We gebruiken cookies om uw browserervaring efficiënter en aangenamer te maken en om het gebruik van deze website te analyseren. Als u deze website blijft gebruiken, gaan wij ervan uit dat u alle change your cookie settings.

Izola Boost

is speciaal ontworpen om zakelijke klanten van Izola Bank te helpen bij inkomensverlies

of verstoorde cashflow ten gevolge van de COVID-19-uitbraak.

 

 

 

Kenmerken lening

We zijn dan ook verheugd samen te kunnen werken met de Malta Development Bank (MDB) om bedrijven die daar dringend nood aan hebben een dergelijke reddingslijn aan te bieden.

We zijn dan ook verheugd samen te kunnen werken met de Malta Development Bank (MDB) om bedrijven die daar dringend nood aan hebben een dergelijke reddingslijn aan te bieden.

 

Financiering

kmo’s - tot € 2 miljoen (tot € 10 miljoen onder voorbehoud van goedkeuring door MDB)

grote ondernemingen - tot € 5 miljoen (tot € 25 miljoen onder voorbehoud van goedkeuring door MDB)

*De financieringslimieten worden bepaald volgens vastgestelde criteria. Zie volgende rubriek hieronder.

Rentevoet

3% per jaar op basis van de driemaandelijkse Euribor (floor of begrenzing van rente op 0% is niet van toepassing).

Rentesubsidie

Klanten kunnen ook profiteren van een eventuele rentesubsidie van de overheid.

Garantievergoeding

Garantievergoedingen zoals goedgekeurd door de EU-Commissie zijn van toepassing.

Looptijd van de lening

Minimum 18 maanden. Maximum 48 maanden.

De looptijd kan worden verlengd tot 72 maanden met aanvullende voorwaarden.

Betalingsuitstel

6 maanden (kan worden verlengd tot 18 maanden, afhankelijk van specifieke criteria).

Subsidiabiliteitsperiode

de geldigheidsduur van de kredietgarantieregeling (CGS)  is verlengd tot 30 juni 2022 overeenkomstig besluit SA.100998 (2021/N) van de Europese Commissie.

 

 

Financiering

kmo’s - tot € 2 miljoen (tot € 10 miljoen onder voorbehoud van goedkeuring door MDB)

grote ondernemingen - tot € 5 miljoen (tot € 25 miljoen onder voorbehoud van goedkeuring door MDB)

*De financieringslimieten worden bepaald volgens vastgestelde criteria. Zie volgende rubriek hieronder.

Interest Rate

 
3% per jaar op basis van de driemaandelijkse Euribor (floor of begrenzing van rente op 0% is niet van toepassing).
Rentevoet Klanten kunnen ook profiteren van een eventuele rentesubsidie van de overheid.
Garantievergoeding  
Garantievergoedingen zoals goedgekeurd door de EU-Commissie zijn van toepassing.
Looptijd van de lening

Minimum 18 maanden. Maximum 48 maanden.

De looptijd kan worden verlengd tot 72 maanden met aanvullende voorwaarden.

Betalingsuitstel 6 maanden (kan worden verlengd tot 18 maanden, afhankelijk van specifieke criteria).
Subsidiabiliteitsperiode de geldigheidsduur van de kredietgarantieregeling (CGS)  is verlengd tot 30 juni 2022 overeenkomstig besluit SA.100998 (2021/N) van de Europese Commissie.

 

Bedrijven die geïnteresseerd zijn in Izola Boost kunnen meer informatie krijgen door een e-mail te sturen naar [email protected]

Hoe wordt de totale financieringslimiet vastgesteld?

 

Het aangevraagde leningsbedrag mag niet hoger zijn dan:

het dubbele van de jaarlijkse loonsom van de begunstigde (met inbegrip van de sociale lasten en de kosten van personeel dat op de locatie van de onderneming werkt,

maar formeel op de loonlijst van de onderaannemers staat) voor 2019. In het geval van ondernemingen die op of

na 1 januari 2019 zijn opgericht, mag de maximumlening niet hoger zijn dan de geraamde jaarlijkse loonsom;

OF

25% van de totale omzet van de begunstigde in 2019.

 

Indien gerechtvaardigd kan het leningsbedrag worden verhoogd om de liquiditeitsbehoeften van de begunstigde te dekken, vanaf het moment dat de kredietfaciliteit is toegekend

en dat bij kmo’s voor de komende 18 maanden en bij grote ondernemingen voor de komende 12 maanden.

Waarvoor kan deze lening worden gebruikt?

In aanmerking komende uitgaven voor deze lening zijn:

 • salarissen van werknemers, met inbegrip van uitkeringen voor sociale zekerheid en gezondheidszorg.
 • huur van entiteiten, inclusief huurkosten, energie- en waterrekeningen, brandstof, ...
 • onbetaalde facturen, als gevolg van dalende bedrijfsopbrengsten, met betrekking tot werkkapitaal en andere soortgelijke verplichtingen en met betrekking tot investeringsuitgaven, op voorwaarde dat ze vóór 3 april 2020 zijn aangegaan.
 • aankoop van materiaal en stock voor de voortzetting van de activiteiten.
 • kosten die rechtstreeks verband houden met contracten die zijn geannuleerd of uitgesteld vanwege de COVID-19-uitbraak, met uitzondering van boetes en andere verplichtingen die zijn ontstaan door het niet nakomen van contracten.
 • onderhoudskosten.
 • Obligatiecoupons op beursgenoteerde effecten. 
 • Periodieke aflossingen (rente en kapitaal) van bankleningen aan bedrijven die uiterlijk op 23 maart 2021 zijn goedgekeurd, onder bepaalde voorwaarden. 

 

De COVID-garantieregeling (Covid Guarantee Scheme – CGS) is niet van toepassing op de herstructurering of herschikking van bestaande voorzieningen.

Wie komt in aanmerking?

Alle leningen zijn onderworpen aan goedkeuring volgens de normale criteria van het kredietbeleid van de Bank en moeten door de Bank worden aanvaard.

 

Onderstaande ondernemingen die in Malta zijn gevestigd en daar actief zijn, komen in aanmerking:

Welke informatie moet u aanleveren?

 

Om in aanmerking te komen dient u ons te voorzien van:

 • laatste jaarrekening
 • cashflowprognose
 • documentatie ter ondersteuning van uw aanvraag, indien nodig.
 • laatste jaarrekening
 • cashflowprognose
 • documentatie ter ondersteuning van uw aanvraag, indien nodig.

 

Meer informatie

Meer informatie over de MDB COVID-19-garantieregeling is terug te vinden op de website van de Malta Development Bank.