We gebruiken cookies om uw browserervaring efficiënter en aangenamer te maken en om het gebruik van deze website te analyseren. Als u deze website blijft gebruiken, gaan wij ervan uit dat u alle change your cookie settings.

Algemene Voorwaarden Izola Saver

 

INLEIDING

Deze algemene voorwaarden (hierna de "Algemene Voorwaarden") zijn van toepassing op en regelen het gebruik van uw Izola Saver-rekeningen (zoals gedefinieerd in artikel 2 hieronder) en uw Izola Saver + rekeningen (zoals gedefinieerd in artikel 2 hieronder). Deze Voorwaarden, die kunnen worden gewijzigd zoals bepaald in artikel 23, regelen de relatie tussen Izola Bank p.l.c., met maatschappelijke zetel te 53-58 East Street Valletta, Malta, ondernemingsnummer C16343, en de klant die gebruik maakt van de Izola Saver en/of de Izola Saver + rekening (hierna de "Klant" of "u").

Deze Voorwaarden dienen gelezen te worden in samenhang met de Algemene Voorwaarden en de App-voorwaarden van Izola Bank. In geval van tegenstrijdigheden tussen de Algemene Voorwaarden van Izola Bank en deze Voorwaarden, wegen de Voorwaarden zwaarder door. 

BEGRIPPEN

In deze Algemene Voorwaarden hebben, tenzij de context anders vereist, de hiernavolgende termen de betekenis die eronder aan wordt toegekend:

Rekening: de Izola Saver Rekening of de Izola Saver+ Rekening, al naar gelang het geval.

Rekeningopeningsformulier: het online aanvraagformulier dat door de Klant moet worden ingevuld om een Rekening bij de Bank te openen, is voor de Klant toegankelijk via de Website.

Bank, wij of ons: betekent Izola Bank p.l.c., een naamloze vennootschap met registratienummer C16343 en met maatschappelijke zetel te 53-58 East Street Valletta, Malta.

Werkdag: een dag waarop de Bank in Malta geopend is.

Klant-ID: betekent het 8-cijferige nummer dat uniek aan u is toegekend zodat u kan inloggen op uw Izola Saver-rekening. U krijgt uw Klant-ID zodra u het Rekeningopeningsformulier heeft verzonden. U behoudt dezelfde Klant-ID als u extra Izola Saver-rekeningen opent. Als er een gezamenlijke rekening wordt geopend, heeft elke houder van een Izola Saver-rekening zijn eigen unieke Klant-ID.

Begunstigde Instelling: een kredietinstelling met een vergunning om in Malta, België of Frankrijk te bankieren.

EUR of €: de wettelijke munteenheid van elke lidstaat van de Europese Gemeenschap die de euro (€) als wettelijke munteenheid hanteert of heeft aangenomen conform de wetgeving van de Europese Gemeenschap met betrekking tot de Economische en Monetaire Unie.

Initiële Storting: betekent een minimumbedrag van € 25.

Internetbankieren: betekent de beveiligde pagina's van onze Website waar u toegang heeft tot uw Rekening(en).

Izola Saver Mobile App: de beveiligde pagina's van onze mobiele applicatie waar u toegang heeft tot uw Rekening(en).

Izola Saver-rekening: een onlinespaarrekening met een variabele rentevoet die door de Bank op naam van de Klant wordt aangehouden in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden.

Izola Saver+ rekening: een onlinetermijnrekening met een vaste looptijd die de Bank op naam van de Klant aanhoudt in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden.

Helpcenter: de supportmedewerkers van de Bank die telefonisch, via chat of e-mail bereikbaar zijn. Ons Helpcenter is geopend op Werkdagen van maandag tot en met vrijdag (08:00 tot 17:00 uur).

Hoofdrekening: een bestaande bankrekening op uw naam bij een Begunstigde Instelling in Malta, België of Frankrijk, afhankelijk van uw woonplaats, die als uw 'Hoofdrekening' wordt aangeduid. U zal gevraagd worden om het International Bank Account Number (IBAN-nummer) van deze bankrekening in te voeren tijdens het openen van uw Rekening.

Beveiligingsinformatie: betekent de Klant-ID en de geheime vraag/antwoord waarnaar in artikel 5 wordt verwezen.

SEPA-domiciliëring: het mandaat dat de Bank machtigt om een domiciliëringsaanvraag te sturen naar uw Begunstigde Instelling waarbij de hoofdrekening wordt aangehouden en die de Bank machtigt om uw hoofdrekening te debiteren en geld over te maken naar uw Izola Saver-rekening.

Website: betekent www.izolabank.com of een andere website die van tijd tot tijd door de Bank aan de Klant kan worden gemeld.

 

INFORMATIE OVER UW IZOLA SAVER-REKENING

3.1 GESCHIKTHEID

 1. Om een Izola Saver-rekening te kunnen openen dient u een Hoofdrekening te hebben geopend bij een Begunstigde Instelling op uw naam in het geval van een individuele rekening of, in het geval van een gezamenlijke rekening, op naam van beide mederekeninghouders. Indien om welke reden dan ook de hoofdrekening afgesloten is, dient u ons daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen en ons een alternatieve hoofdrekening te verstrekken.
 2. De Izola Saver-rekening is beschikbaar als individuele of gezamenlijke rekening, mits de gezamenlijke rekeninghouders twee natuurlijke personen zijn. De Izola Saver-rekening is niet beschikbaar voor bedrijven en andere rechtspersonen, trusts of goede doelen.
 3. Personen die een Izola Saver-rekening wensen te openen dienen minimaal achttien jaar oud te zijn.
 4. Voor het openen van uw Izola Saver-rekening geldt een minimale openingsdeposito gelijk aan De Initiële Storting. U dient altijd een minimumsaldo gelijk aan de Initiële Storting op uw Izola Saver-rekening achter te laten. Er is geen maximumgrens aan het saldo dat u op uw Izola Saver rekening kunt houden.
 5. De Izola Saver-rekening wordt uitsluitend in euro's (EUR) uitgedrukt.
 6. Er is geen limiet aan het aantal Izola Saver-rekeningen dat u kunt openen zolang elke Izola Saver-rekening gekoppeld is aan een Hoofdrekening.

 

3.2 Interest

 1. De rentevoet op uw Izola Saver-rekening is variabel, zodat de Bank deze op elk moment naar eigen goeddunken kan wijzigen. De rentevoet van toepassing op uw Izola Saver-rekening is beschikbaar op de Website. Wij zullen u op de hoogte stellen van elke rentewijziging op de Izola Saver-rekening via e-mail en door het nieuwe rentetarief op de Website te plaatsen.
 2. De rente wordt berekend op een basis van 360 dagen op het dagelijks openstaande saldo van uw Izola Saver-rekening aan het einde van de dag en wordt jaarlijks gecrediteerd op 31 december of op de dag van sluitingsdag van de Rekening.
 3. De rente wordt bruto (zonder aftrek van belasting) of netto (met aftrek van belasting) betaald, afhankelijk van uw keuze in het Rekeningopeningsformulier. U moet inwoner zijn van Malta voor fiscale doeleinden om rente na aftrek van belasting te kunnen ontvangen.
 4. Als er geen bronbelasting wordt ingehouden op rentebetalingen, zal de Bank de Commissaris van de Belastingdienst op de hoogte brengen van het bedrag aan rente dat aan u is betaald in overeenstemming met de Wet op de Inkomstenbelasting (Titel 123 van de Wet op de Inkomstenbelasting van Malta) of de Europese Spaarrichtlijn (Richtlijn 2003/48/EG van de Raad van 3 juni 2003).
 5. De Bank biedt bankdiensten aan in drie landen: Malta, België en Frankrijk. Wij bepalen onze rentevoeten in functie van de marktomstandigheden in elk van deze landen. De rentevoet die van toepassing is op uw Izola Saver-rekening is afhankelijk van het land waar u woont.

3.3       Uittreksels

U ontvangt jaarlijks na afloop van elk jaar een papieren overzicht van uw Izola Saver-rekening, waarop alle transacties van of naar de Rekening van de voorbije 12 maanden worden vermeld. U bent verplicht deze verklaring zorgvuldig door te nemen en ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van eventuele onjuistheden. Wij zullen eventuele fouten die zich hebben voorgedaan onmiddellijk onderzoeken en verbeteren. Als u niet binnen 60 dagen na verzending van de verklaring contact met ons opneemt met enig bezwaar, gaan wij ervan uit dat u de inhoud van deze verklaring heeft aanvaard.

3.4       Vergoedingen en kosten

Er zijn geen vergoedingen of kosten voor het openen of onderhouden van een Izola Saver-rekening.

 

EEN IZOLA SAVER-REKENING OPENEN

 1. Om een Izola Saver-rekening te openen dient u het Rekeningopeningsformulier in te vullen en de Bank een kopie van de identiteitskaart van elke rekeninghouder en een recent bewijs van adres dat in de afgelopen zes maanden is uitgegeven, te verstrekken. Dit kan een energierekening zijn, zoals een water- & elektriciteitsrekening of een gasrekening of misschien een bankafschrift dat duidelijk uw vaste woonadres aangeeft en op uw naam staat.
 2. U moet ook een Initiële Storting doen vanaf uw Hoofdrekening.
 3. De opening van de Izola Saver-rekening wordt pas afgerond als alle controles op de Rekening door ons zijn voltooid en de eerste storting is ontvangen. Als wij deze controles niet met succes kunnen uitvoeren binnen 30 dagen na ontvangst van uw aanvraag om de Izola Saver-rekening te openen, kunnen wij uw aanvraag om een Izola Saver-rekening te openen afwijzen en uw Initiële Storting terugsturen naar de Hoofdrekening.
 4. Zodra alle controles voor het openen van een Rekening met succes zijn voltooid, zal het proces dat leidt tot de activering van uw Izola Saver-rekening worden gestart in overeenstemming met artikel 5 hieronder

 

ACTIVERING VAN UW IZOLA SAVER MOBILE APP EN DE TOOL VOOR INTERNETBANKIEREN

 • Zodra uw Izola Saver-rekening is geopend, ontvangt u uw Klant-ID. U ontvangt ook een activeringsmail op het e-mailadres dat u hebt opgegeven in het Rekeningopeningsformulier dat een link bevat naar de App Store en Google Play om de Izola Saver Mobile App te downloaden. De activeringsmail bevat ook uw activeringscode en een link naar het inlogscherm van onze tool voor Internetbankieren.
 • Om onze Izola Saver Mobile App te activeren moet u de Izola Saver Mobile App downloaden en installeren op uw mobiele telefoon. U moet dan toegang krijgen tot het inlogscherm en zowel de klant-ID invoeren die u tijdens het openen van uw account heeft gekregen, als de activeringscode die u in de activeringsmail is verstrekt. U wordt dan gevraagd een pincode naar keuze te selecteren en te bevestigen.
 • Om u aan te melden voor Internetbankieren dient u naar het inlogscherm op de website van de Bank te gaan en één van de volgende instructies te volgen:
 • Voer zowel uw klanten-ID als uw toegangscode in. De toegangscode is een eenmalig wachtwoord (OTP) dat wordt gegenereerd door de Izola Saver Mobile App. Om de toegangscode te genereren, moet u inloggen op uw Izola Saver Mobile App en naar het QR-icoontje gaan.

Of

 1.  
 • Ga naar de QR-codescanner van uw Izola Saver Mobile App en plaats deze voor de QR-code die door het systeem voor Internetbankieren wordt gegenereerd. 
 • Zodra u toegang heeft tot Internetbankieren of Izola Saver Mobile App erkent en gaat u ermee akkoord dat alle transacties die u invoert en bevestigt niet kunnen worden geannuleerd of herroepen.

 

BETALINGEN VAN EN NAAR UW IZOLA SAVER-REKENING

 

6.1 Inkomende betalingen

 1. De Bank accepteert alleen een storting op de Izola Saver-rekening door middel van een overschrijving vanaf de Hoofdrekening. Door de Bank ontvangen gelden voor het crediteren van een Izola Saver-rekening die niet afkomstig zijn van de gekoppelde Hoofdrekening worden onmiddellijk teruggestort op de oorspronkelijke rekening. Wij zullen u altijd op de hoogte stellen van afgewezen gelden. Er worden geen stortingen in contanten of cheques geaccepteerd.
 2. Binnenkomende gelden worden op de dag van ontvangst op de rekening gecrediteerd. Gelden ontvangen na 14 uur worden de volgende werkdag op de rekening bijgeschreven.
 3. Wij kunnen naar eigen goeddunken een ontvangen betaling voor het tegoed van uw Izola Saver-rekening weigeren, in dat geval zullen wij het geld terugsturen naar de oorspronkelijke hoofdrekening. Wij zullen u van al deze afwijzingen op de hoogte stellen.
 4. U kunt via Internetbankieren zelf geld overmaken naar uw Izola Saver-rekening door middel van een SEPA-domiciliëring. Tijdens de online aanvraagprocedure (of zelfs later, nadat u uw Izola Saver-rekening heeft geopend), kunt u een SEPA-domiciliëringsmandaat ondertekenen dat de Bank machtigt om een domiciliëringsaanvraag naar uw bank te sturen om uw Hoofdrekening te debiteren en geld over te maken naar uw Izola Saver-rekening.
 5. Zodra uw SEPA-domiciliëring is ingesteld, hoeft u alleen nog maar het bedrag in te voeren dat u van uw hoofdrekening wilt overmaken en de transactie te bevestigen. De Bank zal uw bank een verzoek tot domiciliëring sturen om deze gelden over te maken naar uw Izola Saver-rekening. Deze overschrijving is gratis.
 6. Als u gebruik maakt van deze methode om geld over te schrijven naar uw Izola Saver-rekening, dient u negen weken de tijd te nemen voordat u dit geld om welke reden dan ook van uw Izola Saver-rekening kunt overmaken. Dit is te wijten aan de SEPA (Single European Payment Area) domiciliëringsvoorwaarden.

 

6.2  Uitgaande betalingen

 1. U kunt alleen geld opnemen van uw Izola Saver-rekening door geld terug te storten naar de Hoofdrekening.
 2. U kunt alle beschikbare gelden op uw Rekening opnemen, met uitzondering van het minimumbedrag dat gelijk is aan de Initiële Storting.
 3. Wij hebben invloed op al uw betalingsinstructies via SEPA-overschrijving (SCT). Het duurt maximaal één werkdag alvorens uw Hoofdrekening gecrediteerd wordt.
 4. Als u na 14 uur op een werkdag of op een dag die geen werkdag is uw overschrijvingsinstructie doorvoert via Internetbankieren, dan wordt de overschrijving de volgende werkdag verwerkt.
 5. Wij kunnen naar eigen goeddunken een verzoek tot overschrijving weigeren. Wij zullen u van al deze weigeringen op de hoogte brengen.

 

INFORMATIE OVER UW IZOLA SAVER+ REKENING

7.1 Geschiktheid

 1. Een Izola Saver+ rekening is een termijndepositierekening die u online kunt openen via Internetbankieren of de Izola Saver Mobile App zodra u uw Izola Saver-rekening heeft geopend. U kunt Izola Saver+ rekeningen openen voor een periode van minimaal 1 tot 5, 7 en 10 jaar. U kunt ervoor kiezen om uw rente per kwartaal, halfjaarlijks of jaarlijks te laten uitbetalen.
 2. Voor het openen van een Izola Saver+ rekening is een minimumbedrag van EUR 500 vereist.
 3. Nadat u een Izola Saver+ rekening heeft geopend, kunt u een dergelijk termijndeposito niet meer beëindigen voor de overeengekomen vervaldatum. De hoofdsom is alleen beschikbaar op de vervaldag van het termijndeposito.

7.2 Interest

 1. De rente wordt berekend op een basis van 360 dagen en wordt gestort op de Izola Saver-rekening die u bij het openen van de Izola Saver+ rekening als bronrekening heeft gekozen.
 2. De rente op uw Izola Saver+ rekening staat vast voor de periode die u bij het openen van uw termijndeposito heeft gekozen. De Bank kan echter naar eigen goeddunken de rentevoeten voor Izola Saver+ rekeningen wijzigen. Wij zullen u op de hoogte brengen van alle wijzigingen in de rentetarieven voor termijndeposito's per e-mail of door deze wijzigingen op de Website te plaatsen. Wijziging in de tarieven hebben geen invloed op bestaande Izola Saver+ rekeningen, maar wel op nieuwe Izola Saver+ rekeningen die geopend kunnen worden nadat de rentewijziging aan u bekend is gemaakt, zoals hierboven vermeld.
 3. De Bank biedt bankdiensten aan in drie landen: Malta, België en Frankrijk. Wij stellen onze rentevoeten vast in functie van de marktomstandigheden in elk van deze landen. De rentevoet die van toepassing is op uw Izola Saver+ rekeningen is afhankelijk van het land waar u woont.
 4. De rente wordt bruto (zonder aftrek van belasting) of netto (met aftrek van belasting) betaald, afhankelijk van uw keuze in het Rekeningopeningsformulier bij het openen van de betreffende Izola Saver-rekening. U moet inwoner zijn van Malta voor fiscale doeleinden om rente na aftrek van belasting te kunnen ontvangen.
 5. Als er geen bronbelasting wordt ingehouden op rentebetalingen, zal de Bank de Commissaris van de Belastingdienst op de hoogte brengen van het bedrag aan rente dat aan u is betaald in overeenstemming met de Wet op de Inkomstenbelasting (Titel 123 van de Wet op de Inkomstenbelasting van Malta) of de Europese Spaarrichtlijn (Richtlijn 2003/48/EG van de Raad van 3 juni 2003).

 

7.3 Uittreksels

Wij verstrekken geen uittreksels over de opening van Izola Saver+ rekeningen. U kunt uw Izola Saver+ rekeningen bekijken vanuit het "Rekeningoverzicht"-scherm via Internetbankieren of de Izola Saver Mobile App. Alle boekingen met betrekking tot uw Izola Saver+ rekening kunnen worden bekeken via Internetbankieren of het "Transactiegeschiedenis"-scherm in de Izola Saver Mobile App, of op het jaaroverzicht van de Izola Saver-rekening die u bij het openen van de Izola Saver+ rekening als bronrekening heeft geselecteerd.

 

7.4 Vergoedingen en kosten

Er zijn geen vergoedingen of kosten voor het openen of onderhouden van een Izola Saver+ rekening.

 

EEN IZOLA SAVER+ REKENING OPENEN

 1. U moet inloggen via Internetbankieren en op de tab "Termijndeposito's aanmaken" klikken om de pagina "Termijndeposito's aanmaken" te openen. U dient de Izola Saver-rekening te selecteren waarvan de gelden worden overgemaakt om het termijndeposito aan te maken, het bedrag van uw storting in te voeren, de looptijd te selecteren en (indien van toepassing) te selecteren wanneer u uw rente wilt ontvangen (driemaandelijks, zesmaandelijks of op jaarbasis). U kunt ook inloggen op de Izola Saver Mobile App, naar "Termijndeposito's aanmaken" gaan, de Izola Saver-rekening selecteren waarvan het geld wordt overgemaakt om het termijndeposito aan te maken, het bedrag van uw deposito invoeren, de looptijd selecteren en (indien van toepassing) selecteren wanneer u uw rente wilt ontvangen (driemaandelijks, halfjaarlijks of op jaarbasis).
 2. Zodra u de transactie heeft bevestigd, wordt de Izola Saver+ rekening onmiddellijk geopend. U kunt de gegevens van de Izola Saver+ rekening bekijken in de rubriek "Rekeningoverzicht" via Internetbankieren of de Izola Saver Mobile App. De eerste storting van EUR 25 op de Izola Saver-rekening wordt geblokkeerd en kan niet worden gebruikt. Dit bedrag zal alleen worden terugbetaald indien de rekening wordt afgesloten.

 

BETALINGEN VAN EN NAAR UW IZOLA SAVER+ REKENING

 1. Zoals vermeld in clausule 7.1, is een minimumbedrag van EUR 500 vereist om een Izola Saver+ rekening te openen. Na de opening van de Izola Saver+ rekening kunnen geen betalingen meer worden verricht op de betreffende Izola Saver+ rekening. Op de vervaldag van de termijndeposito's of op het moment dat de rentebetalingen verschuldigd zijn, worden alle bedragen rechtstreeks gestort op de Izola Saver-rekening die u bij de opening van de Izola Saver+ rekening heeft gekozen.
 2. U wordt niet op de hoogte gesteld wanneer uw termijndeposito is vervallen. De aflossingsvrije hoofdsom en de bijbehorende rente worden automatisch gecrediteerd op de Izola Saver-rekening die u oorspronkelijk hebt geselecteerd om de Saver+ rekening te openen.
 3. Er kunnen geen betalingen vanaf deze Rekening worden gedaan.

 

GEZAMENLIJKE REKENINGEN

 1. Twee klanten die een aanvraag indienen om dezelfde Rekening te openen, worden als mederekeninghouder beschouwd.

 2. Klanten die mederekeninghouder zijn, erkennen en stemmen ermee in dat zij hoofdelijk aansprakelijk zijn voor eventuele verplichtingen die op de Rekening(en) rusten.
 3. Elke mederekeninghouder van de Rekening heeft zijn eigen Klant-ID en kan inloggen via Internetbankieren of de Izola Saver Mobile App. Elke mederekeninghouder kan ons geldige instructies sturen. Met andere woorden, de Bank accepteert instructies via Internetbankieren of de Izola Saver Mobile App van één van beide mederekeninghouders om geld over te maken, een termijnrekening te openen of een Rekening(en) af te sluiten zonder enige verwijzing naar de andere mederekeninghouder.
 4. Evenzo kan de Bank alle informatie over uw gezamenlijke Izola Saver-rekening of Izola Saver+ rekening aan één van beide mederekeninghouders verstrekken. Bovendien stemmen de mederekeninghouders ermee in en machtigen zij de Bank om te handelen op basis van de informatie die door één van de mederekeninghouders is verstrekt.
 5. Per post verstuurde correspondentie wordt verzonden naar het postadres van de Eerste Rekeninghouder vermeld in het Rekeningopeningsformulier en wordt beschouwd als een geldige en definitieve kennisgeving aan beide mederekeninghouders.
 6. Indien de Bank schriftelijk in kennis wordt gesteld van het overlijden van een van de mederekeninghouders, neemt de Bank de instructies met betrekking tot de Rekening(en) gezamenlijk in ontvangst van de erfgenamen/legatarissen van de overledene en de overlevende Rekeninghouder. Alle betalingen van de Rekening(en) die vóór ontvangst van de schriftelijke kennisgeving van overlijden worden gedaan, zijn geldig en bindend voor de erfgenamen/legatarissen en de nagelaten Rekeninghouder.

 

UW ENGAGEMENT NAAR ONS

U zult ons onmiddellijk op de hoogte brengen over eventuele wijzigingen in uw persoonlijke gegevens die u in het Rekeningopeningsformulier hebt opgegeven door contact op te nemen met ons Help Centre.

Het is uw verantwoordelijkheid om uw Beveiligingsinformatie en pincode veilig te bewaren.

U mag uw Beveiligingsinformatie aan niemand bekendmaken, behalve wanneer u contact opneemt met ons Help Centre.

U mag uw pincode aan niemand geven. U zult nooit om uw pincode worden gevraagd wanneer u contact opneemt met ons Help Centre.

U moet uw klant-ID en pincode te allen tijde gescheiden houden.

U dient het Help Centre onmiddellijk op de hoogte te stellen van elke onrechtmatige toegang tot Internetbankieren, de Izola Saver Mobile App of elke onrechtmatige transactie of instructie die u kent of vermoedt.

Als u een politiek prominent persoon bent of verwant of nauw verbonden bent met een politiek prominent persoon, moet u dit op het Rekeningopeningsformulier aangeven. Vanaf de opening van uw Izola Saver-rekening verbindt u zich er ook toe ons te informeren als u een politiek prominent persoon wordt of als iemand die verwant of nauw met u verbonden is een politiek prominent persoon wordt.

U dient Izola Bank altijd te voorzien van een nieuw identiteitsbewijs/paspoort en een nieuw bewijs van adres, mocht dit veranderen.

 

VEILIGHEID

Wij zullen onze uiterste best doen om ongeautoriseerde toegang tot uw Izola Saver-rekening te voorkomen. Wij behouden ons het recht voor om onmiddellijk alle toegang tot uw Izola Saver-rekening te blokkeren als wij redenen hebben om aan te nemen dat er een poging tot ongeoorloofde toegang heeft plaatsgevonden of dat er een reële dreiging van ongeoorloofde toegang bestaat.

U dient de pagina Veiligheid te lezen voordat u toegang krijgt tot Internetbankieren. U erkent dat Internetbankieren toegankelijk is via Internet, een openbaar systeem waarover wij geen controle hebben. Het is uw plicht om ervoor te zorgen dat elke computer, tablet of ander apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot Internetbankieren vrij is van en voldoende beschermd is tegen computervirussen.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor verlies of schade aan uw software, computer, computernetwerken, gegevens of andere apparatuur die wordt veroorzaakt door het gebruik van Internetbankieren of de Izola Saver Mobile App, tenzij dit verlies of deze schade rechtstreeks en uitsluitend wordt veroorzaakt door grove nalatigheid van de Bank.

Procedure als u uw Klant-ID of Persoonlijke Pincode vergeet

U kunt contact opnemen met ons Help Centre. De medewerkers van de Bank zullen u enkele vragen stellen om uw identiteit te verifiëren. Als de antwoorden juist zijn, zullen de medewerkers van de Bank u uw Klant-ID verstrekken en ontvangt u een e-mail met een nieuwe activeringscode.

 

VERSTORING VAN DE DIENSTVERLENING

We moeten de toegang tot Internetbankieren van tijd tot tijd opschorten om routine- of noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden uit te voeren. Wij zullen er altijd naar streven u van tevoren in kennis te stellen van een onderbreking van de dienstverlening door middel van een Kennisgeving op de Website of door u een e-mail te sturen.

 

COMMUNICATIE

Wij stemmen ermee in om te communiceren via telefoon, e-mail, chat of per post. Ons postadres is Izola Bank p.l.c., 58 East Street, Valletta VLT1251, Malta. Wij zullen contact met u opnemen via het meest recente telefoon-, e-mail- of postadres dat u hebt opgegeven. U verbindt zich ertoe ons onmiddellijk op de hoogte te brengen van elke wijziging van deze gegevens door contact op te nemen met ons Help Centre.

 

AANSPRAKELIJKHEID

Voor zover de wet dat toestaat, en behalve voor zover verlies of schade rechtstreeks het gevolg is van grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag van de Bank, is de Bank niet aansprakelijk jegens u voor verlies of schade die u zou kunnen lijden als gevolg van het gebruik van de producten of de diensten van de Bank. In het bijzonder, maar zonder afbreuk te doen aan het algemene karakter van het voorgaande, is de Bank niet aansprakelijk voor de vertraging in de uitvoering of de niet-uitvoering van de verplichtingen hieronder indien de vertraging of het verzuim het gevolg is van gebeurtenissen of omstandigheden die buiten de redelijke controle van de Bank liggen.

De Bank is niet aansprakelijk voor schade die u lijdt en die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg is van overmacht of van maatregelen van lokale of buitenlandse juridische of regelgevende instanties.

De Bank is niet aansprakelijk voor schade die u lijdt en die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg is van overmacht of van maatregelen van lokale of buitenlandse juridische of regelgevende instanties.

 

SCHADEVERGOEDING

U zult de Bank vergoeden en vrijwaren voor alle schade die een persoon heeft geleden als gevolg van uw schending van één van deze Algemene Voorwaarden.

 

VERTROUWELIJKHEID EN GEGEVENSBESCHERMING

De Bank zal aan een derde geen vertrouwelijke informatie over u, uw vermogen of de inkomsten en winsten uit de tegoeden op de rekeningen meedelen, tenzij u haar daartoe uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven of dit wettelijk verplicht is.

De Bank is niet verantwoordelijk voor het telefonisch bekendmaken van vertrouwelijke informatie over u of uw Izola Saver of Izola Saver+ rekening(en) aan een onbevoegde persoon mocht deze persoon in staat zijn ons de informatie te verstrekken die wij u normaal gesproken vragen om uw identiteit te achterhalen, zoals het geheime antwoord op een vraag en andere persoonlijke informatie.

Tijdens de levering van de diensten die in deze Algemene Voorwaarden worden gespecificeerd, kan de Bank uw persoonlijke gegevens verwerken in overeenstemming met de vereisten van de Data Protection Act (Titel 440 van de Maltese Wetgeving). U kunt dergelijke gegevens op enigerlei wijze en voornamelijk door het invullen van het Rekeningopeningsformulier of andere formulieren aan de Bank hebben verstrekt. Elke verwerking van uw persoonlijke gegevens zal worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

a. Om de rekening(en) te beheren;
b. Om het saldo van uw Rekening(en) te verstrekken;
c. Om u relevante correspondentie te verstrekken en de benodigde producten en diensten te leveren;
d. Voor interne beoordeling en analyse (met inbegrip van krediet- en/of gedragsbeoordeling, markt- en productanalyse) en voor de ontwikkeling en verbetering van de producten en diensten van de Bank;
e. Voor het opsporen en voorkomen van fraude en andere criminele activiteiten die de Bank verplicht is te melden bij de bevoegde opsporings- en vervolgingsautoriteiten of andere instanties;
f. Voor direct marketing, zoals het u per post, telefoon of e-mail informeren over andere producten en diensten van de Bank, en voor onderzoeksdoeleinden, met uw toestemming.

Zoals toegestaan of vereist door de wet, kan de Bank uw informatie bekendmaken aan overheidsinstanties en -agentschappen of regelgevers. Persoonsgegevens met betrekking tot transacties die via SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) worden uitgevoerd, kunnen verplicht worden doorgegeven aan de Amerikaanse autoriteiten om te voldoen aan de wettelijke vereisten die in de Verenigde Staten van toepassing zijn voor het voorkomen van criminaliteit.

Uw persoonsgegevens kunnen voor de bovengenoemde doeleinden worden verstrekt aan of uitgewisseld met alle medewerkers van de Bank, haar partners en agenten, op voorwaarde dat de regels inzake gegevensbescherming uitgaande van Bank worden nageleefd.

U hebt het recht de Bank te vragen u in kennis te stellen van uw persoonsgegevens die hij bewaart en verwerkt. U mag ook verzoeken deze te corrigeren. Bovendien kan u, na de opening van een Rekening en in de loop van de relatie tussen de Bank en de Klant, de Bank per gewone brief verzoeken om af te zien van het gebruik van uw gegevens met het oog op direct marketing.

Hoewel de Bank u op gezette tijden kan verzoeken uw gegevens te herbevestigen, moet u de Bank onmiddellijk op de hoogte brengen van een wijziging van deze gegevens.

 

KLACHTEN

Klachten kunnen ons per gewone brief of per e-mail worden toegezonden via ons Help Centre. Wij zullen proberen uw klacht zo spoedig mogelijk op te lossen en zullen onze uiterste best doen om alle klachten binnen een termijn van maximaal twee werkdagen te beantwoorden. In ieder geval zal de Bank, indien een klacht de bekendmaking van de rekeninggegevens vereist, om veiligheidsredenen, antwoorden via de normale post. Bij het indienen van een klacht dient u zoveel mogelijk gegevens aan de Bank te verstrekken.

Indien u niet tevreden bent met ons antwoord, kunt u de zaak schriftelijk doorverwijzen naar de Arbiter for Financial Services:

Office of the Arbiter for Financial Services,
First Floor, St Calcedonius Square,
Floriana, FRN5130,
Malta

Of door de website van de Arbiter for Financial Services te raadplegen.

 

WITWASPRAKTIJKEN

U verklaart dat de activa die op de rekening zijn geplaatst of zullen worden geplaatst, het product zijn of zullen zijn van legitieme activiteiten en dat de rekening niet zal worden gebruikt voor het witwassen van geld.

De Bank aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de overdracht van informatie van welke aard dan ook aan de FIAU (Financial Intelligence Analysis Unit) Malta op eigen initiatief of op verzoek.

 

DEPOSITOCOMPENSATIESTELSEL

Alle Izola Saver en Izola Saver+ rekeningen komen in aanmerking voor dekking door het Depositocompensatiestelsel.

De Bank neemt deel aan het Depositocompensatiestelsel zoals vastgesteld in het wettelijk besluit 369 van 2003, zoals later gewijzigd. Onder de door het stelsel opgelegde voorwaarden zijn saldi op rekeningen in euro of in een andere valuta van een EER-lidstaat die bij de Bank worden aangehouden, gegarandeerd tot een maximum van EUR 100.000 of de tegenwaarde daarvan in een andere EER-valuta per persoon. Meer informatie is te vinden op www.compensationschemes.org.mt.

 

DIVERSEN

De informatie in de Algemene Voorwaarden is algemeen van aard en houdt geen rekening met uw financiële situatie of investeringsbehoeften. Niets in deze Algemene Voorwaarden of enige andere documentatie die door de Bank aan u wordt verstrekt, mag worden opgevat als een verzoek, aanbod of aanbeveling om een belegging, product of dienst te verwerven of te vervreemden of om beleggingsadvies of -dienst te verlenen. Niets in bovengenoemde documentatie vormt beleggings-, juridisch, fiscaal of ander advies en mag niet worden gebruikt bij het nemen van een beleggings- of andere beslissing. U dient relevant en specifiek professioneel advies in te winnen voordat u een beleggingsbeslissing neemt.

U machtigt de Bank onherroepelijk om onjuistheden in uw rekening te verbeteren of om onjuistheden in uw rekening terug te draaien, van rechtswege en zonder voorafgaande kennisgeving of toestemming.

 

BEËINDIGING

Wij gaan ervan uit dat de tussen ons tot stand gekomen relatie blijft bestaan totdat u ons ervan op de hoogte stelt dat u een dergelijke relatie wilt beëindigen of, in het geval van individuele klanten, dat u bent overleden. In het laatste geval zal de Bank instructies met betrekking tot de rekening(en) van de erfgenamen/legatarissen van uw nalatenschap in ontvangst nemen. Wij zullen op uw kosten de juiste rechten en bevoegdheden van deze persoon of personen moeten vaststellen en zullen niet verplicht zijn te handelen voordat wij tevreden zijn met deze rechten en bevoegdheden. Alle betalingen van de rekening(en) vóór ontvangst van de schriftelijke kennisgeving van overlijden zijn geldig en bindend voor de erfgenamen/juristen.

Wij behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, de levering van een Rekening(en) te allen tijde te beëindigen door u een schriftelijke kennisgeving te sturen met vermelding van de datum waarop een dergelijke beëindiging zal plaatsvinden. Wij zullen u voorzien van een redelijke kennisgeving van onze intentie om uw Rekening(en) af te sluiten en in alle gevallen zal u een dergelijke kennisgeving binnen de zestig dagen ontvangen.

Tenzij vereist door een wettelijke of statutaire vereiste, zullen wij een bestaande Izola Saver+ rekening niet sluiten voor de vervaldatum van de betreffende Rekening.

 

OVERDRAAGBAARHEID

Een bij de Bank geopende rekening is niet overdraagbaar, tenzij deze bij uw overlijden causa mortis wordt overgedragen, of tenzij wij daarvoor vooraf onze schriftelijke toestemming hebben gegeven. Wij kunnen uw Rekening ook overdragen wanneer wij daartoe verplicht zijn op grond van enig toepasselijk recht, of wanneer wij daartoe worden bevolen door een bevoegde rechtbank, rechtbank of bestuursorgaan, met dien verstande dat wij in elk van deze gevallen, naar ons eigen goeddunken, uw Rekeningen kunnen beëindigen in overeenstemming met artikel 22.

 

WIJZIGING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze voorwaarden kunnen te allen tijde door de Bank worden gewijzigd.

De Bank zal u door middel van een e-mail of gewone brief per post op de hoogte brengen van elke wijziging van de Algemene Voorwaarden.

Behoudens andersluidende wettelijke of statutaire bepalingen, treden de gewijzigde Algemene Voorwaarden in werking zestig dagen na de datum van de kennisgeving.

Elk van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden is scheidbaar van de andere, en indien op enig moment een of meer van deze bepalingen onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar zijn of worden, zal de geldigheid, wettigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden op geen enkele wijze worden aangetast of aangetast.

 

INFORMATIE OVER IZOLA BANK

Izola Bank p.l.c. is een kredietinstelling die is opgericht als naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Maltees recht en geregistreerd bij de Maltese registratiehouder van bedrijven met ondernemingsnummer C16343 en met het geregistreerde adres op 53-58 East Street Valletta.

De hoofdactiviteit van de bank is het verlenen van bankdiensten en Izola Bank p.l.c. heeft een vergunning als kredietinstelling van de Malta Financial Services Authority, Notabile Road, Attard, BKR4000, Malta, website: www.mfsa.com.mt.

Het hoofdkantoor van de bank is 53-58 East Street Valletta, East Street Valletta, contactgegevens: +356 21241258 en dit is ook het contactadres voor uw rekeningovereenkomst met de Bank.

 

HERROEPINGSRECHT

U kunt uw overeenkomst binnen 14 dagen na de datum waarop de Rekening is geopend, opzeggen door de Bank schriftelijk in kennis te stellen van uw wens om de rekening te sluiten en de overeenkomst op te zeggen. Om uitvoering te geven aan uw recht tot opzegging dient u een brief te schrijven of aan de Bank te bezorgen. Als u geen gebruik maakt van dit opzeggingsrecht, gaat de Bank ervan uit dat u ermee akkoord gaat dat u gebonden blijft aan de Algemene Voorwaarden van de overeenkomst. Dit herroepingsrecht is alleen van toepassing als alle aspecten van de aanvraagprocedure voor de Rekening buiten de bedrijfsgebouwen van de Bank hebben plaatsgevonden.

 

VOORSCHRIFTEN VOOR VERKOOP OP AFSTAND

Bepaalde informatie in de Algemene Voorwaarden is alleen relevant voor u als u op afstand met ons handelt of heeft gehandeld, bijvoorbeeld via het internet, per e-mail, telefoon, post en andere middelen anders dan face-to-face. Deze informatie wordt u verstrekt in overeenstemming met de verplichtingen van de Bank op grond van de Regels voor verkoop op afstand (Retail Financial Services) van 2005 uitgegeven door wettelijk besluit 36 van 2005, zoals gewijzigd door wettelijk besluit 116 van 2006. Deze regels zijn alleen van toepassing op consumenten, d.w.z. klanten met een persoonlijke, en niet zakelijke, rekening van persoonlijke aard.

 

TOEPASSELIJK RECHT

Deze Algemene Voorwaarden en, tenzij anders overeengekomen, alle rechten en verplichtingen van de Bank en uw rechten en plichten zijn onderworpen aan het Maltese recht. De Maltese rechtbanken hebben exclusieve jurisdictie over alle claims of geschillen die ontstaan in het geval van een rechtszaak.

Algemene voorwaarden – Malta Termijndeposito's

ALGEMENE BEPALINGEN

 

INLEIDING

Deze voorwaarden, die kunnen worden gewijzigd zoals bepaald in artikel 16, regelen de relatie tussen Izola Bank p.l.c., met maatschappelijke zetel te 53-58 East Street Valletta Malta, registratienummer C16343 (hierna de ‘Bank’ genoemd), en haar klanten (hierna de ‘Klanten’ genoemd), behoudens andersluidende bepalingen die voortvloeien uit overeenkomsten of specifieke voorwaarden die zwaarder wegen dan de huidige tekst.

Door de producten en diensten van de Bank aan te vragen en te gebruiken, aanvaardt de Klant de bepalingen van de Algemene Voorwaarden, ook al kunnen deze occasioneel worden gewijzigd.

Deze voorwaarden zijn geldig voor alle Klanten.

De producten en diensten van de Bank kunnen onderworpen zijn aan afzonderlijke specifieke voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik ervan.

 

BEGRIPPEN

In deze Algemene Voorwaarden hebben, tenzij de context anders vereist, de hiernavolgende termen de betekenis die eronder aan wordt toegekend:

‘Rekening’: de termijndepositorekening van de Bank op naam van de Klant.

‘Rekeningaanvraagformulier’: het aanvraagformulier voor een termijndeposito bij de Bank, waarbij de Klant een aanvraag kan indienen om een Rekening bij de Bank te openen.

‘Adres’: het adres van de klant, d.w.z. (a) de woonplaats/de maatschappelijke zetel van de Klant zoals vermeld op het Rekeningaanvraagformulier, (b) elk ander adres dat door de Klant op het Rekeningaanvraagformulier als correspondentieadres is opgegeven, of (c) in geval van adreswijziging, elk adres dat door de Klant aan de Bank is opgegeven.

‘Bevestiging’: een schriftelijke verklaring die door de Bank aan de Klant wordt meegedeeld bij de opening van de Rekening en waarin de details van de termijndeposito's worden bevestigd.

‘Klant’: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die bij de Bank een Rekeningaanvraagformulier heeft ingediend, dat door de Bank is aanvaard en waarvoor de Bank een rekening heeft geopend.

‘Dag’: verwijst naar elke dag waarop de Bank in Malta open is.

‘Instructies’: betekent alle betalingen, instructies, opdrachten, toepassingen, overige belangenverklaringen en boodschappen die door de Klant worden voorgelegd aan de Bank.

‘Kennisgeving’: alle correspondentie die door de Bank aan de Klant wordt verzonden, of omgekeerd, zoals bepaald in artikel 4 en Kennis Geven’ en ‘Kennis Gegeven’ worden dienovereenkomstig geïnterpreteerd.

‘Verrichtingen’: elke verrichting van welke aard ook tussen de Bank en de Klant met betrekking tot de producten en/of diensten van de Bank.

 

OPENING REKENING

Om een rekening bij de Bank te openen, moet de klant: (a) het Rekeningaanvraagformulier naar behoren invullen zodat het een juist en volledig antwoord bevat op alle vragen van de Bank, (b) alle door de Bank gevraagde documenten bij dit formulier voegen, (c) ten minste achttien (18) jaar oud zijn indien het een natuurlijke persoon betreft. De Klant is verplicht om de Bank in kennis te stellen van belangrijke wijzigingen (zoals adreswijzigingen) in de informatie die hij in het Rekeningaanvraagformulier aan de Bank heeft verstrekt. Deze wijzigingen worden binnen de zeven dagen na ontvangst van de Kennisgeving door de Bank doorgevoerd. De Bank gaat ervan uit dat de meegedeelde informatie te allen tijde juist en up-to-date is. Bovendien zal de klant de Bank, bij het aangaan van een relatie met de Bank of daarna, in kennis stellen van alle andere informatie die de Bank nodig kan hebben, bijvoorbeeld om de Bank in staat te stellen haar verplichtingen tot identificatie van de klant na te komen.

De overeenkomst met de Bank is rond en de Rekening wordt geopend vanaf het moment dat de Bank het Rekeningaanvraagformulier aanvaardt. De aanvaarding zal pas plaatsvinden wanneer (i) de Bevestiging door de Bank aan de Klant is meegedeeld en (ii) de identiteitsdocumenten van de Klant door de Bank voor eensluidend zijn verklaard. De Bank mag, zonder dat zij haar beslissing hoeft te rechtvaardigen, weigeren een rekening te openen voor de Klant.

De Bank aanvaardt geen fysieke betalingen in contanten op een bij de Bank geopende rekening. 

 

KENNISGEVING/COMMUNICATIE TUSSEN DE BANK EN DE KLANT

De Bank en haar Klanten wisselen elke Kennisgeving uit via de verschillende communicatiemiddelen vermeld in het onderstaande artikel 4 (ii) voor de Kennisgevingen door de Bank en het onderstaande artikel 4 (iii) voor de Kennisgevingen door de Klanten.

De Bank communiceert met de Klant door middel van één van de volgende middelen: (a) per gewone brief, (b) per elektronische post (e-mail), (c) per telefax.

De Klant communiceert met de Bank door middel van één van de volgende middelen: (a) per gewone brief, (b) per elektronische post (e-mail), (c) per fax, onder voorbehoud van de toestemming van de Klant op het Rekeningaanvraagformulier.

 

BETALINGEN, RENTE, ROERENDE VOORHEFFING EN REKENINGGEGEVENS

Een Rekening is niet overdraagbaar en is onderworpen aan een minimumsaldo van EUR 10.000.

De op de Rekening toepasselijke rentevoet wordt vastgesteld voor de duur van de Rekening.

Voor Rekeningen met een looptijd van twaalf (12) maanden of minder wordt op de vervaldag rente betaald. Rekeningen met een looptijd tussen twaalf (12) en zestig (60) maanden, zal jaarlijks of zoals anders overeengekomen rente worden betaald.

De rente wordt berekend op een basis van 360 dagen.

De Bank kan naar eigen goeddunken op verzoek van de Klant een gehele of gedeeltelijke onderbreking van de Rekening aanvaarden. In dat geval aanvaardt de Klant dat de eventueel opgebouwde rente op de Rekening verbeurd kan zijn.

In deze Algemene Voorwaarden wordt de term ‘valutadatum’ beschouwd als de datum waarop de gecrediteerde of gedebiteerde bedragen op een Rekening beginnen of ophouden rente te dragen. De aanvangsdatum van de Rekening is de datum dat het geld ontvangen en vereffend is op een Rekening op naam van de Bank.

De Bank kan de definitieve roerende voorheffing op de rentebetalingen in mindering brengen, indien de Klant dit verzocht op het Rekeningaanvraagformulier.

 

GEZAMELIJKE REKENINGEN

Twee of meer Klanten die een aanvraag indienen om dezelfde rekening te openen, worden als Mederekeninghouder beschouwd. De Bank zal zich houden aan de ondertekeningsinstructies die door de Klanten op het Rekeningaanvraagformulier zijn gegeven om Instructies met betrekking tot de Rekening uit te voeren.

Klanten die houders van een Gezamenlijke Rekening zijn, erkennen en komen overeen dat zij hoofdelijk aansprakelijk zijn voor alle verplichtingen die op de Rekening zijn aangegaan. Als een van de Klanten die houder zijn van een Gezamenlijke Rekening dit mandaat annuleert, kan de Bank de Rekening nog debiteren met eventuele opnames of andere transacties die door de Bank zijn gedaan vóór Kennisgeving van de annulering of die al door de Bank zijn bevestigd.

Indien de Bank schriftelijk wordt geïnformeerd dat een van de houders van de Gemeenschappelijke Rekening is overleden, aanvaardt de Bank gezamenlijke instructies met betrekking tot de Rekening komende van de erfgenamen/legatarissen van de overledene en de overlevende rekeninghouder(s).

In het geval de Bank schriftelijk op de hoogte wordt gebracht dat een van de houders van de Gemeenschappelijke Rekening in vereffening, onder bewind of een andere soortgelijke toestand is gesteld of failliet is verklaard, waarbij een vereffenaar, curator, bewindvoerder, beheerder of andere soortgelijke functionaris is benoemd en bij wie wettelijke bevoegdheid en vertegenwoordiging berusten, aanvaardt de Bank de gezamenlijke instructies met betrekking tot een dergelijke Gezamenlijke Rekening van die functionaris en de andere Klanten die Mederekeninghouders zijn.

 

AANSPRAKELIJKHEID

Voor zover de wet dat toelaat, en behalve voor zover de schade rechtstreeks het gevolg is van grove nalatigheid of een opzettelijke fout van de Bank, is de Bank niet aansprakelijk jegens de Klant voor de schade die de Klant zou kunnen lijden als gevolg van het gebruik van de producten of diensten van de Bank. In het bijzonder, maar zonder afbreuk te doen aan het algemene karakter van het voorgaande, is de Bank niet aansprakelijk voor de vertraging in de uitvoering of de niet-uitvoering van de verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst indien de vertraging of de niet-uitvoering het gevolg is van gebeurtenissen of omstandigheden buiten de redelijke controle van de Bank.

De Bank is niet aansprakelijk voor de schade die de Klant lijdt en die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg is van overmacht of van maatregelen van lokale of buitenlandse juridische of regelgevende instanties.

De Bank is niet aansprakelijk voor rechtstreekse of onrechtstreekse derving van winst, goodwill, zaken of verwachte besparingen, noch voor onrechtstreekse of gevolgschade.

 

SCHADEVERGOEDING

De Klant zal de Bank vergoeden en vrijwaren voor alle schade die een persoon lijdt als gevolg van een schending door de Klant van één van deze voorwaarden.

 

CONFIDENTIALITEIT EN GEGEVENSBESCHERMING

De Bank deelt aan een derde geen vertrouwelijke informatie mee over haar Klanten, hun tegoeden of de inkomsten en winsten die voortvloeien uit de tegoeden op de Rekeningen, tenzij de Klanten hun uitdrukkelijk toestemming hebben gegeven om dit te doen.

Tijdens de levering van de diensten die in deze Algemene Voorwaarden worden gespecificeerd, mag de Bank persoonsgegevens van de klant verwerken overeenkomstig de vereisten van de Data Protection Act (Hoofdstuk 440 van de Maltese Wetgeving). De klant kan dergelijke gegevens op welke wijze dan ook aan de Bank verstrekt hebben, voornamelijk door het invullen van het Rekeningaanvraagformulier of andere formulieren. Elke verwerking van de persoonsgegevens van de Klant voor de levering van de dienst dient uitsluitend voor de volgende doeleinden:

(a) Om de Rekening(en) te beheren;

(b) Het verstrekken van de Klantbevestiging en het leveren van de benodigde producten en diensten;

(c) Voor interne beoordeling en analyse (met inbegrip van krediet- en/of gedragsbeoordeling, markt- en productanalyse) en voor de ontwikkeling en verbetering van de producten en diensten van de Bank;

(d) Voor het opsporen en voorkomen van fraude en andere criminele activiteiten die de Bank verplicht is te melden bij de bevoegde opsporings- en vervolgingsautoriteiten of andere instanties;

(e) Voor direct marketing, zoals het informeren van de Klant, per post, telefoon, e-mail of fax, over andere producten en diensten die door de Bank worden geleverd, en voor onderzoeksdoeleinden, met instemming van de Klant.

De Bank mag de informatie van de Klant, zoals wettelijk toegestaan of vereist, bekendmaken aan overheidsinstanties en -agentschappen of regelgevers. Persoonsgegevens met betrekking tot transacties die via SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) worden uitgevoerd, kunnen verplicht worden bekendgemaakt aan de Amerikaanse autoriteiten om te voldoen aan de wettelijke vereisten die in de Verenigde Staten van toepassing zijn voor het voorkomen van criminaliteit.

Uw persoonsgegevens kunnen voor de bovengenoemde doeleinden worden verstrekt aan of uitgewisseld met alle medewerkers van de Bank, haar partners en agenten, op voorwaarde dat de regels inzake gegevensbescherming uitgaande van Bank worden nageleefd.

De Klant heeft het recht de Bank te vragen hem in kennis te stellen van zijn persoonsgegevens die hij bewaart en verwerkt. Hij mag ook verzoeken deze te corrigeren. Bovendien kan de Klant, na de opening van een Rekening en in de loop van de relatie tussen de Bank en de Klant, de Bank per gewone brief verzoeken om af te zien van het gebruik van zijn gegevens met het oog op direct marketing.

Hoewel de Bank de Klant op gezette tijden kan verzoeken zijn gegevens te herbevestigen, moet de Klant de Bank onmiddellijk op de hoogte brengen van een wijziging van deze gegevens.

 

VRAGEN, KLACHTEN EN OPMERKINGEN

Elke klacht of opmerking van welke aard dan ook met betrekking tot: (i) een vergissing begaan tijdens een Verrichting, (ii) de inhoud of de vorm van een Kennisgeving door de Bank, moet door de Klant aan de Bank worden gemeld binnen negentig dagen na de dag waarop de Klant kennis heeft gekregen van het probleem of er, met een redelijke mate van zorgvuldigheid, kennis van had moeten nemen. Indien de Klant dit niet binnen deze termijn doet, verliest hij zijn recht om te klagen of te betwisten.

Vragen of klachten kunnen door de Klant aan de Bank worden meegedeeld via een gewone brief, een elektronisch bericht (e-mail) of een faxbericht. De Bank stelt alles in het werk om op alle vragen en klachten binnen een termijn van maximaal twee dagen te beantwoorden. In elk geval zal de Bank, indien een vraag of klacht van de Klant de bekendmaking van de rekeninggegevens vereist, om veiligheidsredenen, antwoorden via de gewone post. Bij het indienen van een klacht dient de Klant aan de Bank zo veel mogelijk gegevens te verstrekken, zoals datum en tijdstip van bepaalde gebeurtenissen, enz.

In het geval dat de Klant zich benadeeld voelt door een beslissing van de Bank, kan hij binnen 30 dagen na de datum van de beslissing van de Bank beroep aantekenen bij de bevoegde autoriteiten van de Malta Financial Services Authority. Klanten worden erop gewezen dat zij een beroep kunnen doen op het kantoor van de Arbiter for Financial Services op het nummer 80072366 of 21249245 indien zij zich door een dergelijke beslissing benadeeld voelen.

 

WITWASPRAKTIJKEN

De Klant verklaart dat de op de Rekening geplaatste of te plaatsen tegoeden het product zijn of zullen zijn van legitieme activiteiten en dat de Rekening niet zal worden gebruikt voor het witwassen van geld.

De Bank aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de overdracht van informatie van welke aard dan ook aan de FIAU (Financial Intelligence Analysis Unit) Malta op eigen initiatief of op verzoek.

 

DIVERSEN

De Bank neemt deel aan het Depositocompensatiestelsel zoals vastgesteld in het wettelijk besluit 369 van 2003, zoals later gewijzigd. Onder de door het stelsel opgelegde voorwaarden zijn saldi op rekeningen in euro of in een andere valuta van een EER-lidstaat die bij de Bank worden aangehouden, gegarandeerd tot een maximum van EUR 100.000 of de tegenwaarde daarvan in een andere EER-valuta per persoon. Meer informatie is te vinden op www.compensationschemes.org.mt.

Niets in deze Algemene Voorwaarden of enige andere documentatie die door de Bank aan de Klant wordt verstrekt, mag worden geïnterpreteerd als een verzoek of aanbod of aanbeveling om een belegging, product of dienst te verwerven of te vervreemden of een andere transactie te verrichten, of om een beleggingsadvies of -dienst te verstrekken. Niets in bovengenoemde documentatie vormt beleggings-, juridisch, fiscaal of ander advies en mag niet worden ingeroepen bij het nemen van een beleggings- of andere beslissing. De Klant dient relevant en specifiek professioneel advies in te winnen alvorens een investeringsbeslissing te nemen.

 

REKENINGEN EN VERRICHTINGEN OP REKENINGEN

 

WERKING VAN DE REKENINGEN

Alle Verrichtingen tussen de Bank en haar Klanten worden uitgevoerd in het kader van een Rekening, overeenkomstig de toepasselijke bankwetten. Elke Verrichting neemt de vorm aan van een krediet- of debetboeking van de Rekening van de Klant, naargelang de betrokken Verrichting voor de Klant een recht of een verplichting jegens de Bank creëert.

 

INSTRUCTIES

Instructies van de Klant aan de Bank, mits deze in overeenstemming zijn met deze voorwaarden, binden de Klant onvoorwaardelijk.

Instructies van de Klant aan de Bank die niet in overeenstemming zijn met deze voorwaarden, kunnen door de Bank worden geweigerd.

De Bank heeft het recht om onvolledige of onduidelijke Instructies van de Klant niet uit te voeren. Als de Bank toch tot uitvoering van dergelijke Instructies besluit, kan zij jegens de Klant niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten of vertragingen.

 

TERUGBOEKINGEN EN CORRECTIE VAN FOUTEN

De Klant machtigt de bank onherroepelijk om fouten op de Rekening van de Klant te corrigeren of om de foutieve Verrichtingen automatisch en zonder voorafgaande kennisgeving of toestemming terug te draaien.

 

SLOTBEPALINGEN

 

WIJZIGING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze Algemene Voorwaarden kunnen te allen tijde door de Bank worden gewijzigd.

De Klant wordt door middel van een gewone brief of elektronisch bericht door de Bank op de hoogte gebracht van elke wijziging van de Algemene Voorwaarden.

Behoudens andersluidende wettelijke of statutaire bepalingen, treden de gewijzigde voorwaarden twee maanden na de datum van de Kennisgeving in werking.

Elk van de bepalingen van deze Voorwaarden is scheidbaar van de andere, en indien op enig moment een of meer van deze bepalingen onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar zijn of worden, zal de geldigheid, wettigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze Voorwaarden op geen enkele wijze worden aangetast of beïnvloed.

 

TOEPASSELIJK RECHT

Deze Algemene Voorwaarden en, tenzij anders overeengekomen, alle rechten en verplichtingen van zowel de Klant als de Bank zijn onderworpen aan het Maltese recht. De Rechtbanken van Malta zijn exclusief bevoegd voor alle vorderingen of geschillen die ontstaan in geval van een geschil.