerie van Financiën. Deze regeling, die door de Europese Commissie is goedgekeurd op grond van de tijdelijke kaderregeling voor staatssteun, houdt in dat de Malta Development Bank 90% van het risico van elke faciliteit op zich neemt.

Andrew Mifsud gaat verder: “Dit nieuwe initiatief moet bedrijven toegang geven tot de liquide middelen die ze nodig hebben om te kunnen overleven. Bedrijven krijgen ook een standaard betalingsuitstel van 6 maanden op zowel kapitaal- als rentebetalingen, met de mogelijkheid om dit te verlengen tot 1 jaar. Dit wordt per geval goedgekeurd. Deze service is bedoeld om de onverwachte druk waarmee Maltese bedrijven nu worden geconfronteerd te verlichten.”

 

Kenmerken lening

Financiering

kmo’s - tot € 2 miljoen (tot € 10 miljoen onder voorbehoud van goedkeuring door MDB)

grote ondernemingen - tot € 5 miljoen (tot € 25 miljoen onder voorbehoud van goedkeuring door MDB)

*De financieringslimieten worden bepaald volgens vastgestelde criteria. Zie volgende rubriek hieronder.

Rentevoet

3% per jaar op basis van de driemaandelijkse Euribor (floor of begrenzing van rente op 0% is niet van toepassing).

Rentesubsidie

Klanten kunnen ook profiteren van een eventuele rentesubsidie van de overheid.

Garantievergoeding

Garantievergoedingen zoals goedgekeurd door de EU-Commissie zijn van toepassing.

Looptijd van de lening

Minimum 18 maanden. Maximum 48 maanden.

De looptijd kan worden verlengd tot 72 maanden met aanvullende voorwaarden.

Betalingsuitstel

6 maanden (mogelijke verlenging tot 1 jaar, afhankelijk van specifieke criteria).

Laatste aanvraagdatum

31 december 2020

 

 

Financiering

kmo’s - tot € 2 miljoen (tot € 10 miljoen onder voorbehoud van goedkeuring door MDB)

grote ondernemingen - tot € 5 miljoen (tot € 25 miljoen onder voorbehoud van goedkeuring door MDB)

*De financieringslimieten worden bepaald volgens vastgestelde criteria. Zie volgende rubriek hieronder.

Interest Rate

 
3% per jaar op basis van de driemaandelijkse Euribor (floor of begrenzing van rente op 0% is niet van toepassing).
Rentevoet Klanten kunnen ook profiteren van een eventuele rentesubsidie van de overheid.
Garantievergoeding  
Garantievergoedingen zoals goedgekeurd door de EU-Commissie zijn van toepassing.
Looptijd van de lening  
Betalingsuitstel  
Laatste aanvraagdatum 31 december 2020

Bedrijven die geïnteresseerd zijn in Izola Boost kunnen meer informatie krijgen door een e-mail te sturen naar [email protected].

Contacteer ons voor pers- of andere  aanvragen.